18 Haziran 2018 Pazartesi

  • 4,686 TL
  • 5,433 TL
  • 194,15 TL
  • 94.541
ISPARTA 21°
BU DİREK TEHLİKE SAÇIYOR

BU DİREK TEHLİKE SAÇIYOR

KORKUNÇ KAZADA CAN VERDİLER

KORKUNÇ KAZADA CAN VERDİLER

BU KAVŞAĞA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

BU KAVŞAĞA BİR ÇÖZÜM BULUNMALI

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ OLDU

KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRÜ OLDU

SÖZLEŞMELİ ER ALINACAK

SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ER ÖZLÜK HAKLARI

Isparta

1. Ön sözleşme dönemi de dahil olmak üzere sözleşmeli erbaş ve erlerin giyecek, bakım ve barınmaları ile iaşeleri erbaş ve erler gibidevlet tarafından sağlanır.

2. Sözleşmeli er adayları ile sözleşmeli erler, ön sözleşme yapılması ile birlikte 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre sigortalıdır.

3. Sözleşmeli er adaylarına, eğitim birliğinde eğitime başladığı ön sözleşme tarihinden itibaren, aylık ücretin üçte ikisi oranındaücret ödenir. Müteakiben sözleşme tarihinden itibaren aylık ücret ödenir.

4. Sözleşmeli erbaş ve erlerin her yıl; 30 gün kanuni, 15gün mazeret izni olmak üzere toplam 45 gün izin alma hakkı vardır.

5. Günlük faaliyet programı ve hafta sonu izinleri, erbaş veerlerde olduğu gibidir. sözleşme ve görev süresince kışlada iskan edililirler.

6. Sözleşmeli erbaş ve erlerin silahı kadro silahıdır.

7. Askerlik hizmetini yapmamış ve üç yıl sözleşmeli erolarak görev yapanlar askerlik hizmetini yapmış sayılır.

8. İlk sözleşmesi sona eren erbaş ve erler ilgili mevzuatdoğrultusunda uzman erbaş veya astsubaylığa başvuruda bulunduklarındayönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda öncelik verilir.

9. Görevlerinden dolayı bir saldırıya veya kazaya uğrayanveya bir meslek hastalığına yakalananların, iyileşinceye kadar ilişiklerikesilmez, izinli sayılırlar.

10. Sözleşme süresini tamamlayarak Türk SilahlıKuvvetlerinden ayrılanlara hizmet üresine göre tazminat ödemesi yapılır.

11. Sözleşmeli erbaş ve erler yedi hizmet yılını doldurarakayrılanlar, ilgili mevzuattaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarındakiboş kadrolara tartabilirler.

12. Sözleşmesi sona eren sözleşmeli erbaş ve erler, sözleşmefesih nedenlerine bağlı olarak hizmet ettikleri süre kadar veya hizmetettikleri sürenin yarısı kadar genel sağlık sigortalısı sayılmaya devamederler.

BAŞVURU VE SINAVLAR

1. Ön başvurular, internet üzerinden başvuru formunundoldurulması ile, asıl başvurular ise, istenilen belgeler ile seçim aşamasısınavlarına gelinmesi ve belgelerin teslim edilmesi ile yapılmaktadır.

2. Ön başvurusu kabul edilen adaylar aşağıda belirtilenaşamalardan geçecektir:

a.    Başvuruevraklarının incelenmesi ve kayıt kabul faaliyetleri.

b.    Ön sağlıkmuayenesi.

c.    Fiziki kabiliyettesti (Sınav, mekik, 1500 m koşu veya mekik koşusu).

ç.    Mülakat.

d.    Sağlık raporu /güvenlik soruşturması işlemleri.

3.    Adayların fizikikabiliyet testinde iki dakika içinde 30 tekrar mekik, 25 tekrar sınav yapmalarıve 1500 m koşuyu 8.40 - 9.49 dakika arasında veya mekik koşusunu 2 dakikadabitirmeleri yeterli olmaktadır.

4.    Adayların FKTnotu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısınabölünmesiyle elde edilir.

5.    Mülakat, önsağlık muayenesi ile fiziki kabiliyet testlerinde başarılı olan adaylara yüzyüze görüşme şeklinde uygulanmaktadır.

6.    Yapılan sınavlarsonucunda başarılı olan asil / yedek aday listesi ve konuyla ilgili açıklamalarwww.kkk.tsk.tr internet adresinden güncel duyurular kısmında "İnsanKaynakları" başlığı altında yayımlanmaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI

*    En az ilköğretimveya dengi okul mezunu olmak,

*    Müracaat yapılanyılın Ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi yaşından gün almış ve yirmibeş yaşınıbitirmemiş olmak,

Başvuru kılavuzundaki boy veya kilo oranları tablosundabelirtilen değerler içerisinde bulunmak,

*    Yapılacak olanfiziki kabiliyet testi ve mülakatlarda başarılı olmak

*    Sevk edildikleriasker hastanesinden "Sağlam, Sözleşmeli Er kararlı sağlık raporu almış olmak,

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak,Sözleşmeli   Erbaş   ve  Er   Kanunu   ve Yönetmeliği   ile  başvuru kılavuzunda  yer alan diğergiriş koşullarını taşımak.

İLETİŞİM ADRESİ BAŞVURU VE AYRINTILI BİLGİ

www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx

Per.Tem.Mrk.K.lığı Cebeci/ANKARA Tel: (0312) 562 11 11


YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR