visitor analyticsvisitor analytics

MİLLETİN İSTİKLALLE İMTAHANI…

MİLLETİN İSTİKLALLE İMTAHANI…
04 Haziran 2015 Perşembe 17:07

Cennet mekân atalarımız, Karahanlılar devletinin azametli zamanlarında İslamiyet ile şereflenince, inandığı gök tanrı dinlerini ve komşu milletlerin kendisi hakkında uydurduğu “kaba, hoyrat, sert, zalim, yaban, dağlı” gibi yaftaları arkasında bırakmaya başladılar. Gazneliler ve Büyük Selçuklu devletleri zamanında İslam’ın güzellikleriyle serpilip büyüyen bu millet Anadolu’ya 1071 yılında ayak bastı. Bundan gayrı Anadolu Türklere yurt olacak, ocak olacak, vatan olacaktı. Öyle de oldu…

Türklerin Anadolu’ya gelişi ile Bizans’ın hesapları bozuldu,kaleleri yıkıldı. Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazinin büyük gayretlerle kurduğuOsmanlı devleti, Hz. Peygamberin müjdesi Fatih Sultan Mehmet Han ile İstanbul’ufethettiğinde, fethin gerçekleşti topraklarda yaşayan mazlum halklar üzülmemişbilakis sevinmişlerdi. Böylece Karahanlılar ile aynı asırda, yani Endülüs’teAllah’ın dininin tüm özellik ve güzelliklerini batıdan Avrupalının gözlerininönüne seren İslam medeniyeti, bu kez doğudan hem de Türkler ile Avrupa’yıkuşatıyor ve İslam’ın bayrağını Bizans surlarına dikiyordu. OrtaçağAvrupalısının Hristiyanlık temelli ayak oyunlarına rağmen Balkanlar ve OrtaAvrupa asırlarca Osmanlı şemsiyesinde barış içinde yaşıyordu. O günün insanlarıTürklerin eliyle İslam’ı tanıyor ve görüyor, Ferdinand kalpağını Osmanlıserpuşuna tercih ederek Müslüman oluyordu.

İşte bu asil millet asırlarca zalimin düşmanı, mazlumunyoldaşı, kimsesizlerin kimi oluyordu. Dünya coğrafyasında 600 yıl hüküm sürecekbu yeni devlet feodal, Vandal, Marsist, komünist, aristokrat, monarşik, liberalve lümpen yönetim biçimlerine asırlarca irfanın, faziletin, erdemin temsilcisiolarak alternatif oluyordu.

Müslümanın ortaya koyduğu bu güzel ümmet düzeninden rahatsızolan emperyal kafalar elbette boş durmadı. Üç kıtada at koşturarak ve 72millete hükmeden bu yorgun ve yaşlı devleti, Osmanlı’ya tabi olmuş bütün 72milleti ayartarak ve kışkırtarak, ancak birinci dünya savaşı sonundaelbirliğiyle nihayet mağlup edebildiler.

Savaş sonunda yapılan Lozan ve Sevr mütarekeleri ileemperyalistlere akıl almaz tavizler verildi. Türkler maalesef sadece Anadolutopraklarında yaşamaya mecbur edildiler. Bu memleketin gerçek sahiplerininkendi topraklarındaki boğazlarda 100 sene boyunca hakkı olmayacaktı.Topraklarında 100 yıl boyunca petrol ve maden rezervlerini çıkaramayacaktı.Yetmedi, İstanbul ekonomisi azınlıklara teslim edildi.

O günlerde işbaşında ve iktidarda olan CHP zihniyeti tüm budayatmalara direnmedi veya direnemedi. Koca cihan devleti Osmanlının torunları,bu kez Müslüman atalarından aldığı şerefli mirasları bırakarak, emperyalmilletlere tabi olmaya ve aynen benzemeye başlamışlar. İşlem tamamlanıyordu.Türkler, emperyalistler için problem bir ülke olmaktan çıkıyordu, hattaçıkmıştı.

Yıllar süren tek parti CHP yönetiminde en zalim, endayanılmaz köklü değişiklikleri yaşayan bu milletin harfleri değiştirildi.Giyim-kuşamı değiştirildi. Eğitim ve yönetimi de değiştirildi. Son kalanOsmanlı hanedanı bile sürgüne yollandı. Saraylar yağma edilerek koca DolmabahçeSarayı bile tek başına Atatürk’e ölümüne kadar tahsis edildi. Saltanatıistemeyen Atatürk, çalgı ve çengi geceleri hariç koca sarayda ölümüne kadar tekbaşına kaldı. Avrupalı olma adına bu milletin bütün dinamiklerine dinamitlerkonuldu, parçalanmaya çalışıldı. Yıllarca bu milletin dini, ezanı, Kur’an’ı vebirçok mukaddesleri unutturulmaya ve değiştirilmeye çalışıldı.

Bu aziz millet ayaklanmadı, sabretti. Baş kaldırmadı.Kendisine dayatılan Avrupai emperyalist hatta komünist yönetim biçiminindeğişmesi adına, yıllarca namazlarda ve seherlerde her şeyin mutlak sahibi olanve insanları yeryüzüne sıkıntı ve sabırla imtahan için gönderene dualar etti.50-60 senelik çileli yıllardan sonra, tarihler 2000’li yılları gösterirken,ensesinde boza pişirilecek yer kalmamış bu asil milletin içinden, “yiğitdüştüğü yerden kalkar” misali, yani Osmanlının sona erdirildiği payitahtımızolan İstanbul’dan, o dönemin belediye başkanı Recep Tayyip ERDOĞAN bey “yeterartık, karar milletin” diyerek ayağa kalktı.

Erdoğan, bin yıllık bir geçmişi olan bu Müslüman milleteiman, ihsan, irfan, ihlas, ikram ve in’am vaat ediyordu. Sağlıktan eğitime,bayındırlıktan ekonomiye, ulaşımdan enflasyona kadar topyekün kalkınma vaatediyordu. Bu idealle arkadaşları ile bir parti kurarak gönlündekilerini milletealenen ve olduğu gibi aktardı. Gizlisi saklısı yoktu O’nun. O, söylediklerinikendi başına değil, millet ile kol kola başarmayı vaat ediyordu. Aynı Erdoğan,zaman bu millete hadim/hizmetkar olma zamanı diyordu. Zaman, bu milleti yinekendi küllerinden yaşatma zamanıdır diyordu. Zaman, mazlumun hem abisi ve hemhamisi olmuş bu milletin, bu yorgun ve mazlum dünyanın dertlerine tekrar dermanve merhem olması zamanıdır diyordu. Zaman küresel emperyallerin kendidertlerine düştükleri bu asırda ayağa kalkmak ve silkinme zamanıdır diyordu.

İşte tam 13 yıl önce bu aziz millet, bu hislerle ve buönderle yeniden ayağa kalktı. Binlerce şükür ki, fokur fokur kaynayan bucoğrafyada birçok tabu yıkıldı. Bu millet tarihin kendisine biçtiği önder vehami kimliğine hemen hemen kavuşmak üzere. Vatandaşın yarısından fazlası buhislerle ve bu ideallerle referanduma giderek yeni cumhurbaşkanını seçerekdeğişimi ve dönüşümü onayladı. Artık durmak zamanı değil, yürümek zamanı değil,koşmak zamanıdır. Artık emperyalistlerin ve Atlantik ötesinden yeni dünyadüzeni adına ahkâm kesenlerin oyunları tutmamıştır.

Bu millet, gönlündeki lideri ve partisi ile bir kez dahasandıkta imtahandadır.  Ne yazık ki,bunca yıllık hükümet emeğine ve hizmetine rağmen, Osmanlı sonrası bucoğrafyadaki mazlumların en güçlü sesi yeniden kısılmak istenmektedir.Mazlumların yardım çığlıkları susturulmak istenmektedir. Gariplere uzanan elkırılmak istenmektedir. Kısacası 7 Haziran seçimleri ile Müslüman Türk’üninsanca yaşama ve dünyaya örnek olma refleksi imha edilmek istenmektedir.

Bu seçim bu anlamda hayat-memat, istikbal ve istiklalmücadelesidir. Olmak veya olmamak meselesidir. Bugün olduğu gibi, (ba’deharab’il-Basra) Basra harap olduktan sonra hiçbir şeyin telafisi de mümkünolmayacaktır.  Aman dikkat edelim. Vebalhepimizindir. Kalın sağlıcakla…

İsmail TANIŞMAN

ya istiklal ya tüpçü

şahinim
05 Haziran 2015 Cuma 22:01

anlaşılan tüpgazları bu sefer ters tepki yapmışki tüpçü güzeli sap yemiş saman sıçmış.

0 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Sallıyorsun !

vatandaş
05 Haziran 2015 Cuma 10:37

1.si Selçuklu devleti hükümdarı Süleyman Şah ve Ertuğrul Gazinin Osmanlı devletini kurma gibi bir çabaları olmadı. kayı boyları olarak sınıra yakın yerlere kendi güvenlikleri için yerleştirildiler.biraz tarih bilsen işkembeden sallamazsın. 2. Atatürk birilerine yalakalanmak için hakaret edebileceğin yada ağızına alabileceğin şahsiyet değil bunu bil haddini bil. 3. O çok sevdiğin osmanlı hanedanları şu anda fransa ve isveç de mösyö monşer olarak yaşıyor gidip getirebilirsin.

3 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

KENDINIZE GELINIZ!

SECMEN!
05 Haziran 2015 Cuma 03:37

MUHALIF PARTILERIN TAMAMI BU ÜLKENIN PARTILERIDIR VE BU MILLETI TEMSIL ETMEK ÜZERE KURULMUSLARDIR! VE MILLETMECLISINE GITMELIDIRLER!!!! BIZ BU GÜN; DÜN MECLISE GÖNDERDIKLERIMIZ FAKIRI FUKARAYI YOKSULU KALKINDIRMISMIDIR; YOKSA DAHADA SADAKAYA MUHTAC HALE GETIRIP KÖLELESTIRMISMIDIR BUNA BAKACAGIZ! ASKERI ÜCRETI 2500tl DÜZENLEME YAPIP ASKERI ÜCRETLININ YANINDAMIDIR; YOKSA HAVUZLARI DOLDURAN IS ADAMLARIN YANINDAMIDIR BUNA BAKACAZ! TABIKI BIR SÜRÜ SACMA SAPAN MARTAVALLARA SENELERDIR KARNIMIZ DOYDU!

4 Beğendim
3 Beğenmedim
 
Yanıtla

Bilgin Sıfır.

murat
04 Haziran 2015 Perşembe 17:56

Atatürk Empeyalizme de Komınızmede Karsıdır 2 Atatürk Kabeyı kagıttan yapan.pasta yapıp kur'an yıyenlerı.basbakanı peygamberımız yaptı dıyenlerı yasaklamıstır.Belkı Daha ıyı anlıyor Ataturku Halkımız şimdi.Elmalılı Hamdı yazır a kur'an mealını yaptıran Ataturktur.Onun kadar musluman olsanız keske sız be.2. Mahmud sarıgı kaldırdı fes getırdı adama dınsız dedınız sımdı o feslerı takıp osmanlıcılık oynuyorsunuz.Havan topunu bulan Fatıh lıderımızdır dıyen çahıl bır topluluk Fatih utanıyordur sızden.

7 Beğendim
6 Beğenmedim
 
Yanıtla

TÜPTÜRK

ad soyad
04 Haziran 2015 Perşembe 17:23

MİLLETİN İSMAİL TANIŞMANLA İMTİHANI

9 Beğendim
5 Beğenmedim
 
Yanıtla

TÜPÇÜ BU MİLLET İSTİKLAL SAVAŞINI KURTULUŞ SAVAŞINDA VERDİ.

MAHMUT AKSU
04 Haziran 2015 Perşembe 17:20

Tüpçü bu millet istiklal savaşını kurtuluş savaşında verdi. ve o hesabı 7 düvele meydan okuyarak kapattı. sen dükkanda fazla oturduğun boş tüpleri kaldırıma dolu tüpleri dükkanın içine koyduğun için fazla gaza muhatap kalıyorsun. istiklal ve istikbal ı karıştırıyorsun. veya sadece kendini düşündüğün için bu seçimi istikbal savaşı olarak görüyorsun. evet senin ve menfaat şebekeleri için bu seçim istikbal seçimi ama bizim için, temiz bir siyaset için yeni yüzler için sadece bir seçim.

9 Beğendim
5 Beğenmedim
 
Yanıtla
TÜM YORUMLARI GÖRÜNTÜLE

Lütfen Dikkat: Bu sitedeki içeriklere yapılan yorum ve düşünceler tamamıyla yorum sahiplerine aittir. Sitemiz yapılan yorumlardan sorumlu tutulamaz.

DİĞER HABERLER

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 51 POLİS AÇIĞA ALINDI

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 51 POLİS AÇIĞA ALINDI

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE 51 POLİS AÇIĞA ALINDI

FETÖ BAĞLANTILI 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI

FETÖ BAĞLANTILI 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI

FETÖ BAĞLANTILI 9 BİN 103 POLİS AÇIĞA ALINDI

SDÜ FETÖ İLE MÜCADELE EDİYOR MU?

SDÜ FETÖ İLE MÜCADELE EDİYOR MU?

SDÜ FETÖ İLE MÜCADELE EDİYOR MU?

ISPARTA'DA ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT !

ISPARTA'DA ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT !

ISPARTA'DA ARAÇ SAHİPLERİ BU HABERE DİKKAT !

TÜM İLLERDEKİ DEV OPERASYONDAN FLAŞ GELİŞME

TÜM İLLERDEKİ DEV OPERASYONDAN FLAŞ GELİŞME

TÜM İLLERDEKİ DEV OPERASYONDAN FLAŞ GELİŞME

HASTANE ÖNÜNDEKİ KASİSLER TEHLİKE SAÇIYOR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

 HASTANE ÖNÜNDEKİ KASİSLER TEHLİKE SAÇIYOR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

HASTANE ÖNÜNDEKİ KASİSLER TEHLİKE SAÇIYOR ÇÖZÜM BEKLENİYOR

ÇOK OKUNANLAR

ÖNE ÇIKANLAR

SONRAKİ HABER

DEMİREL SEÇİME...

DEMİREL SEÇİME...