visitor analyticsvisitor analytics
23 Temmuz 2017 Pazar 09:47

RESMEN ADAY!

RESMEN ADAY!
17 Şubat 2015 Salı 19:27

RESMEN ADAY!

Nisan ayında yapılacak rektörlük seçimleri için Prof. Dr.Hüseyin İlker Çarıkçı, adaylığını açıkladı. Basın mensupları ile birlikte Öğretmenevinde bir araya gelen Çarıkçı, Süleyman Demirel Üniversitesinin ilham veren bir üniversite olması için çalışacaklarını kaydetti. İlham veren bir yaşam alanının, köklerimizde, Endülüs'ün başkentliğini yapmış olan Kurtuba'da(şimdiki adı ile Cordoba) mevcut olduğunu belirtti.

 SDÜ'ye 'Cordoba'vizyonu

"Neden Süleyman Demirel Üniversitesi Endülüs medeniyetinin başkentliğini yapmış Kurtuba’nın (şimdiki adıyla Cordoba)misyonunu üstlenmesin?" diyen Rektör Adayı Çarıkçı, "neden üniversitemiz Kurtuba gibi bir cazibe merkezi, üst düzey bilim insanları yetiştiren bir ilim yuvası olmasın? Neden üniversitemiz bilimsel merakın ve araştırmanın üst seviyelere taşındığı, gerçek bilgiye ulaşmanın en büyük kaygı olduğu bir yaşam alanı olmasın" şeklinde konuştu.

 Çarıkçı şunları söyledi;

 1994 yılında asistan olarak başladığım akademik hayatımın bu noktasında; Süleyman Demirel Üniversitesi’nin (2015) Nisan ayında yapılacak rektörlük seçimlerinde aday olduğumu açıklıyorum.

Asistanlık dönemimden profesörlük dönemim dahil şu ana kadarpek çok birimde ve düzeyde üye ve yönetici olarak yaptığım çalışmalarımıadaylık ilanım ile birlikte en tepe noktaya taşıyarak üniversiteme, doğupbüyüdüğüm memleketime ve ülkeme katkı vermek inanç ve kararlılığı içindeyim.

Arkadaşlarım ve dostlarımızla uzun bir süredir yaptığımızistişare ve çalışmalar neticesinde SDÜ’nün kendi içinden yetişen gençjenerasyonunu temsil edebilecek bir aday olarak çıkmamın doğru ve gerekli birkarar olduğuna inandım. Almış olduğum bu kararda beni yürekten destekleyenaileme ve arkadaşlarıma, kararımın olgunlaşmasında ve çalışmalarımızınşekillenmesinde görüş ve tavsiyelerde bulunarak yol gösteren dostlarımızaşükranlarımı ifade ediyorum. Çıktığımız bu zorlu yolda Ispartamızın gönülden desteğini, üniversitemiz öğretim üyelerinin oylarını talep ediyorum.

Propaganda dönemi dahil temayül yoklamasından atamaya kadar geçen tüm seçim döneminin centilmenliğe uygun bir şekilde geçeceğini umuyor ve bekliyorum. Bu noktada üzerimize düşen tüm sorumluluğu iyi niyetli bir şekilde yerine getireceğimi kamuoyu önünde açıkça beyan ediyorum.

Üniversitemizin büyüklüğüne yakışır bir şekilde gerçekleştireceğine inandığım seçimin ve ardından yaşanacak sürecin değerinin ve öneminin farkındayım. Ülkemiz ile birlikte üniversitemizin de yaşadığısıkıntıların aşılmasının da kolay olmayacağını biliyor ve görüyorum. Bu yüzden üniversitemizin hak ettiği seviyeye gelmesi ve kaybettiği ivmeyi tekrar kazanabilmesi için tüm arkadaş ve dostlarımızın desteğine ihtiyaç duyacağım. Budesteği, daha yolun başında ifade eden herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu desteğin sadece seçim sürecinde değil, seçim sonrası atamanın gerçekleşmesi halinde de süreciğini biliyor, bu gücü yanımda hissetmenin mutluluğunu yaşıyorum.

Yeni dönemde Süleyman Demirel Üniversitesini tümakademisyenlere ve öğrencilerimize ilham veren bir bilim yuvası olarakdüşlüyorum. Üniversitemizi bilimsel merakın üst düzeye taşındığı ve biliminşevkle konuşulduğu bir yaşam alanı olarak görüyorum. Bu üniversite idealininyaşanmış örneklerinin köklerimizde olduğunu biliyorum. Neden üniversitemizEndülüs medeniyetinin başkentliğini yapmış Kurtuba’nın (Şimdiki adıyla Cordoba)misyonunu üstlenmesin? Neden üniversitemiz Kurtuba gibi bilim ve özgürdüşünceyi insanların iliklerine kadar hissettiği bir bilim ve sanat merkeziolmasın? Neden üniversitemiz Kurtuba gibi bir cazibe merkezi, üst düzey bilim insanları yetiştiren bir ilim yuvası olmasın? Neden üniversitemiz bilimselmerakın ve araştırmanın üst seviyelere taşındığı, gerçek bilgiye ulaşmanın enbüyük kaygı olduğu bir yaşam alanı olmasın?

Biz üniversite yönetiminin böyle bir ortamı hazırlamaklasorumlu olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede bizim yönetim anlayışımız;

SDÜ’nün öğretim üyesinden öğrencisine, idari personelinden diğer çalışanlarına kadar bir AİLE olduğu inancını taşımaktadır.

Üniversite rektörü olmanın öncelikle üniversitemiz içinçalışmak anlamına geldiği inancını taşımaktadır.

Yaptığımız çalışmalarımızın Ispartamız, bölgemiz, enönemlisi ülkemize katkı sağlaması gerektiği inancını taşımaktadır.

Her düzeydeki yönetim faaliyetlerinin şeffaf ve hesapverebilir olması gerektiği, bunun için gerekli süreçlerin kurulması veişletilmesi olduğu inancını taşımaktadır.

Yönetirken herhangi bir düşünce, ideoloji, inanç, cemaat yada benzeri ayrımlara fırsat vermeme inancını taşımaktadır.

Akademik ve idari her düzeydeki faaliyet, iş ve işlemlerde ehliyet ve liyakat ölçütlerine azami ölçüde uyma; bunun için de adalet ve hakkaniyet duygularını özenli bir şekilde koruma inancını taşımaktadır.

Bu büyük ailenin içinde herkes aynı fikir ve ideolojiye mensup olmak ya da aynı inancı taşımak zorunda değildir. Ancak hepimizin sadakatle görev ve sorumluluklarımızı yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır.Bunun için aynı üniversitenin bireyleri olarak hukuka uymak, vatanımıza ve milletimize sadık kalmak, görev ve sorumluluklarımızı en iyi bir şekilde yerine getirmek zorundayız. Bu geniş ideal içinde kalan öğretim üyelerinin açık bir şekilde ve cesaretle destek ve oylarını bekliyorum.

Seçim öncesi süreçte elimden geldiğince uygun olan tüm arkadaşlarıma ulaşmak ve yüz yüze görüşüp dertlerini, talep ve beklentilerini doğrudan kendilerinden dinlemek niyetindeyim. Bu bakış açımız ve yönetim anlayışımız seçim ve seçim dönemleri ile sınırlı olmayacaktır.

Üniversitemiz ve genel olarak ülkemiz yükseköğretim içinortaya koyduğumuz vizyonun akademik, idari ve mali tüm yönleri ile bir bütünolduğunu ve üzerinde yoğun bir çalışma yapıldığını belirtmek isterim. Buvizyonu küçük bir seçim broşürü ya da kitapçığı ile anlatamayacağımız için“2023 Vizyonu Perspektifinden Üniversiteler ve Süleyman Demirel Üniversitesi”adlı bir kitap çalışması ile tüm akademisyenlere ulaşacağım. Benim ve arkadaşlarımın uzun bir süre emek vererek oluşturdukları ve editörlüğünü de yaptığım bu kitap çalışmasını çok yakında sizler ile paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyacağımı da ifade etmek isterim.

Üniversitemizde Nisan 2015’te yapılacak olan rektörlükseçimlerinin şimdiden üniversitemiz, Ispartamız, bölgemiz ve her şeydenönemlisi ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, adaylığımız konusundabizi destekleyen herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 PROF. DR. İLKERHÜSEYİN ÇARIKÇI KİMDİR?

1970 Isparta doğumludur. Isparta Anadolu Lisesinin ikinci dönem (1988) mezunlarındandır. 1993yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümünü bitirmiş ve aynı yılınKasım ayında Süleyman Demirel Üniversitesi İşletme Bölümünde araştırmagörevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. 1996 yılında Süleyman DemirelÜniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında “Küçük İşletmelerde Stratejik Yönetim” konuluteziyle yüksek lisansını tamamlamıştır. Aynı yıl Marmara Üniversitesi SosyalBilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalında doktora eğitiminebaşlamış ve 2001 yılında “İş ve Aile Rollerinin Çatışması” isimli teziyledoktor ünvanını almaya hak kazanmıştır.

2003 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi İşletme Bölümüne yardımcı doçent olarak atanmıştır. 2005yılına kadar İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi dekan yardımcısı ve StratejikAraştırmalar Merkezi müdürü olarak görev yapmıştır. 2005-2008 yılları arasındaGirişimci İşbirliği koordinatörü ve rektör danışmanı olarak çalışmıştır. 2006yılında doçent ünvanı almıştır. 2008 ve 2009 yıllarında Yüksek ÖğretimKurulunda (YÖK) başkan danışmanı ve Bologna Ulusal Takım üyesi olarak görevyapmıştır. 2009 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal BilimlerEnstitüsüne müdür olarak atanmış, 2011 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür.2012 yılının Ocak ayında profesör olmuştur. 2012 Ocak ayında Süleyman Demirel Üniversitesiİletişim Fakültesine kurucu dekan olarak atanmış, 15 ay görev yaptıktan sonrakendi isteğiyle istifasını vermiştir. Halen Süleyman Demirel Üniversitesiİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde öğretim üyesi olarakçalışmakta, aynı zamanda TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Dairesi Başkanlığındadanışma kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

EURODITE (Regional Trajectories To The Knowledge Economy -AB-FP6 Projesi), ECOLAB (Economy and Labour World - Sokrates Comenius 2.1.Projesi) ve CISMS - II (Collaborative International Study of ManagerialStress-Phase II) isimli uluslararası projelerde proje yürütücüsü ve uzmanolarak görev almıştır.  Yönetiminde 14yüksek lisans ve 12 doktora tezi tamamlanmıştır. Birçok uluslararası ve ulusalkongre ve sempozyumda yürütme kurulu ve bilim kurulu üyeliği; İletişim ve Diplomasi,Atatürk Üniversitesi İİBF, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Girişimcilik ve Kalkınma, SDÜ İİBF, SDÜ SosyalBilimler gibi dergilerde editör yardımcılığı ve hakemlik gibi görevleryapmıştır.

Yönetim Psikolojisi, Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim,Yönetim ve Organizasyon, İletişim ve Çatışma Yönetimi alanlarında lisans velisansüstü programlarda dersler ve KOSGEB akredite eğitmeni olarak da İŞKUR,Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları bünyesinde eğitimler vermektedir.Evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Kara Harekatı

Yıldız İstihbarat
19 Şubat 2015 Perşembe 01:08

Amanın' amanın! amanın! SDÜ de neler dönüyormuş ta neler. Ulen biz hiç fark etmemişiz. Ulen bide siz bakın. Baken ne decenizhttps://twitter.com/yenidaltonlar https://twitter.com/AntiGladioSDUhttps://twitter.com/temizleak

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

cibicik işin zor

çamur at iz kalsın
18 Şubat 2015 Çarşamba 13:56

bakıyorum ilker hoca aday olunca paralelciler çamur at izi kalsın kampanyasına girmişler.. Isparta için sdü için en iyi aday bence ilker çarıkcıdır ıspartamızın insanı üniversiteyi bilen ve hizmet edecek bi insan.. ama malesef bazılarını korku sarmaya başlamışki chp ile paralel ile vurmaya çalışıyorlar.. bu insanlar kendilerinin buralarda barınamıyacağını anlayınca üzücü demeçler ve benzetlemer yapmaktadır.. ilker hoca gelirse bi takım paralelciler bu işten zararlı çıkacağı besbellidir.

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

sdü

itibar
18 Şubat 2015 Çarşamba 12:37

bazılarının bakıyorum da ilker hocanın aday olması hiç işlerine gelmedi. sanırım düzenininiz bozulacak diye bu iftiralar

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Bu ne iş

Aynı Turşu
18 Şubat 2015 Çarşamba 10:25

Halen gözü görmeyenlere söyleyelimki Çarıksız Ekmeleddin projesi paralel yapı ve Sol-CHP işbirliğinde çatı aday projesidir. Medyadaki CHP li eski rektörlerin ve belediye başkan adaylarının demeçlerine bakın.Ayrıca şimdiye kadar adaylığını açıklayan hiç bir rektör adayının vaatlerinde PARALEL YAPI İLE MÜCADELE GEÇMİYOR. Kimileri paralel ile işbirliği yapıyor kimisi de mücadeleyi göze almıyor.

0 Beğendim
12 Beğenmedim
 
Yanıtla

Yorum Yazmayın Ajans 32 ye

Millet
18 Şubat 2015 Çarşamba 09:37

Sakın zahmete girip Ajans 32 ye yorum yazmayın, Çakmakcı ve Ajans 32 ölümüne Çarıksız Ekmeleddin i destekliyor. Boşuna yorulmayın.

0 Beğendim
9 Beğenmedim
 
Yanıtla

sdü'lü

madur
18 Şubat 2015 Çarşamba 09:28

her yolculuk güzel vaadlerle başlar ama gel gör ki o koltuğun tılsımı vaadleri unutturur. temennim odur ki siz de bu hataya düşmeyip sdü ailesinin her bireyine bir cemaatin bir tarikatın üyesinin imtiyazları ile değil de yıllarını bu üniversite için vermiş, kimsenin adamı olmamış kimsenin yalakalığını yapmamış bir insan gözüyle bakar maduriyetlerini giderirsiniz. üniversitenin şu anki ortamında bu çok zor gürünse de bu zorlu yolda size başarılar diliyorum

2 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Güzel

Cengaver
18 Şubat 2015 Çarşamba 02:48

İlker hoca ilkeli bir kişidir. Herkes tarafından sevilir. Keşke onu daha yüksek yerlerde görsek

8 Beğendim
4 Beğenmedim
 
Yanıtla

Gıyamet

Alamet
17 Şubat 2015 Salı 23:03

Ulen ortalık bi şenlenmiş bi alamet bi gıyamet gidiyo şura bi bakın len sadıçla: https://twitter.com/yenidaltonlar , ha bide bura va https://twitter.com/antigladiosdu

0 Beğendim
4 Beğenmedim
 
Yanıtla

Kripto

Suat avni
17 Şubat 2015 Salı 19:48

Say'ın İlker hocam hayırlı olsun ama sizinle ilgili bir takım söylentiler dolaşıyor sonuçta ibicoğlu ile dekan olarak çalıştınız kripto cemaatçi olduğunuz söyleniyor inş değilsinizdir

0 Beğendim
9 Beğenmedim
 
Yanıtla

Peki paralellik nolacak

sdu
17 Şubat 2015 Salı 19:42

Bakıyorum da paralellerin büyük bir kısmı Gültekin'i kalanlarda Çarıkçı'yı desteklemeye başladı. Hocanın da açıkçası 4 sene boyunca paralele karşı bir duruşu olmadı. Mücadele etmeyeceği belli de bari güçlenmeseler tekrar..

1 Beğendim
6 Beğenmedim
 
Yanıtla

yolunuz açık olsun!

fatih mehmet
17 Şubat 2015 Salı 19:36

Değerli hocam yolunuz açık olsun Allah ardımcınız olsun.

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

mobbing

taşeron işçi
17 Şubat 2015 Salı 18:36

Mobbinglerin olmadığı,insanları sinek kadar değersiz görüpte yaptığı onca işi beğenmemezliklerin , haksız yere azarlanmanın, kendi gücünü makamdan alıpta insanlara yukardan bakmayan, egolarını insanların üzerinde baskı uygulayıpta alaşağı etmeyen bir üniversite için Ispartanın ve sdünün sevilen akademisyeni sdü nün yeni REKTÖRÜ İLKER ÇARIKÇI hayırlı uğurlu olsun....

12 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

çırpınma cebeci

genç
17 Şubat 2015 Salı 17:40

olumsuz yorumlar ve ekmeleddin jargonu cebeciye aittir saltanatı bitecek ıspartada barınamayacak o yüzden Ispartanın evladına laf atıyor.

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

İFTİRA KÖTÜDÜR SAYIN MÜSLÜMANLAR

ERD32
17 Şubat 2015 Salı 17:17

Kim karalamak ****esiyle bir müslümana bir iftira ederse Al­lah o kimseyi bu söylediği sözler in vebâlinden tamamen temize çı­kıncaya kadar cehennem köprüsü (sırat) üzerinde bekletir.HOCAM ALLAH YARDIMCIN OLSUN.....

6 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

kçktrl

hasan basri
17 Şubat 2015 Salı 17:05

ilker hocam hayırlı olsun.inşallah sizin içinde üniversitemiz içinde hayırlı uğurlu olur.yolunuz açık olsun ALLAH utandırmasın.

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Kurt Çakal

erkcmn
17 Şubat 2015 Salı 16:33

erkcmn kardeş, Değerli Hocam kurt çakalların elinde kalmış senin haberin yok. Şanlıurfadan Isparta daki kurt çakallarla mücadele edilmez. Sen en iyisi Ispartaya gel. Değerli Hocam'ı kurt çakal CHP lilerden başkası desteklemiyor. İstersen Allah'ın dinine küfreden birilerinin desteklediği değerli hocam için sen pek yorumda bulunma. Kurt Çakal

0 Beğendim
11 Beğenmedim
 
Yanıtla

Neden zorunuza gitti

Neden CHP
17 Şubat 2015 Salı 16:15

İlker Çarıkçı arkasında neden CHP li milletvekilleri, başkan adayları, eski rektörler duruyor. Allah'ın adını ağzına alıp yorum yazanlara söylüyorum. Tabi sizin 28 şubat dönemi baskısı, fişlenme, inancından ötürü aşağılanma gibi bir sorununuz olmadı.Neden zorunuza gitti. Sizler masum insanlara iftira atarken neden hiç Allah'ın adını anmadınız.CHP kendine paralel gibi sorgulamayacak, kendi dediğini yapacak,**** basma tulumba gibi kafayı eğip kaldıracak bir rektör adayı istiyor. ŞİMDİ ANLADINMI!!

0 Beğendim
5 Beğenmedim
 
Yanıtla

Kim kimin günahını alıyor

Vebal
17 Şubat 2015 Salı 16:08

Kim kimin günahını alıyor, sallıyor, vebal alıyor bilmiyoruz artık. Ahirette bunun hesabını nasıl vereceksiniz derken vebal almış olmayalım?

0 Beğendim
4 Beğenmedim
 
Yanıtla

Allah herşeyi hakkıyla bilendir.

erkcmn
17 Şubat 2015 Salı 15:55

Değerli Hocam Peygamber efendimiz zamanında Münafıklar vardı. İşte onlar savaş alanından kaçmışlardı. Basiretsiz ve Feraset sahibi olmayan kişilerdir. Hiçbir zaman iyinin yanında olmazlar.Hep etnkit ederler alameti 3tür. Bunlar Yağmurlu havada 3 tavuğu sulayamayan insanlardır. Ispartanın öz evladıyım. Bunu üzerine söz söyleyende varsa Şanlıurfadayım beklerim. Kurtlarla ve çakallarla nasıl mücadele edilir. bilirim. Size ve sizi sevenleri Alemlerin Rabbi olan Allah CC ye emanet ediyorum .

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

obj

analiz
17 Şubat 2015 Salı 15:53

ilker hocam hayırlı uğurlu olsun, yolunuz açık olsun...

11 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

iftiracı ve montajcılara

dervişoğlu
17 Şubat 2015 Salı 15:51

Sayın hocam rektörlük için en doğru aday. Allah muvaffak eylesin. Zaten bazı kesimlerin rektör adayları içinde direkt olarak İlker hocayı hedef almaları da bunun kanıtı. Ben asıl internette sizi ve ekibinizi hedef alıp iftira atan ve montaj görüntüler yayınlayan kişilere seslenmek istiyorum. Siz hiç ölmeyeceğinizi mi zannediyorsunuz. Bu iftiraların ve montaj görüntülerin hesabının sorulacağı günden korkun. Allah en büyük hesap sorandır.

11 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Arkandayız Reis

S Ku
17 Şubat 2015 Salı 14:46

Hocam doktora dersinden CC vermişsiniz, onun dışında size kızabileceğimiz tek bir davranışınız yok :)

10 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

aga las vegas

aga las vegas
17 Şubat 2015 Salı 14:44

Hayırlı uğurlu olsun sayın hocam. Çıkılan yolda hakkı batıl göstermek için çok çamur ve iftira atanlar olacaktır ama hak elbet galip gelecektir.Allah yolunuzu açık etsin...

9 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Hayırlı olsun

soner_sdü
17 Şubat 2015 Salı 14:15

Hocam başarılar....s**** alemdeki ve buradaki olumsuz yorumlara bakarsak muhtemelen hepsi aynı yerden sevk ve idare oluyor.sen kafana takma Allah büyüktür,bunların hesabı Allah katında zaten sorulacaktır.

11 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

İlker Hoca

ısparta
17 Şubat 2015 Salı 14:11

Sayın İlker Çarıkçı Hocam sen onların söylediklerine bakma sana, Ispartaya ve Ülkemize hayırlı olsun, sen doğru bildiğin yoldan devam, yolun açık olsun, Allah kolaylık versin, Ispartalı Ispartalının evladısın, yolun açık olsun dışarıdan gelipte buraya sahip çıkacağız diye uğraşıyorlar ama bunu başaramıyacaklar hocam, kolay gelsin....

16 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Sitemiz yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DİKİLEN ÇİÇEKLERİN YÜZDE 20’SİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DİKİLEN ÇİÇEKLERİN YÜZDE 20’SİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ DİKİLEN ÇİÇEKLERİN YÜZDE 20’SİNİ KENDİSİ ÜRETİYOR

ISPARTA PROTOKOLÜ BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

ISPARTA PROTOKOLÜ BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

ISPARTA PROTOKOLÜ BU DÜĞÜNDE BULUŞTU

BUNU YAPAN SÜRÜCÜLER YANDI! AF YOK MİLYONLARCA EHLİYETE EL KONULDU

BUNU YAPAN SÜRÜCÜLER YANDI! AF YOK MİLYONLARCA EHLİYETE EL KONULDU

BUNU YAPAN SÜRÜCÜLER YANDI! AF YOK MİLYONLARCA EHLİYETE EL KONULDU

VATANINA GÖZ DİKENİ EZ OĞUL EŞLİĞİNDE TATBİKAT

VATANINA GÖZ DİKENİ EZ OĞUL EŞLİĞİNDE TATBİKAT

VATANINA GÖZ DİKENİ EZ OĞUL EŞLİĞİNDE TATBİKAT

İL ÖZEL İDARESİ ESKİ ARAÇLARINI İHALE İLE SATACAK

İL ÖZEL İDARESİ ESKİ ARAÇLARINI İHALE İLE SATACAK

İL ÖZEL İDARESİ ESKİ ARAÇLARINI İHALE İLE SATACAK

MALİ BEY KÖFTE HİZMETE GİRDİ

MALİ BEY KÖFTE HİZMETE GİRDİ

MALİ BEY KÖFTE HİZMETE GİRDİ

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

SONRAKİ HABER

Sevda Türküsev Isparta'ya Geliyor

Sevda Türküsev Isparta'ya Geliyor