21 Temmuz 2024 Pazar

ÇKS'ye kayıt olamayan çiftçilere müjde

ÇKS'ye kayıt olamayan çiftçilere müjde

Isparta

Eğirdir'de mülkiyet sorunundan dolayı çiftçi kayıt sistemine kayıt olamayan  özellikle Serpil, Yukarı Gökdere, Tepeli, Kırıntı ve Yuvalı köylerimizdeki vatandaşların ÇKS sorunu çözüldü.

Çiftçiler Yönetmelik hükümlerine göre İlçe Tarım Müdürlüklerinden hazırlayacağı evraklarla ÇKS sistemine kayıt olup devlet desteklerinden faydalanabilecekler. Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ''Yönetmeliğin değiştirilmesine destek sağlayan Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı’ya, Isparta Milletvekilimiz Mehmet Uğur Gökgöz’e, Isparta Milletvekilimiz Osman Zabun’a, AK Parti Isparta İl Başkanı ve İl Genel Meclisi Başkanı Serkan Keskin’e tüm vatandaşlarımız adına sonsuz teşekkür ediyoruz.'' Dedi.

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 27/5/2014 tarihli ve 29012 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) ile (m) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (o) bendinde yer alan “Millî Emlâk Müdürü” ibaresinden önce gelmek üzere “Emlak Müdürü veya” ibaresi eklenmiş ve aynı bentte yer alan “yetkili temsilcilerinden oluşan komisyonu,” ibaresi “yetkili temsilcisi veya ilgili kamu kurumu yetkili temsilcisinden oluşan komisyonu,” şeklinde değiştirilmiş; (ö) bendinde yer alan “Mal Müdürü” ibaresi “Milli Emlak Müdürü veya Milli Emlak Şefi” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiştir.

“ğğ) İntikali yapılmamış arazi: Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde miras hakkının, mahkeme ya da noterden alınmış veraset belgesinde belirtilen mirasçılar adına 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu veya 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun hükümlerine göre tescil işlemi yapılmamış arazileri,

hh) Mirasçılık belgesi: 4721 sayılı Kanunun 598 inci maddesine göre; başvurusu üzerine yasal mirasçı oldukları belirlenenlere, sulh mahkemesince veya noterlikçe verilen ve mirasçılık sıfatlarını gösteren belgeyi,”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(7) Taahhütnameye konu araziler, üretim yılına ait uydu görüntüleriyle ya da tespit komisyonları tarafından yerinde kontrol edilir.

( Mirasçı/mirasçılar ya da hissedar/hissedarlarca; taahhütnameye konu arazilere üretim yılı içerisinde itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar, içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar, itiraz edilen hisselere tekabül eden alanlar için sonlandırılır.

(9) Verasetten iştirak olup taahhütname ile başvurulan arazilere, hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar tarafından itiraz edilmesi durumunda bu arazilere ait kayıtlar içinde bulunulan üretim yılından itibaren taahhütname süresinin sonuna kadar verasete konu hisselere itiraz edilen alanlar için sonlandırılır.

(10) İntikali yapılmamış araziler için taahhütname ile yapılan başvurulara mirasçı/mirasçılarca itiraz edilmesi durumunda, mirasçılık belgesi istenir.”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasının (d) ile (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış; (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendinde yer alan “defterdarlıktan veya mal müdürlüğünden” ibaresi “ilgili kurum ve kuruluşlardan” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bentler eklenmiş; aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “taahhütnamelerin” ibaresi “taahhütnamenin” şeklinde değiştirilmiş; onuncu fıkrasının birinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“e) Verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmayan arazileri hissedarlardan birinin kullanması durumunda diğer hissedarların tamamıyla yapılmış; EK-4’te yer alan kira sözleşmesi, kira sözleşmesine sahip olunmaması halinde EK-7’de yer alan muvafakatname, bunun da mümkün olmaması durumunda EK-5’te yer alan taahhütname istenir.”

“k) Muris üzerinde olan ve mirasçı/mirasçıları adına intikali yapılmamış tarım arazilerinin belirlenen bölümlerinin kullanımı için EK-5’te yer alan taahhütname ile müracaat edilmesi esastır.

l) Başvuru yapılan arazide, kendine ait hissesi olmaması durumunda hissedarlarla yapılmış EK-4’te yer alan kira sözleşmesi istenir. Söz konusu tarım arazisi ile ilgili kira sözleşmesine sahip olunmaması halinde EK-5’te yer alan taahhütname istenir. Bu arazinin verasetten iştirak olup, hisse oranları belli olmaması durumunda tüm hissedarlarla yapılmış; EK-4’te yer alan kira sözleşmesi, kira sözleşmesi olmaması durumunda ise EK-5’te yer alan taahhütname istenir.”

“Taahhütnameye konu arazilere ilişkin ÇKS kayıtları üretim yılının Mart ayı içerisinde on beş gün süreyle il/ilçe müdürlükleri ve muhtarlıklarda askıya çıkarılmak suretiyle ilan edilir.”

“Hissedar/hissedarlar ve/veya mirasçı/mirasçılar haricinde daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmaz ve herhangi bir hak doğurmaz.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentleri yürürlükten kaldırılmış, (g) bendinde yer alan “Hisseye” ibaresi “Kadastro veya tapulama tutanaklarının malik hanesinde ya da edinme kısımlarında Maliye Hazinesi yazan araziler hariç olmak üzere, hisseye” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin EK-5’i ekteki şekilde değiştirilmiş olup Ek-6’sı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Selo

22 Kasım 2023 Çarşamba 09:48

Bravo yahu. ....Nedense bu isler hep seçim arifesinde çözülür. Doğal gaz seçim arifesinde petrol seçim arifesinde fışkırır sonrada kaybolur

Mehmet

22 Kasım 2023 Çarşamba 05:35

Dededen kalma dağın başında üç dönüm tarla var,domuzdan ekin bile etkilemiyor.gecen yıllarda cks almışız 5000₺ ikramiye vermediler.o parada vekillerin olsun Allah gözlerini doyursun

Aydın Çezik

21 Kasım 2023 Salı 23:59

Millet vekili hem millet vekilinin 200 emekli olmuş tekrar millet vekili oldular 5000 lira ikramiye aldılar saygılar

Kazım şimşek

21 Kasım 2023 Salı 19:20

Emekliler.i ayırım yaptınız adaletli davranmadınız

Selahaddin Ercan

21 Kasım 2023 Salı 13:47

2024 dün 31. martında müjde diye diye aklı ile dalga geçdiğininiz emekliler aldığı notların gereğini yapacaklardır inşaallah

Şevki yalın

21 Kasım 2023 Salı 12:41

Emekliyin köyde 8dagar Tarkan var ekmeyi bıraktım cks kayıdın vardiye ikramiye vermediniz 7.500 emekli maaş alıyorum 20 yıldırakp oy verdim 31 Mart ta görüşecehiz işallah.

çks mağdurları

21 Kasım 2023 Salı 10:58

aşağıdaki yorumlarda da okuduğumuz üzere seçimlerde görüşmek üzere...

MEVLÜT

21 Kasım 2023 Salı 04:09

CKS. Kayıt sistemınde adımız var dıye 5000 ₺ ikramıye vermedıler.Sıldıreyım dedim.Zıraat Odası uyelık borcun var dedı. Ne ikramıye alırım,nede uyelik borcu öderım.sılsınler.

Vatandaş

20 Kasım 2023 Pazartesi 13:59

Geçenlerde Tarım İl Müdürlüğüne gittim. Sekreterliğe git evrakını mühürlet dediler. Yanlışlıkla sekreterliğin bir üst katına çıkmışım. Acayip sigara kokuyordu ortalık. Kapalı alanlarda sigara yasak değilmiydi?

ÇKS MAĞDURU

20 Kasım 2023 Pazartesi 10:32

Senin mağduriyetin var mı gabakçı efendi, seni ilgilendirmez, 2700 metrekare yerden ne kazanıyoruz, ben hakkım olanı istiyorum

MAĞDUR

20 Kasım 2023 Pazartesi 10:20

1/4 dereceden emekli memurum, yılbaşı itibarıyla vaad edip vermediğiniz 3600 ile emekliye vermediğiniz seyyanen 8000 lira zamdan sonra da şimdi de çks ye kaydımız var diye 5000 lira ikramiyeyi vermediniz,seçimlere az kaldı görüşmek üzere

gabakcı

20 Kasım 2023 Pazartesi 10:16

çks mağduru bu nasıl bir menfaatçilik senin için ülkenin iyi yönetilipm yönetilmesi önemli değil 5000 verilirse oy vereceksin verilmez ise vermeyeceksin bu ülke sizin gibi menfaatçiler yüzünden gelişmiyor

ÇKS MAĞDURU

20 Kasım 2023 Pazartesi 09:48

Memur emeklisiyim, 2700 metrekare çks de kayıtlı yerim var diye 5000 lira ikramiyeden mahrum edildik, bundan sonra çks ye kaydolacak çiftçi bulursanız iyi, 20 senedir AKP ye oy veren birisi olarak seçimlerde görüşmek üzere

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR