28 Mayıs 2023 Pazar

RESMİ İLANLAR

YALVAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  • İHALE İLANLARI
  • 25 Mayıs 2023

T.C. YALVAÇ

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ


Sayı : 2022/432 Esas Konu : İlanİ L A N

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından Davalı Mehmet Çakır aleyhine açılan Alacak davasında mahkememizde yapılan açık yargılamasında, Davalı Mehmet Çakır'a dava dilekçesi ve tensip zaptı ekli tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu dava dilekçesinin adı geçen davalıya tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/02/2023


#ilangovtr                                                                                                                                                    BASIN NO:ILN01834286