21 Mart 2018 Çarşamba

  • 3,931 TL
  • 4,823 TL
  • 165,54 TL
  • 116.432
ISPARTA 12°
ALACAK VERECEK DAVASI KANLI BİTTİ

ALACAK VERECEK DAVASI KANLI BİTTİ

ISPARTA’DA VAHŞET! HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

ISPARTA’DA VAHŞET! HAYVANLARI ZEHİRLEDİLER

ISPARTALI DALGIÇ BALIK ÇİFTLİĞİNDE ÖLDÜ

ISPARTALI DALGIÇ BALIK ÇİFTLİĞİNDE ÖLDÜ

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET!

YÖK YASASI DEĞİŞİYOR

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni kanun taslağıçalışmasında, kurulun adı Türkiye Yükseköğretim Kuruluolarak değiştirilecek. Taslağa göre, Rektörler Kurulu'nunyanı sıra en az 15 yıldır faaliyet gösteren üniversitelerde konseyi oluşturulacak. Konsey, rektör vedekan atamalarını yapabilecek.İşte yeni yasanın getirdiğiyeniliklerden bazıları

Isparta

Rektörler KuruluTaslağa göre kurulun en üst karar organı olan Yükseköğretim Genel Kurulu, başkan dahil 21 üyedenoluşacak. Üyelerden 5'i siyasi parti gruplarının göstereceği adaylar arasından TBMM tarafından, 5'iCumhurbaşkanı, 5'i üst düzey kamu görevlileri veya profesör unvanına sahip öğretim üyeleri arasındanBakanlar Kurulu'nca; 6'sı kendi üyesi olmayan profesörler arasından Rektörler Kurulu'nca seçilecek.Cumhurbaşkanı kurul üyelerinden birini başkanlığa atayacak. Rektörler Kurulu da yükseköğretimkurumlarının rektörlerinden oluşacak. Rektörler Kurulu, kendi üyeleri arasından iki yıl için bir başkanveiki başkan yardımcısı seçecek.Üniversite Konseyi En az 15 yıldır faaliyet gösteren devlet üniversiteleri bazı şartları sağladıkları takdirde üniversite konseyioluşturulabilecek. Konsey, üniversite öğretim üyeleri tarafından her biri farklı fakültelerde görev yapanöğretim üyeleri arasından seçilen 5; Bakanlar Kurulu'nca seçilen 2, kurul tarafından ilgili üniversiteninprofesör unvanlı öğretim üyeleri arasından 2'si seçilecek.

Rektörlük seçimi

Çalışmada, rektörlükle ilgili de bazı yeniliklerin de getirilmesi öngörülüyor. Buna göre, profesör unvanınasahip olan rektörler 5 yıl için atanacak. Bir kimse aynı devlet üniversitesinde iki defa rektörlükyapamayacak.Rektörlük seçimine ilişkin bilgilerin de bulunduğu çalışmaya göre, üniversite konseyioluşturulan devlet üniversitelerinde rektör ataması konsey tarafından yapılacak.Vakıf üniversiteleriyle özelüniversitelerde rektör, üniversite mütevelli heyeti tarafından yapılan teklif üzerine Kurul tarafından atanacak.Siyasi partilere üyelikÖğretim elemanları ve öğrenciler, siyasi partilere üye olabilecek; www.bomba32.com rındakigörevlerini aksatmamak ve bir ay içinde kurumlarına bildirmek kaydıyla, siyasi partilerin merkez organlarıile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alabilecek. Siyasi partilerin merkez organları ile bunlara bağlı araştırma ve danışma birimlerinde görev alan öğretim elemanları, bu görev süresinceTürkiye Yükseköğretim Kurulu ile yükseköğretim kurumlarında idari görev alamayacak.Siyasi partilere üye olan öğretim elemanları ve öğrenciler, yükseköğretim kurumları içinde siyasi parti faaliyetinde bulunamayacak ve siyasi parti propagandası yapamayacak.Öğrencilere, ''izinsiz ilan asmak, yükseköğretimkurumlarına sarhoş gelmek, yükseköğretimkurumlarında alkollü içki içmek, cinsel tacizde bulunmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak'' gibisuçlarda disiplin hükümleri uygulanacak.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR