18 Mart 2018 Pazar

  • 3,921 TL
  • 4,819 TL
  • 165,33 TL
  • 117.216
ISPARTA 13°
ÇİFTLİK BANKIN AÇILIŞINDA TEKBİR GETİRTEN ISPARTALI KONUŞTU

ÇİFTLİK BANKIN AÇILIŞINDA TEKBİR GETİRTEN ISPARTALI KONUŞTU

ISPARTA MİLLİ EĞİTİM'DE NÖBET DEĞİŞİMİ

ISPARTA MİLLİ EĞİTİM'DE NÖBET DEĞİŞİMİ

ZEHRA İLE BİRLİKTE O GÜN KORHAN'DA KAYBOLMUŞ

ZEHRA İLE BİRLİKTE O GÜN KORHAN'DA KAYBOLMUŞ

KOKU SORUNUNDA FLAŞ GELİŞME

KOKU SORUNUNDA FLAŞ GELİŞME

YATIRIM HIZLA DEVAM EDECEK!

ISPARTA Valisi Vahdettin Özkan, 2015 yılında yapılan yatırımları anlattı.

Isparta

 

EĞİTİM

Ø  Derslik başına düşen öğrenci sayısında temel eğitimde 17, orta öğretimde20 rakamı ile Milli Eğitim Bakanlığının 24 olan 2023 hedefinden daha iyi birseviyeye ulaşılmıştır.

 

Ø  Öğretmen başına düşenöğrenci sayısında temel eğitimde 14, orta öğretimde12 rakamı ile 14 olan OECD ortalaması yakalanmış, 16 olan Türkiye ortalamasından daha iyi bir seviyeye ulaşılmıştır.

 

Ø  Okullaşma oranlarında okul öncesinde %71, ilkokulda %96, ortaokulda %94, ortaöğretimde %93 oranları ile önemli başarılar eldeedilmiştir.

 

Ø  Yaygın eğitimfaaliyetlerinden %13 faydalanma oranı ile 2397 kursdüzenlenerek 54.278 kişinin eğitimfaaliyetlerinden faydalanması sağlanmıştır.

 

Ø  70okulda 1500 derslikte akıllı tahtauygulamasına geçilmiştir.

 

Ø  2015 yılında eğitime 120 yeni derslik kazandırılmıştır.(Merkez İlçede yapılan 24 derslikli okul yatırımlar: IşıkkentAnadolu İHL, Kadir BOYLU İÖO, Halıkent Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu,Hızırbey Ortaokulu)

 

Ø  TÜBİTAKOrtaöğretim Projelerinde 28 proje bölge finaline, 4 proje Türkiye finaline davet edilmiştir.

 

Ø  Yaklaşık4.000 idari ve akademik personeliyle hizmet veren Üniversitemizin öğrencisayısı 2015 yılında 80.000’e yaklaşmıştır.

 

Ø  Uluborlu’da 400kişilik Yüksek Öğrenim Yurdu hizmete açılmaaşamasındadır.

 

Ø  Merkezde 5000 kişilikYüksek Öğrenim Yurdunun yapımı için Özelİdare ve yüklenici firma tarafından sözleşme imzalanmış olup yer teslimiyapılmıştır.

GENÇLİK SPOR

Ø  Isparta MerkezAtletizm Pisti 7 milyon TL yatırım bedeli ile %90seviyesinde tamamlanmış olup 2016 yılında hizmete açılacaktır.

 

Ø  Gençlerimizinyeteneklerini geliştirmek üzere YalvaçGençlik Merkezi 2015 yılında hizmete açılmıştır.

SAĞLIK

Ø Son11 Yılda Yoğun Bakım Yatak Sayımız11’den 279’açıkarak 25 kat artmıştır.

 

Ø 10.000Kişiye Düşen Yatak Sayısıile ülke genelinde 4.sırada, TÜİK verilerine göre hasta memnuniyet sıralamasında Türkiye’de birinci.

 

Ø Son 12 yılda Ambulans Sayımız14’den 56’ya çıkarak 4kat artış sağlanmıştır.

 

Ø Yapımı devam eden Şehir Hastanesinin 2016 yılında hizmeteaçılması hedeflenmektedir.

 

Ø EvdeBakım Hizmetleri Kapsamındason 5 yılda 4000üzerinde vatandaşımızın bakımı sağlanmıştır.

 

Ø 2015 yılında 10.000 üzerinde vatandaşımızın kansertaraması yapılmıştır.

 

Ø İlSağlık Müdürlüğü Hizmet Binası Ve Merkez Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi 20.6Milyon TL Yatırım Bedeliile tamamlanmış olup2015 yılında hizmete açılmıştır.

Ø Senirkentve Uluborlu 10 yataklı İlçe Devlet Hastaneleri18.6milyon TL yatırım bedeli ile tamamlanmış olup 2015 yılında faaliyete geçmiştir.

 

Ø 2016 yılı içerisinde Madde Bağımlılığı Ve Bağımlılık YapıcıMaddelerle Mücadele Eylem Planı kapsamında AMATEM açılması planlanmıştır.

Ø  2016yılında 9 adet 112 servis istasyonu kurulması planlanmaktadır.

ULAŞTIRMA

Ø  SütçüleriAntalya’ya 40 km daha yaklaştıracak olan MeliklerKöprüsünün13.5 milyon TL yatırım bedeli ile yapımına başlanmış olupköprünün2016 yılı içerisinde hizmete açılması hedeflenmektedir.

 

Ø  YüksekPlanlama Kurulu kararı ile yatırım programına alınan Isparta-Antalya bölünmüşyolunun yapımına başlanmış olup Sav-AğlasunAyrımı arasındaki 10.4 km’nin 2.8 km’lik kısmı ile Antalya sınırlarıiçerisinde bulunan 8 km’lik kısmı 2015 yılında tamamlanmıştır.

Ø  Isparta-Konya BölünmüşYolununKonya sınırları içerisindeki 93 km’likkısmının 46 km’si tamamlanmış olup, 2016 yılında Konya-Beyşehir arasının tamamınınbölünmüş yol olarak trafiğe açılması hedeflenmektedir. Beyşehir-Şarkikaraağaçarasında ki 19 km’lik kısım ihale edilmiş olup çalışmalar devam etmektedir.Isparta-Eğirdir arasındaki kısımda 2015 yılı içerisinde 10.8 km’lik BSKçalışması tamamlanmıştır.

Ø  Son8 yılda iniş-kalkış yapan uçak sayısı 11kat arttı, hava yolu ile taşınanyolcu sayısı 13 kat arttı.

DSİ

Ø  Toplammaliyet 36,5 milyon TL olan 13 adettesis açılmıştır. Bu tesisler ile 1 ilçe merkezi, 1 kasaba, 8 köy, 6mahalle taşkınlardan korunmuş ve 3.430dekar tarım arazisinin sulanması sağlanmıştır.

 

Ø  Eğirdir Gölü KuşaklamaProjesininplanlaması yapılmış olup projeihalesine çıkılma aşamasındadır.

 

Ø  Toplam Yatırım Bedeli353 Milyon TL olan 37 adet gölet ve sulamatesislerinin yapımı devam etmektedir.

ORMAN, DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR

Ø  Üretim, Silvi Kültürve Destek Faaliyetlerikapsamında iş imkanıoluşturularak orman köylüsüne 14 milyonTL gelir sağlanmıştır.

 

Ø  55 köyde 114.000 adetceviz badem ve fıstık çamı fidanı dikilerekköylülere tahsis edilmiştir.

 

Ø  Gölcük Tabiat ParkınınDetay Projesi hazırlanmış olup onay içinBakanlığa gönderilmiştir.

 

Ø  Yazılı Kanyon TabiatParkına ulaşımı sağlayan stabilize yol sıcakasfaltla kaplanmış ulaşım olanakları iyileştirilmiştir.

KÖYDES VE İL ÖZEL İDARE

Ø  KÖYDES projelerikapsamında; 2015 yılında yol, içme suyu,kanalizasyon ile ilgili 75 proje için4.2 milyon TLnakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

 

Ø  Ulaştırma,Tarım, Turizm sektörlerinde ToplamYatırım Bedelleri 47 milyon olan 123proje için 2015 yılında 29 milyon harcama yapılmıştır.

 

Ø  Köylere Hizmet GötürmeBirlikleri projeleri kapsamında;174 adet proje ve iş için 18,8milyon TL harcama gerçekleştirilmiştir.

 

Ø  100 köyümüze 100 adetçocuk oyun parkı kurulmuştur.

 

Ø  2015yılında İl Özel İdaresi tarafından kiraya verilen hizmet binasında açılan Çağrı Merkezinde 500 kişi istihdam edilmektedir.

KÜLTÜR TURİZM

Ø  Barla Kırsal KalkınmaEylem Planı hazırlanarak Başbakanlık tanıtmafonundan 2 milyon TL ödenek kullanılmış ve 5 milyon TL ek ödenektahsis edilmiştir. Bu ödeneklerle 10 adet otantik stant ve 10 adet seyyarstant ile Pazar yeri kurulmuştur. Bilgi ve yön levhaları yapılmış ve tarihiçeşmelerin restorasyonu tamamlanmıştır.

 

Ø  Davraz Kış Sporları VeYüksek Rakımlı Sporcu Kamp Ve Eğitim Merkezinin1/25.000 Çevre Düzeni Planı İleİmar Ve Nazım PlanıBakanlıkçaonaylanmıştır.

 

Ø  Barla ve Yalvaç’ıninanç turizminde cazibe merkezi olması içintanıtım ve altyapı çalışmaları devam etmektedir.

 

Ø  Davraz Kış Sporları veTurizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı HizmetBirliğine devredilen otelin ve ortak kullanımalanlarının daha iyi standartlarda hizmet verebilmesi için birlik tarafındanYap-İşlet-Kira Öde yöntemi ile ihale edilmiş olup 8 milyon TL’likyatırım bedeli ile vatandaşımızın hizmetinesunulacaktır.

ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK

Ø  1/100.000 Ölçekle ÇevreDüzeni Planı Valilik Koordinasyonunda düzenlenentoplantı kararları dikkate alınarak Bakanlıkça onaylanmıştır.

 

Ø  Karacaören1-2 BarajGölleri Ve Beyşehir Gölü Özel Hükümleriile ilgiliValimizin itiraz görüş ve önerileri Orman ve Su İşleri Bakanına sunulmuştur.Taslak planın sosyo-ekonomik yapısına uygun olacak şekilde revize edilmesisağlanmıştır.

 

Ø  2014-2019yılı kış sezonu dönemini kapsayan TemizHava Eylem Planıhazırlanmıştır.

 

Ø  Kentsel dönüşüm kapsamında 3.7 milyon TL kira yardımı yapılmıştır.

TARIM

Ø  Kırsal Kalkınma Planı hazırlanmıştır. İlçe Eylem Planı çalışmaları devam etmektedir.

 

Ø  SoğukHava Deposu Sayısı 105’e, toplam kapasite 419.000 tona çıkmıştır.

 

Ø  Sonüç yılda Çilek Üretimi108 tondan1950 tona, Mantar Üretimi100 tondan1.800 tona ulaşmış olup seracılık yapılan alanda %137’lik artış sağlanmıştır.

 

Ø  Sonüç yılda lavanta ekimi yapılan alan %268artmış kuru çiçek üretiminde %101 artış sağlanmıştır.

 

Ø  Gıda Güvenilirliği EylemPlanı Kapsamında2015 yılında 7300 denetim yapılaraktarladan sofraya gıda güvenilirliği konusunda önemli bir başarıya imzaatılmıştır.

 

Ø  2015yılında 28.700 hektar alanın ToplulaştırılmasıHedefiile Bakanlığa teklif edilmiştir.

Ø  Son30 yılın en fazla zararını veren 2015ilkbahar donunda zarar gören 9400 çiftçiye 30 milyon TL karşılıksız destekverilmiştir.

 

TKDK

 

Ø  2012-2015döneminde TKDK’ya sunulan projelerden173’üsözleşmeye bağlanmış olup bunlardan tamamlanan 81,5 milyon TL bütçeli projeler içintoplam 40,3 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR

Ø  Koruyucu Aile Projesi için1.1 milyon TL,

SosyalEkonomik Destekler için 4.2 milyon TL,

SYDVYardımları için 35 milyon TL,

EvdeBakım Hizmetleri 25 milyon TL,

2.580engelli vatandaşımız için 20 milyon TL ödeme yapılmıştır.

 

Ø  2015yılında hizmete açılan Uluborlu HacıAhmet Şençopur HuzureviYaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşlılarımıza 5 yıldızlı otel konforunda hizmet verilmektedir.

İŞKUR

Ø  2015yılında Toplum Yararına Proje kapsamında4,058 kişi istihdam edilerek bukişilere toplam 40,7 milyon TL ödeme yapılmıştır.

 

Ø  Şehirleştirme Faaliyetikapsamında9.015 kişi işe yerleştirilmiştir.

 

Ø  İş Gücü EğitimFaaliyetlerikapsamında eğitime katılan 2.855 kişiye 9 milyon TL cep harçlığı ödenmiştir.

Ø  İşsizlik SigortasıFaaliyetlerikapsamında 2.958 kişiye 6 milyon TL ödeme yapılmıştır.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ

Ø  Deri İhtisas OSB KarmaOSB’ye dönüştürülerek yeni yatırım alanlarıaçılmıştır.

 

Ø  Süleyman DemirelOSB’nin genişleme süreci başlatılmıştır.

 

Ø  Yalvaç OSB alanınınkamulaştırmabedeli için İl Özel İdaresine2 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

 

Ø  Yalvaç Küçük DeriSanayi Sitesi tamamlanmıştır.

ENERJİ

Ø Yenilenebilir enerjikaynakları açısından yatırım fırsatı sunanilimizde 2015 yılında biri 60 diğeri 13MW olmak üzere 2 adet RES(Rüzgar Enerji Santrali), toplam 5 MW gücünde 5 adet GES(Güneş EnerjiSantrali) yatırımları yapılmıştır. Sütçüler Çandırda 3.17 MW bir adet HESyapımı devam etmektedir.

KOSGEB

Ø  286 işletmeye 2.2milyon TL destek verilmiştir.

 

Ø  376 kişiyeUygulamalıGirişimcilik Eğitimiverilmiştir.

BAKA

Ø 2015yılında 13 adet projeye 5.2 milyon TL hibe desteği verilmiştir.

EMNİYET-ASAYİŞ

Ø  2015Yılında kolluk hizmetleri nitelik ve nicelik yönünden daha kaliteli birseviyeye kavuşturulmuştur.

Ø  Önleyicikolluk faaliyeti ile suç işleme oranları azaltılmaya çalışılmıştır.

Ø  Suçve suçlularla mücadelede etkinlik sağlanarak suç aydınlatma oranları, yakalamaoranları gibi göstergelerde belirgin bir iyileşme olmuştur.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Ispartalı

20 Ocak 2016 Çarşamba 02:24

Maşşşşalah valimize. Rabbim onu başımızdan eksik etmesin.Onu her daim korusun, sağlık, huzur ve mutluluk versin. Amiiiinnn.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR