22 Haziran 2018 Cuma

  • 4,712 TL
  • 5,487 TL
  • 192,69 TL
  • 95.371
ISPARTA 21°
GECE GÜNDÜZ DEVAM !

GECE GÜNDÜZ DEVAM !

YİNE KÜÇÜKGÖKÇELİ KAVŞAĞI YİNE KAZA

YİNE KÜÇÜKGÖKÇELİ KAVŞAĞI YİNE KAZA

ISPARTA-ANTALYA YOLU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

ISPARTA-ANTALYA YOLU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

ZİNCİRLEME KAZA 6 KİŞİ YARALANDI

ZİNCİRLEME KAZA 6 KİŞİ YARALANDI

İHALE İLANI

İHALE İLANI

RESMİ İLANLAR


                                                 TAŞINMAZ AÇIK ARTIRMA İLANI
                  Satılmasına Karar Verilen Taşınmazın Cinsi, Kıymeti, Adedi Evsafı:
1. TAŞINMAZ
Tapu bilgileri : Atabey TM Harmanören köyü palatıryolu mevkii 4435 parsel 45 cilt 4435 sayfada kayıtlı 480    m2 yüzölçümlü tarla cinsli taşınmazın tam hissesi
Adresi  : Harmanören köyü palatıryolu mevkii Atabey / İSPARTA
İmar Durumu : Atabey Belediye Başkanlığı nın 01.02.2011 tarih ve 113
  sayılı yazısına göre imar planı dışındadır.
Özellikleri : 4435 parsel de kendi haline bırakılmış 30-35 yaşlarında
kurumaya meyil etmiş bağ mevcuttur. Bu nedenle bağın ekonomik değeri yoktur. Sulanabilen -1 tarlanın kuzeyinde sulama kanalı mevcuttur Taşınmaz konum itibariyle taban arazidir .Bu emsal taşınmaz konumu , sulanabilirliliği, toprak yapısı, eğimi, büyüklüğü , ulaşımı .içinde yapılabilir ziaat itibariyle , yola olan yakınlığı olarak tespit tarihi itibariyle m2 birim bedeli tahmini 3,00 TL civarındadır.
Takdir Olunan Kıymeti  : 1.440,00 TL
KDV Oranı   : % 18
1.Satış Günü   : 29/01/2013 Salı 10:00 - 10:10 saatleri arasında
2.Satış Günü   : 08/02/2013 Cuma 10:00 - 10:10 saatleri arasında 2.T AŞINMAZ
Tapu bilgileri   : Atabey TM Harmanören köyü palatıryolu mevkii 4536
    parsel 46 cilt 4536 sayfada kayıtlı 452 m2 yüzölçümlü bağ cinsli taşınmazın      tam hissesi Adresi: Harmanören köyü palatıryolu mevkii Atabey / İSPARTA
İmar Durumu   : Atabey Belediye Başkanlığı nın 01.02.2011 tarih ve 113
    sayılı yazısına göre imar planı dışındadır.
Özellikleri   : 4536 parsel boş, içinde hali hazırda dikili birşey yok, sulanabilen, güneyi yol, kuzeyinde sulama kanalı mevcuttur taşınmaz konum itibariyle taban arazidir. Bu emsal taşınmaz konumu, sulanabilirliliği, toprak yapısı, eğimi, büyüklüğü, ulaşımı içinde yapılabilir ziaat itibariyle, yola olan yakınlığı olarak tespit tarihi itibariyle m2 birim bedeli tahmini 3,00 TL civarındadır
Takdir Olunan Kıymeti  : 1.356,00 TL
KDV Oranı   : % 18
1.Satış Günü   : 29/01/2013 Salı 10:20 -10:30 saatleri arasında
2.Satış Günü   : 08/02/2013 Cuma 10:20 - 10:30 saatleri arasında
3.TAŞINMAZ   :
Tapu bilgileri   : Atabey TM Harmanören köyü palatıryolu altı mevkii 4853 parsel 50 cilt 4853 sayfada kayıtlı 450 m2 yüzölçümlü bağ cinsli taşınmazın tam hissesi açıklama : T.E.K. lehine cebri istimlak şerhi ve H.T.E.K.G. müd. lehine 450 m2 lik irtifak hakkı tesisi şerhi vardır. Bu şerh ile birlikte satılacaktır.
Adresi    : Harmanören köyü palatıryolu altı mevkii Atabey / ISPARTA
İmar Durumu   : Atabey Belediye Başkanlığı nın 01.02.2011 tarih ve 113sayılı yazısına göre imar planı dışındadır.
Özellikleri   : 4853 parsel boş, içinde hali hazırda dikili birşey yok, sulanabilen, kuzeyinde yol ve sulama kanalı mevcuttur taşınmaz konum itibariyle taban arazidir. Bu emsal taşınmaz konumu, sulanabilirliliği, toprak yapısı, eğimi, büyüklüğü, ulaşımı. içinde yapılabilir ziaat itibariyle, yola olan yakınlığı olarak tespit tarihi itibariyle m2 birim bedeli tahmini 4,00 TL civarındadır.
Takdir Olunan Kıymeti  : 1.800,00 TL
KDV Oranı   : % 18
1.Satış Günü   : 29/01/2013 Salı10:40 - 10:50 saatleri arasında
2.Satış Günü   : 08/02/2013 Cuma 10:40 - 10:50 saatleri arasında 4.TAŞINMAZ :
Tapu bilgileri   : Atabey TM Harmanören köyü ardıçlar mevkii 5335 parsel 54 cilt 5335 sayfada kayıtlı 1900 m2 yüzölçümlü tarla cinsli taşınmazın tam hissesi Adresi: Harmanören köyü ardıçlar mevkii Atabey / ISPARTA
İmar Durumu   : Atabey Belediye Başkanlığı nın 01.02.2011 tarih ve 113 sayılı yazısına göre imar planı dışındadır.
Özellikleri   : 5335 parsel içinde 18 adet 1 yaşlarında kiraz fidanı dikili, sulanabilir. Çevre taşınmazlarda kısmen bahçe ziraatı yapılmaktadır.Taşınmazın birkaç parsel doğusundan sulama kanalı geçmektedir.Bu emsal taşınmaz konumu , sulanabilirliliği, toprak yapısı, eğimi, büyüklüğü , ulaşımı,,içinde yapılabilir ziaat itibariyle , yola olan yakınlığı olarak tespit tarihi itibariyle m2 birim bedeli tahmini 4,00 TL civarındadır. İçande dikili olan 1 yaşındaki kiraz fidanları da tespit tarihi itibariyle 5,00 TL civarındadır. Takdir Olunan Kıymeti    : 7.690,00 TL
KDV Oranı   : % 18
1.Satış Günü   : 29/01/2013 Salı 11:00- 11:10 saatleri arasında
2.Satış Günü   : 08/02/2013 Cuma 11:00-11:10 saatleri arasında
Yukarıda özellikleri yazılı taşınmaz/lar bir borç nedeni ile açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Satış Şartları:
1-Satış yukarıda belirtilen gün ve saatlerde kutlubey mahallesi eski adliye bahçesi icralar
mezat salonu İsparta'da açık artırma sureti ile yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen kıymetin % 60 nı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmaz ise en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartı ile yukarıda belirtilen gün ve saatlerde ikinci arttırmaya çıkılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilerriemiş ise taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadarki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüchanı olan alacakların toplamından fazla olması ve bundan başka, paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmaz ise satış talebi düşecektir.
2-Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20'si nisbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. KDV ,İhale pulu, 1/2 tapu harcı ve masrafları, tahliye ve teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye ve emlak vergi borçları ihale bedelinden ödenir.
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu taşınmaz üzerindeki haklarını hususu ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın Dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenleri şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/3460 sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.ric.İf.K.126) 10./12. 2012

                                                                                             V:N 1385/21.12.2012.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR