23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,839 TL
  • 5,677 TL
  • 201,65 TL
  • 102.332
ISPARTA 25°
UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ÖZEL İLE YILIN RÖPORTAJI ( 2 )

KENT KONSEYİ ÖLÜ MÜ DOĞDU? Zeki TARHAN - ANKARA

Siyaset

Milletvekili ÖZEL, Isparta Kent Konseyinin ölü doğduğuna inanıyordu. Röportajımızın ikinci bölümünü,özellikle ISPARTA KENT KONSEYİ’ne ayırmıştık. Çünkü; Isparta kamuoyunun yüksek bir beklentisi vardı bu konuda. Isparta’nın “Ortak Aklı”, Isparta’nın asgari müşterekleri, “Ortak Payda”, “Demokratik Düşünce Platformu” gibi kavramları içinde barındıran, daha çok sivil inisiyatif ağırlıklı bir yapılanma düşünülüyordu…

                   Ortaya çıkan yapıyı, sayın ÖZEL’le birlikte irdeledik. Olması gerekenle olanı yatırdık masaya. Yasal bir dayanağı vardı Kent Konseyinin. Bir de, Isparta-Dere Boğazı-Antalya Duble Yolu için yapılan ve muhalefetin de katıldığı eyleme öncülük etmişti.Bütün bunları da sorguladık birlikte…

                  Akşam karanlığı da çökmüştü Ankara’ya. Dışarıda lapa lapa kar yağıyordu…Bütün Türkiye’nin karla kaplandığını ve Ankara’nın beyaza büründüğünü,zaman zaman gözümüzü kaydırdığımız Televizyon ekranından izliyorduk…Bu arada,çaylarımızı da tazeliyorduk tabii…

                                                               ***

                 Dedik ya, yasal bir dayanağı vardı Kent Konseyinin. Bakın, KENT KONSEYİ Madde 76- ne diyordu: “…Belediyeler (……..) Kent Konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent Konseyinde oluşturulan görüşler, Belediye Meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Kent Konseyinin çalışma usul ve esasları, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikle belirlenir.

               …Evet,kanun böyle diyor. Peki Yönetmelik ne diyor? 08/10/2006 tarih, 26313 sayılı Resmi Gazetede yayınlanıp yürürlüğe giren Yönetmeliğin amacı şöyle belirlenmiş: “ Kent yaşamında; kent vizyonunun ve hemşerilik bilincinin geliştirilmesi,Kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma,çevreye duyarlılık,sosyal yardımlaşma ve dayanışma,saydamlık,hesap sorma ve hesap verme,katılım,yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışan KENT KONSEYLERİ’nin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

                 KENT KONSEYİ’ni de Yönetmelik bakın nasıl tanımlıyordu: “ Merkezi Yönetimin,Yerel Yönetimin,kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla,hemşerilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin,sorunlarının,vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği,tartışıldığı,çözümlerin geliştirildiği, Ortak Aklın ve uzlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını.”

                                                           ***

                 Yukarıda da değindiğimiz gibi, bu yönetmeliğin yasal bir dayanağı vardı.Neydi o? 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 76.maddesine dayanılarak hazırlanmıştı.

Ve bu Yönetmeliğe göre,Kent Konseyinin mali yapısı,şu şekilde belirlenmişti: “ Belediyeler,Kent Konseylerine,bütçelerinde ödenek ayırmak suretiyle ayni ve nakdi yardım yapar ve destek sağlar.”

                                                          ***

                Milletvekilimiz sayın ÖZEL’e,işte bu yasa ve yönetmelik hükümlerini anımsatma gereği duymuştum. Kendisi de hukukçuydu zaten. Söz konusu yasa ve yönetmelik, ÖZEL’in mensubu olduğu AK PARTİ iktidarında çıkarılmıştı. Kent Konseylerinin yasal çerçevesi,Belediyelerle adeta et-tırnak gibiydi. Bir mali özerklikten söz edilemezdi. Parayı veren düdüğü çalacaktı. Yada,ister istemez ARKA BAHÇE konumuna geleceklerdi Kent Konseyleri.

Ama uygulamada,böyle de olmayabilirdi.

             “Acaba” diyordum, kanun koyucu, yasama organında yasama erkini kullanırken,muhalefete mensup Belediyelerin,Kent Konseylerini kendi siyasi emelleri doğrultusunda kullanabilecekleri ihtimalini göz ardı mı ettiler? Bu düşüncemi,aynen sayın Milletvekilimize de yöneltiyor ve şu yanıtı alıyordum:

            “…Evet,öyle düşünebilirsiniz ama, o zaman ki kanun koyucularımız,bu konuyu gayet iyi niyetli olarak yasaya eklemişlerdir. Ve uygulama esaslarını belirleyen yönetmeliği de bu anlayışla hazırlayıp yürürlüğe koymuşlardır.”

 

                                                     ***

           Gelin,virgülüne dokunmadan ÖZEL’i dinleyelim:

          “ Isparta Kent Konseyi,maalesef ölü doğmuştur.Belediye Kanununda,iyi niyetli olarak şehrin siyaseten içinde olmayan dinamiklerini de harekete geçirmek,katılımcılığını sağlamak,şehrin gideceği yönü belirlemede etkin olması için düşünülen KENT KONSEYLERİ, Isparta’da maalesef bir Siyasi Partinin veya daha ötesinde bir Belediye Yönetiminin ARKA BAHÇESİ ve haklarındaki bir takım dava ve eleştirileri gölgelemek için kullanılan bir araç haline gelmiştir.

          Acaba, KENT KONSEYİ’nin görevi EYLEM yapmak mı?!!! Eğer, EYLEM  yapmaksa,şu konularda da EYLEM yapmayı düşünüyorlar mı?...

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR