15 Temmuz 2018 Pazar

  • 4,856 TL
  • 5,671 TL
  • 193,55 TL
  • 89.898
ISPARTA 27°
BALKONDAN ÇÖP ATARKEN DÜŞTÜ

BALKONDAN ÇÖP ATARKEN DÜŞTÜ

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

GENÇ YAŞTA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ

GENÇ YAŞTA İNTİHAR EDEREK YAŞAMINA SON VERDİ

KÖPRÜDE KORKUNÇ KAZA

KÖPRÜDE KORKUNÇ KAZA

Yeni Isparta İşte Böyle Olmalı

Yeni Isparta İşte Böyle Olmalı

Isparta

Isparta’nın medeniyet ve uygarlıklarını yansıtan sivil mimarinin korunması, turizm değeri kazandırılması ve yeni kuşaklara aktarılması için ‘Koruma İmar Planı’ yapılması gerekiyor: Damgacı Sokak, Dünya Bankası desteği ile tamamen restore edilebilir.

 YAYALAŞTIRMA PROJESİ

BAKA, SDÜ ve ITSO, (‘YENİ ISPARTA’)YI konumlandırdı: -Kaymakkapı Meydanı ve Mimar Sinan Caddesi yayalaştırılmalıdır. Bunun için dealt/ üst geçit projeleri yapılmalıdır. – Ağır Sanayi’nin Isparta’da olmaması şuan avantaj. Isparta, katma değeri yüksek; ileri teknoloji ürünlere yönelmelidir. - Bunun için AR- GE büyük değer. Bu alana daha yüksek bütçeli yatırım şarttır.

 ANKARA VE İZMİR SEFERİ

- Süleyman Demirel Havalimanı’ndan Ankara ve İzmir’e dekarşılıklı olarak Tarifeli Uçak Seferleri düzenlenmelidir. Isparta Tren İstasyonu şu an atıl durumdadır. (‘- Karşılıklı’) Burdur, İstanbul ve İzmir seferleri düzenlenmelidir. – Isparta, 1980’den bu yana Halihazır Harita yapmıyor. Güncellenmelidir. Ayrıca Taşınmaz Değerleme Haritası, Coğrafi İşaretBilgi Sistemi yapılmalıdır. – Isparta Lojistik Merkezi olmalıdır.

 

KENTSEL GELİŞİM SENARYOLARI

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ITSO) katkıları ile hazırlanan Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı’nın Kitabı, Isparta için rota çizdi.

 

DAMGACI SOKAK TURİZME AÇILSIN

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) tarafından kitap halinegetirilen Kentsel Gelişim Senaryoları Çalıştayı’nda en çarpıcı öneri DamgacıSokak için geldi. Isparta’nın (‘- Koruma Amaçlı İmar Planı’) bulunmadığı belirtilen Kitap’ta Damgacı Sokak’ın Dünya Bankası kredisi ile tamamen restore edilmesi önerildi.

 

işte çarpan rapor:

(‘- Tarihi Yapı’) Tescili altındaki evlerin büyük birçoğunluğu mülk sahipleri tarafından terk edilmiştir. Hak sahipleri eski evlerinyerine modern yapılar inşa ettirmeyi tercih etmektedir. Bunun önlenmesigerekiyor. Bu bağlamda da Tarihi Yapı Tescili altındaki binaların restorasyonu için özendirme çalışmaları yapılmalıdır. Odunpazarı (Eskişehir), Safranbolu Karabük), Kula (Manisa) Isparta’nın önünde çok iyi bir örnektir.

KREDİ SİSTEMİ

(‘- Tarihi Eser’) niteliği taşıyan yapılarla ilgili birçok finansman kaynağı var: Dünya Bankası bu konuya ilişkin kredi veriyor.Isparta’nın yapması gereken en önemli unsur, bu konuda hak sahiplerini iknaetmektir.

 

RESTORASYON

Çelebiler Mahallesi, Damgacı Sokak yoğunluklu olmak üzere Merkez’de medeniyet izleri taşıyan çok önemli sivil mimari var. Ancak bunların sadece 3 tanesi restore edildi. Bundan da anlaşılacağı üzere mülk sahipleri bukonuda isteksiz… Halkın bu konuyu içselleştirmesi için çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu sivil mimari yapıları tekrar gözden geçirilmelidir. (‘- TarihiEser’) değeri olmayanlar Liste’den çıkartılmalıdır. Yıkık, harabe ve kullanımdışı olan eserler tekrar Kültür Mirası’na kazandırılmalıdır. Mülk sahiplerinin restorasyon gücü yok ise Devlet bu eserleri restore ettirmelidir. Hatta Dünya Bankası ya da farklı kurumların Restorasyon Programları’na proje sunulmalıdır

Isparta’da SİT ALANI ilan edilmesinden bu yana Koruma Amaçlıİmar Planı yapılmamıştır.

Koruma Amaçlı İmar Planı’nın olmaması ‘Kentin Hafızası’niteliği taşıyan; birçok uygarlık ve medeniyetten izleri içeren sivil mimariyapıların gelecek nesillere aktarılmasını da güçleştirmektedir… Isparta dahafazla zaman kaybetmeden Koruma Amaçlı İmar Planı yapmalıdır. Koruma Amaçlı İmar Planı yapılırken Kamu, Yerel Yönetim, Sivil Toplum Kuruluşları ve ilintili tüm tarafların fikri ve desteği alınmalıdır. Bu proje yereli yansıtacak şekildebütüncül bir açıdan ele alınmalıdır.

 DEPREM GERÇEĞİ

Isparta I. Derece Deprem Kuşağı’nda yer almaktadır

Hatta ve hatta 100 Bilim İnsanı’nın 4 yıl üzerinde çalışarak hazırladığı Yeni Deprem Atlası’nda ‘ÇEKİNCELİ COĞRAFYA’ olarak konumlandırılmıştır.Bu gerçeği unutmamalıyız. Yerleşime açılan yeni alanlarda bu gerçekten yolaçıkarak düzenleme yapmalıyız

ORTAK STRATEJİ PLANI

Süleyman Demirel Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası,Mesleki Örgütler, Özel İdare, Sivil Toplum Kuruluşları ayrı ayrı projeler hayata geçirmektedir. Ancak şu muhakkak ki Isparta’nın bir (‘- Veri Tabanı’) ve(‘- Bilgi Paylaşım Ortamı’) ihtiyacı var. Bu sistem kurulmalıdır. Bu yapılırsahem yapılan çalışmalara katkı eklenecek hem de kurumlar arasında

koordinasyon ve ahenk güçlenecektir. Isparta’nın ortak bir Stratejik Plana ihtiyacı vardır. Buna Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA)öncülük etmelidir.

 KAYMAKKAPI MEYDANI VE MİMAR SİNAN CADDESİYAYALAŞTIRILMALIDIR

MEKÂNSAL STRATEJİK PLANLAMA

Mekânsal Stratejik Planlama için tüm kurumların birlikte çalışması gerekmektedir:

- Ulaşım Mastır Planı

- Çevre Karayolu

- Yeni Otogar

- Kaymakkapı Meydanı ve Mimar Sinan Caddesi’nin yayalaştırmaçalışmaları

- Yine Mimar Sinan Caddesi Havzası’na Alt ve Üst Geçit Yapımı gibi büyük projeler için herkes üzerine düşeni yapmalı. Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) tümbu süreçlere mutlak surette dâhil edilmelidir.

- İmar Planlama, Çevre ve Şehir Düzenleme gibi konulardayerel yönetimler, uzman kişilerden destek almalıdır.

 ISPARTA’NIN SAYISAL HALİ HAZIR HARİTASI 1980’DE YAPILDIARTIK GÜNCELLENMELİDİR

 Sayısal Halihazır Harita, 1980’den bu yana uygulanmaktadır.Oysa o dönemden şimdiye değin çok değişiklikler oldu. Sayısal Halihazır Harita yapılmalıdır Yine;

 - Taşınmaz DeğerlemeHaritası

 - Kent Bilgi Yönetimi

 - Coğrafi İşaretBilgi Sistemi

   Dijital ortamdahazırlanmalıdır.

TOPRAK REFORMU ŞART

Miras yolu ile verimli araziler her geçen dönem bölünüyor.Tarım Arazisi Toplulaştırma Çalışması yapılmalıdır Şehrin dinamikleri, MekânsalGelişimin Rotasını da belirler.

 Kent dokusuna uygun olarak yeni ekonomik alanlar yaratılmalıdır. Yollar, konaklama, alışveriş, iletişim altyapısı gibi alanlarda Isparta’nın eksiği kalmamalıdır. Yeni yapıların kent dokusuna uygun ve estetik olmasına özen gösterilmelidir

MUTLAK SURETTE KATLI OTOPARK

Isparta’nın trafik sorunu bulunmaktadır. Bu açıdan mutlaksurette katlı otopark projesi hayata geçirilmelidir. Gölcük Tabiat Parkı ileSüleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) arasındaki alan çok güzel bir ekolojik koridordur. Buranın imara açılmaması gerekiyor. Ayrıca çevresine hava sirkülasyonunu kesecek yüksek katlı yapılara izin verilmemelidir. Bu alan Kesme Çiçek yatırımları için çok uygun bir alandır.

ATIL OLAN DEMİRYOLU ARTIK HİZMETE AÇILMALIDIR HAVAYOLU İLEİZMİR VE ANKARA’YA

TARİFELİ SEFERLER KONULMALIDIR

Isparta Tren İstasyonu şu an atıl durumdadır

(‘- Karşılıklı’) Isparta, Burdur, İzmir ve İstanbul TrenYolu seferleri başlatılmalıdır

Süleyman Demirel Havalimanı’ndan tarifeli ve karşılıklıolarak Ankara ve İzmir seferleri başlatılmalıdır

KATMA DEĞERİ YÜKSEK İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜN YATIRIMI

- Isparta’ya ağır sanayinin girmemiş olmasını avantaja dönüştürebiliriz

- Isparta ileri teknoloji; katma değeri yüksek ürün yatırımlarına odaklanmalıdır

- Isparta’nın Lojistik Üs olması için çalışmalar yapılmalıdır

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Şehirli

06 Eylül 2014 Cumartesi 22:31

Adına uzman dediğiniz kişiler yine saçmalamış. Saçmalayanlar da uygulamadan sorumlu olanlar. SDÜ'nün yeterli kadrosu var, o halde bu işleri yapacağınıza neden tavsiyede bulunuyorsunuz.diğerleride kaynakların başında bulunanlar; Dünya Bankasında kredi varmış da Isparta bundan yararlanmıyormuş, yazacağına git o krediyi getir.Üfürüp üfürüp ipe dizmeyi bırakın.

ısparta havacılık üssü oldu ya

06 Eylül 2014 Cumartesi 16:18

Isparta eğitim kurumlarıyla uçuşa geçti. ticaret lisesi havalanmış sanayinin arkasına konmuş. milli eğitim müdürü havadan sudan konuşur olmuş. icraatı uçuk kaçık işler olmuş. klavuzu (yardımcıları) kargadan olunca burnuna hep birşeyler bulaştırıyor.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR