17 Ocak 2018 Çarşamba

  • 3,824 TL
  • 4,668 TL
  • 164,01 TL
  • 114.207
ISPARTA
ISPARTA'DA FUHUŞ OPERASYONU

ISPARTA'DA FUHUŞ OPERASYONU

FECİ KAZADA 2 KİŞİ CAN VERDİ

FECİ KAZADA 2 KİŞİ CAN VERDİ

ISPARTA'DAN AMBULANSLA ALANYA'YA GİTTİ

ISPARTA'DAN AMBULANSLA ALANYA'YA GİTTİ

ISPARTA'DA SAHİBİNDEN SATILIK APART

ISPARTA'DA SAHİBİNDEN SATILIK APART

PERSONEL ALINACAK!

İnsan Kaynakları ve Eğitim MüdürlüğüSÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI1- SINAVIN AMAÇ VE KAPSAMI:

Isparta

1.1) İdaremizin ihtiyaç duyduğu Mühendislik branşlarında;5302 sayılı İl Özel İdare Kanunu'nun 36.maddesinin 3'üncü fıkrası ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 3'üncü fıkrası hükümlerince tam zamanlı sözleşmeli;

2 Adet İnşaat Mühendisi - 1 Adet Çevre Mühendisi

Olmak üzere toplam 3 Teknik personel istihdam edilecektir.

1.2) Giriş Sınavı; sözlü / mülakat olarak tek aşamadayapılacaktır.

Sözlü sınavda; Adayların mesleki, genel kültür, yetenek,kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı da göz önünde bulundurulacaktır.

1.3) İstenilen şartlara haiz olup, başvurusu kabul edilen veonaylanan bütün adaylar mülakat/sözlü sınavına çağırılacaktır. Sınav Komisyonu,sınavın iptaline veya ertelenmesine yetkilidir. Sınav sonunda belirlenenadayların sözleşmeli olarak göreve başlatılması veya başlatılmaması idareninyetkisindedir. Sınav tarihi ve sınava çağırılacak adayların listesi Isparta İl Özel İdaresi WEB sayfasından (www.ispartaozelidare.gov.tr) adresinden duyurulacaktır.

1.4) Adaylardan başvuru veya atama işlemleri için istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve göreve başlatılamaz. Bunlar göreve başlatılmış olsalar dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanun'unun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

1.5) Sınav sonuçları, Ağustos ayı içinde açıklanacaktır.Sözlü sınav sonucu İl Özel İdaresi ilan panosunda vewww.ispartaozelidare.gov.tr adresinden ilan edilecektir. Bu ilanlar tebligat mahiyetinde olacak adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

2- SINAV İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI:

2.1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindebelirtilen şartları taşımak.

2.2) Üniversitelerin "ÜNVANI İLE İLGİLİ"bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak,

2.3) 2014 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi(ÖSYM)tarafından yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının KPSS -B grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,

 

İnşaat Mühendisi : Lisans seviyesinde ilgili fakültelerinherhangi birinden mezun olmak. MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak,

Çevre Mühendisi :Lisans seviyesinde ilgili fakültelerin herhangi birinden mezun olmak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirme İzin ve Denetim Genel Müdürlüğünden Çevre Görevlisi Belgesine sahip olmak. MEB'den onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına sahip olmak,

2.4) Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak,

2.5) Müracaat tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

2.6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunları bulunmamak.

2.7) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında teciledilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyaaffa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla zimmet,ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

2.8) Son 1 yıldır Isparta'da ikamet ediyor olmak.

3- BAŞVURU ŞEKLİ:

1- Adayların 30/07/2015 - 10/08/2015 tarihleri arasında saat 16.00'ya kadar Isparta İl Özel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünden temin edecekleri iş talep formu, KPSSP3 sonuç belgesi fotokopisi, diploma fotokopisi, son altı ay içinde çekilmiş olan iki adet fotoğraf, Yerleşim yeri belgesi,nüfus cüzdan fotokopisi (T.C. Vatandaşlık No'su olan) ile birlikte İlÖzel İdaresi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

2- İş Talep Formunu eksik dolduran ile eksik belge ilemüracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

SINAV SONUNDA BAŞARILI OLACAK ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1- Cumhuriyet Başsavcılığı adli-sicil belgesi

2- Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden Sağlık Kurulu Raporu

3- Mezun olduğu diplomasının aslı veya noter tasdikli sureti

4- Erkek adaylar için askerlik yaptığına dair belge aslıveya onaylı sureti

5- Nüfus Kayıt Örneği

6- 2 Adet yeni çekilmiş fotoğraf

7- Yerleşim yeri belgesi

 

3- SINAVIN YERİ: İsparta İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu- (Adres:Eğirdir Yolu Üzeri/ 32200-ISPARTA ) Sınav tarihi ve saati adaylara ayrıca bildirilecektir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

ARASLI..

25 Temmuz 2015 Cumartesi 23:53

Yani direkt adrese teslim diyemiyorum, ama ona yakın..Nerde ise isimlerini yazmamışlar.Alınacaklar belli gibi...Çünkü çok özel şartlar konmuş.

HASAN

24 Temmuz 2015 Cuma 08:54

DEVLET BİLE 35 YAŞINA GEÇENİ KABUL ETMİYOR.BİRDE KANUN GEREĞİ EMEKLİ YAŞI 65 OLDU.35 YAŞINA GEÇEN İŞDEN ÇIKARSA VAY HALİNE!!!!!!!!!!!!!!

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR