26 Eylül 2017 Salı

  • 3,536 TL
  • 4,172 TL
  • 148,11 TL
  • 102.886
ISPARTA 24°
KAFASI KESİLEN ADAMIN EŞİ KONUŞTU !

KAFASI KESİLEN ADAMIN EŞİ KONUŞTU !

GELENDOST DA EŞİ VE KADIN AYNI GÜNDE VEFAT ETTİ.

GELENDOST DA EŞİ VE KADIN AYNI GÜNDE VEFAT ETTİ.

FECİ KAZADA CAN VERDİ

FECİ KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ

YATIRIM HIZLA DEVAM EDECEK!

ISPARTA Valisi Vahdettin Özkan, 2015 yılında yapılan yatırımları anlattı.

Isparta

 

EĞİTİM

Ø  Derslik başına düşen öğrenci sayısında temel eğitimde 17, orta öğretimde20 rakamı ile Milli Eğitim Bakanlığının 24 olan 2023 hedefinden daha iyi birseviyeye ulaşılmıştır.

 

Ø  Öğretmen başına düşenöğrenci sayısında temel eğitimde 14, orta öğretimde12 rakamı ile 14 olan OECD ortalaması yakalanmış, 16 olan Türkiye ortalamasından daha iyi bir seviyeye ulaşılmıştır.

 

Ø  Okullaşma oranlarında okul öncesinde %71, ilkokulda %96, ortaokulda %94, ortaöğretimde %93 oranları ile önemli başarılar eldeedilmiştir.

 

Ø  Yaygın eğitimfaaliyetlerinden %13 faydalanma oranı ile 2397 kursdüzenlenerek 54.278 kişinin eğitimfaaliyetlerinden faydalanması sağlanmıştır.

 

Ø  70okulda 1500 derslikte akıllı tahtauygulamasına geçilmiştir.

 

Ø  2015 yılında eğitime 120 yeni derslik kazandırılmıştır.(Merkez İlçede yapılan 24 derslikli okul yatırımlar: IşıkkentAnadolu İHL, Kadir BOYLU İÖO, Halıkent Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu,Hızırbey Ortaokulu)

 

Ø  TÜBİTAKOrtaöğretim Projelerinde 28 proje bölge finaline, 4 proje Türkiye finaline davet edilmiştir.

 

Ø  Yaklaşık4.000 idari ve akademik personeliyle hizmet veren Üniversitemizin öğrencisayısı 2015 yılında 80.000’e yaklaşmıştır.

 

Ø  Uluborlu’da 400kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu hizmete açılmaaşamasındadır.

 

Ø  Merkezde 5000 kişilikYüksek Öğrenim Yurdunun yapımı için Özelİdare ve yüklenici firma tarafından sözleşme imzalanmış olup yer teslimiyapılmıştır.

GENÇLİK SPOR

Ø  Isparta MerkezAtletizm Pisti 7 milyon TL yatırım bedeli ile %90seviyesinde tamamlanmış olup 2016 yılında hizmete açılacaktır.

 

Ø  Gençlerimizinyeteneklerini geliştirmek üzere YalvaçGençlik Merkezi 2015 yılında hizmete açılmıştır.

SAĞLIK

Ø Son11 Yılda Yoğun Bakım Yatak Sayımız11’den 279’açıkarak 25 kat artmıştır.

 

Ø 10.000Kişiye Düşen Yatak Sayısıile ülke genelinde 4.sırada, TÜİK verilerine göre hasta memnuniyet sıralamasında Türkiye’de birinci.

 

Ø Son 12 yılda Ambulans Sayımız14’den 56’ya çıkarak 4kat artış sağlanmıştır.

 

Ø Yapımı devam eden Şehir Hastanesinin 2016 yılında hizmeteaçılması hedeflenmektedir.

 

Ø EvdeBakım Hizmetleri Kapsamındason 5 yılda 4000üzerinde vatandaşımızın bakımı sağlanmıştır.

 

Ø 2015 yılında 10.000 üzerinde vatandaşımızın kansertaraması yapılmıştır.

 

Ø İlSağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Merkez Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 20.6Milyon TL Yatırım Bedeliile tamamlanmış olup2015 yılında hizmete açılmıştır.

Ø Senirkentve Uluborlu 10 yataklı İlçe Devlet Hastaneleri18.6milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanmış olup 2015 yılında faaliyete geçmiştir.

 

Ø 2016 yılı içerisinde Madde Bağımlılığı Ve Bağımlılık YapıcıMaddelerle Mücadele Eylem Planı kapsamında AMATEM açılması planlanmıştır.

Ø  2016yılında 9 adet 112 servis istasyonu kurulması planlanmaktadır.

ULAŞTIRMA

Ø  SütçüleriAntalya’ya 40 km daha yaklaştıracak olan MeliklerKöprüsünün13.5 milyon TL yatırım bedeli ile yapımına başlanmış olupköprünün2016 yılı içerisinde hizmete açılması hedeflenmektedir.

 

Ø  YüksekPlanlama Kurulu kararı ile yatırım programına alınan Isparta-Antalya bölünmüşyolunun yapımına başlanmış olup Sav-AğlasunAyrımı arasındaki 10.4 km’nin 2.8 km’lik kısmı ile Antalya sınırlarıiçerisinde bulunan 8 km’lik kısmı 2015 yılında tamamlanmıştır.

Ø  Isparta-Konya BölünmüşYolununKonya sınırları içerisindeki 93 km’likkısmının 46 km’si tamamlanmış olup, 2016 yılında Konya-Beyşehir arasının tamamınınbölünmüş yol olarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. Beyşehir-Şarkikaraağaçarasında ki 19 km’lik kısım ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.Isparta-Eğirdir arasındaki kısımda 2015 yılı içerisinde 10.8 km’lik BSKçalışması tamamlanmıştır.

Ø  Son8 yılda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 11kat arttı, hava yolu ile taşınanyolcu sayısı 13 kat arttı.

DSİ

Ø  Toplammaliyet 36,5 milyon TL olan 13 adettesis açılmıştır. Bu tesisler ile 1 ilçe merkezi, 1 kasaba, 8 köy, 6mahalle taşkınlardan korunmuş ve 3.430dekar tarım arazisinin sulanması sağlanmıştır.

 

Ø  Eğirdir Gölü KuşaklamaProjesininplanlaması yapılmış olup projeihalesine çıkılma aşamasındadır.

 

Ø  Toplam Yatırım Bedeli353 Milyon TL olan 37 adet gölet ve sulamatesislerinin yapımı devam etmektedir.

ORMAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

Ø  Üretim, Silvi Kültürve Destek Faaliyetlerikapsamında iş imkanıoluşturularak orman köylüsüne 14 milyonTL gelir sağlanmıştır.

 

Ø  55 köyde 114.000 adetceviz badem ve fıstık çamı fidanı dikilerekköylülere tahsis edilmiştir.

 

Ø  Gölcük Tabiat ParkınınDetay Projesi hazırlanmış olup onay içinBakanlığa gönderilmiştir.

 

Ø  Yazılı Kanyon TabiatParkına ulaşımı sağlayan stabilize yol sıcakasfaltla kaplanmış ulaşım olanakları iyileştirilmiştir.

KÖYDES VE İL ÖZEL İDARE

Ø  KÖYDES projelerikapsamında; 2015 yılında yol, içme suyu,kanalizasyon ile ilgili 75 proje için4.2 milyon TLnakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

 

Ø  Ulaştırma,Tarım, Turizm sektörlerinde ToplamYatırım Bedelleri 47 milyon olan 123proje için 2015 yılında 29 milyon harcama yapılmıştır.

 

Ø  Köylere Hizmet GötürmeBirlikleri projeleri kapsamında;174 adet proje ve iş için 18,8milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

 

Ø  100 köyümüze 100 adetçocuk oyun parkı kurulmuştur.

 

Ø  2015yılında İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen hizmet binasında açılan Çağrı Merkezinde 500 kişi istihdam edilmektedir.

KÜLTÜR TURİZM

Ø  Barla Kırsal KalkınmaEylem Planı hazırlanarak Başbakanlık tanıtmafonundan 2 milyon TL ödenek kullanılmış ve 5 milyon TL ek ödenektahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle 10 adet otantik stant ve 10 adet seyyarstant ile Pazar yeri kurulmuştur. Bilgi ve yön levhaları yapılmış ve tarihiçeşmelerin restorasyonu tamamlanmıştır.

 

Ø  Davraz Kış Sporları VeYüksek Rakımlı Sporcu Kamp Ve Eğitim Merkezinin1/25.000 Çevre Düzeni Planı İleİmar Ve Nazım PlanıBakanlıkçaonaylanmıştır.

 

Ø  Barla ve Yalvaç’ıninanç turizminde cazibe merkezi olması içintanıtım ve altyapı çalışmaları devam etmektedir.

 

Ø  Davraz Kış Sporları veTurizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı HizmetBirliğine devredilen otelin ve ortak kullanımalanlarının daha iyi standartlarda hizmet verebilmesi için birlik tarafındanYap-İşlet-Kira Öde yöntemi ile ihale edilmiş olup 8 milyon TL’likyatırım bedeli ile vatandaşımızın hizmetinesunulacaktır.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK

Ø  1/100.000 Ölçekle ÇevreDüzeni Planı Valilik Koordinasyonunda düzenlenentoplantı kararları dikkate alınarak Bakanlıkça onaylanmıştır.

 

Ø  Karacaören1-2 BarajGölleri Ve Beyşehir Gölü Özel Hükümleriile ilgiliValimizin itiraz görüş ve önerileri Orman ve Su İşleri Bakanına sunulmuştur.Taslak planın sosyo-ekonomik yapısına uygun olacak şekilde revize edilmesisağlanmıştır.

 

Ø  2014-2019yılı kış sezonu dönemini kapsayan TemizHava Eylem Planıhazırlanmıştır.

 

Ø  Kentsel dönüşüm kapsamında 3.7 milyon TL kira yardımı yapılmıştır.

TARIM

Ø  Kırsal Kalkınma Planı hazırlanmıştır. İlçe Eylem Planı çalışmaları devam etmektedir.

 

Ø  SoğukHava Deposu Sayısı 105’e, toplam kapasite 419.000 tona çıkmıştır.

 

Ø  Sonüç yılda Çilek Üretimi108 tondan1950 tona, Mantar Üretimi100 tondan1.800 tona ulaşmış olup seracılık yapılan alanda %137’lik artış sağlanmıştır.

 

Ø  Sonüç yılda lavanta ekimi yapılan alan %268artmış kuru çiçek üretiminde %101 artış sağlanmıştır.

 

Ø  Gıda Güvenilirliği EylemPlanı Kapsamında2015 yılında 7300 denetim yapılaraktarladan sofraya gıda güvenilirliği konusunda önemli bir başarıya imzaatılmıştır.

 

Ø  2015yılında 28.700 hektar alanın ToplulaştırılmasıHedefiile Bakanlığa teklif edilmiştir.

Ø  Son30 yılın en fazla zararını veren 2015ilkbahar donunda zarar gören 9400 çiftçiye 30 milyon TL karşılıksız destekverilmiştir.

 

TKDK

 

Ø  2012-2015döneminde TKDK’ya sunulan projelerden173’üsözleşmeye bağlanmış olup bunlardan tamamlanan 81,5 milyon TL bütçeli projeler içintoplam 40,3 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR

Ø  Koruyucu Aile Projesi için1.1 milyon TL,

SosyalEkonomik Destekler için 4.2 milyon TL,

SYDVYardımları için 35 milyon TL,

EvdeBakım Hizmetleri 25 milyon TL,

2.580engelli vatandaşımız için 20 milyon TL ödeme yapılmıştır.

 

Ø  2015yılında hizmete açılan Uluborlu HacıAhmet Şençopur HuzureviYaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verilmektedir.

İŞKUR

Ø  2015yılında Toplum Yararına Proje kapsamında4,058 kişi istihdam edilerek bukişilere toplam 40,7 milyon TL ödeme yapılmıştır.

 

Ø  Şehirleştirme Faaliyetikapsamında9.015 kişi işe yerleştirilmiştir.

 

Ø  İş Gücü EğitimFaaliyetlerikapsamında eğitime katılan 2.855 kişiye 9 milyon TL cep harçlığı ödenmiştir.

Ø  İşsizlik SigortasıFaaliyetlerikapsamında 2.958 kişiye 6 milyon TL ödeme yapılmıştır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Ø  Deri İhtisas OSB KarmaOSB’ye dönüştürülerek yeni yatırım alanlarıaçılmıştır.

 

Ø  Süleyman DemirelOSB’nin genişleme süreci başlatılmıştır.

 

Ø  Yalvaç OSB alanınınkamulaştırmabedeli için İl Özel İdaresine2 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

 

Ø  Yalvaç Küçük DeriSanayi Sitesi tamamlanmıştır.

ENERJİ

Ø Yenilenebilir enerjikaynakları açısından yatırım fırsatı sunanilimizde 2015 yılında biri 60 diğeri 13MW olmak üzere 2 adet RES(Rüzgar Enerji Santrali), toplam 5 MW gücünde 5 adet GES(Güneş EnerjiSantrali) yatırımları yapılmıştır. Sütçüler Çandırda 3.17 MW bir adet HESyapımı devam etmektedir.

KOSGEB

Ø  286 işletmeye 2.2milyon TL destek verilmiştir.

 

Ø  376 kişiyeUygulamalıGirişimcilik Eğitimiverilmiştir.

BAKA

Ø 2015yılında 13 adet projeye 5.2 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

EMNİYET-ASAYİŞ

Ø  2015Yılında kolluk hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden daha kaliteli birseviyeye kavuşturulmuştur.

Ø  Önleyicikolluk faaliyeti ile suç işleme oranları azaltılmaya çalışılmıştır.

Ø  Suçve suçlularla mücadelede etkinlik sağlanarak suç aydınlatma oranları, yakalamaoranları gibi göstergelerde belirgin bir iyileşme olmuştur.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Ispartalı

20 Ocak 2016 Çarşamba 02:24

Maşşşşalah valimize. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin.Onu her daim korusun, sağlık, huzur ve mutluluk versin. Amiiiinnn.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR