21 Mart 2018 Çarşamba

  • 3,931 TL
  • 4,823 TL
  • 165,54 TL
  • 116.432
ISPARTA 12°
ALACAK VERECEK DAVASI KANLI BİTTİ

ALACAK VERECEK DAVASI KANLI BİTTİ

ISPARTA’DA VAHŞET! HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

ISPARTA’DA VAHŞET! HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

ISPARTALI DALGIÇ BALIK ÇİFTLİĞİNDE ÖLDÜ

ISPARTALI DALGIÇ BALIK ÇİFTLİĞİNDE ÖLDÜ

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

İHALE İLAN

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

RESMİ İLANLAR

ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

  1. İlimiz Pirimehmet Mahallesi 356 Ada 1 Parselde bulunan kültür sinema Salonun yıllık kiraya verilmesi ve Halı Sayrı 1.Bodrum acık Halı Pazarının bulunduğu alanın otopark 3 yıllığına kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 19/06/2012 günü saat 14.00’de ihaleye çıkarılacaktır.
  2.  İhaleye girebilmek için;

a)      İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,

b)      Noter tasdikli imza sirküleri

c)      Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,

d)      İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,

e)      Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu

  1. İstekliler Mahalle Muhtarından tasdikli ikametgah ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir
  2. İhale Belediye Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır

5        Bu ihaleye ait Şartnameyi mesai saatleri içersinde Mali hizmetler Müdürlüğü Gelir Bölümünde görülebilir

6        Telgrafla  veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir

 

 

 

 

Sıra No: ADRESİ MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT  İHALE TARİHİ

 

 

1 . Kültür Sinema Salonu 75.000.00 TL KDV DAHİL 2.250.00TL 19.06.2012

2 Halı sarayı 1.bodrum Açık halı pazarının bulunduğu alan (Otopark olarak )

Yıllık kira bedeli 50.000.00 TL KDV DAHİL 1.500.00TL  19.06.2012

 

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR