21 Mayıs 2018 Pazartesi

  • 4,579 TL
  • 5,393 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 23°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

KURT ADAY ADAYLIĞINI AÇIKLADI!

AK Parti'de 23. dönem Milletvekilliği görevinde bulunan Haydar Kemal Kurt, 7 Haziran'da yapılacak olan genel seçimler öncesinde Milletvekilliği Aday Adaylığını açıkladı.

Isparta

AK Parti'de dün geniş katılım ile basın toplantısıdüzenleyen eski Milletvekili Haydar Kemal Kurt, döneminde yapılan hizmetlerianlatırken, yeniprojelerini de açıkladı.

Kurt konuşmasında ise; "7 Haziran 2015 seçimleriiçinYSK tarafından açıklanan seçim takvimi çerçevesinde ülkemizde seçimçalışmalarıbaşlamış bulunmaktadır. Bu çerçevede Partimizde açıklanan seçimtakvimine göreadaylık müracaatları tamamlanmış ve 01 Mart Pazar günüTeşkilatlarımızıntemayülleri alınmış bulunmaktadır. Bilindiği gibi mevcut vedaha önce partimizden milletvekilliği yapmış olanlar bu temayülekatılmamışlardır. Bu sebeple adaylık açıklamamı temayülsonrasına bu günebıraktım. Bu gün sizlere ve sizler aracılığı ile tüm Ispartakamuoyu veseçmenlerimize adaylık müracaatımı ve göreve talip olduğumu duyurmakistedim.

 

         Bilindiğigibi,2006- 2007 yılları arasında İl Başkanlığını yaptığım teşkilatımızın kararıile2007 seçimlerinde milletvekili adayı ve milletimizin de takdir vetasvipleriile Isparta Milletvekili olmuştum. 4 yıla yakın süren vekillikdönemimizdeIsparta’mızın her köşesine gidip sorunları ve talepleri bizzatyerindeincelemeye ve çözümlerine ulaşmaya çalıştım. Benimle birlikte AkPartiMilletvekili olan Süreyya ve Said bey kardeşlerim ve diğer ikimilletvekilimizMHP’den Nevzat bey ile CHP’den Mevlüt beyle birlikte istişareiçinde şehrimizehizmet etmek için gayret gösterdik. Bize iletilen ya da tespitettiğimiz tümsorunların çözümü için ilgilisi olanlarla ortak çalışmalar yaptık,şehrimizinsorumluluk sınırımızı aşmadan temsilcisi olmaya çalıştım. Banaulaştırılan hersorun ve talebin takipçisi olup, çözümü ve gerçekleşmesi içingayret ettim.Kiminde netice aldık kiminde ise alamadık. Ama her sorunlailgilendik. Bizeverilen vekillik görevini istismar edecek, nefsimize kullanacakbir gayret içindeolmadık. Sayın Hazirun; Milletvekilliğimiz döneminde işinhakkını vermeyeçalıştık. Şehrimizin en güçlü ekonomik katkı üreten yapısıSDÜ’nün gelişmesi vebüyümesi için elimizden geleni yaptık. Gerek bütçesininarttırılması,borçlarının devlete aktarılması ve gerekse yeni bölümler açılmasınoktasındagayretler gösterdik. Tarımla alakalı hükümetimizin sağladığı desteklemeveteşviklerden azami derecede faydalanabilmek için gayretler gösterdik.Kurutarımdan, sulu tarıma geçişi arttırmak için onlarca sulama göleti vesulamasisteminin gerçekleşmesi, soğuk hava depoları ve paketleme servisleri ileITBile birlikte üretimi arttırıcı çalışmaların ve üreticiyi korumak vegeliştirmekiçin Tarım sigorta kapsamının arttırılması, uğranılan afetzararlarınıngiderilmesi ve üretim teşviklerinin bölgemiz üretimine uygunkapsamınınarttırılması çalışmalarını gerçekleştirdik. Üreticimizin ürünlerinintüketiminisağlamak açısından yapılan kampanyaları destekledik. Özellikle “ HerGün BirElma İyi Gelir” sloganı ile ITB tarafından başlatılan kampanyayı  Ankara’ya taşıdık ve Meclis Başkanımızbaştaolmak üzere tüm mecliste kasa kasa milletvekillerimizin tamamına elmadağıtımıgerçekleştirdik ki hala tarafımdan istenilen elma ve Rosensetaleplerineyetişmekte zorlanmaktayım. Yine bu çerçevede başta o zaman kiSayınBaşbakanımız Recep Tayyip Erdoğan bey ve bakanlarımız olarak sesimiziduyurmayaçalıştık. Kampanyaya katılımlarını sağladık. Yine şehrimizin hertarafına özellikle Tarımsal Amaçlı KalkınmaKooperatifleri eliyle çiftçimizinköylümüzün ekonomik durumunun iyileşmesi içinyüzlerce projenin gerçekleşmesineöncülük ve yardımcı olunmuş bu anlamdabinlerce küçük ve büyükbaş hayvandağıtımı gerçekleştirilmiştir. Hatta ozamanki 15 milyon civarındaki keçinüfusunun sayısının minumuma indirilmesiiçin uygulanmakta olan projenin iptaliiçin “Küçükbaş Hayvancılığı Platformu “ile çalışmalar neticesi bu politikadan vazgeçilmesisağlanmıştır.

 

Turizmin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmışneticeleriuygulama konulmuştur. Şehrimiz için turizme dayalı ekonomiden azamiderecedefaydalanmak için yapılacak o kadar çok husus vardır ki çalışmalardevamettirilmelidir. Bu anlamda şahsımın da öncülük ettiği “GülparkProjesi”inşallah yakın zamanda uygulamaya geçer. Tarımda, Eğitimde, Sağlıkta,Sanayidevs. hususlarda Yeri gelmişken bahsedilmesi gereken bir çok hususun pekbir azınadeğinmekle birlikte yapılması gerekenler ile ilgili olarak önümüzdekisüreçtekendi fikir ve düşüncelerimi de sizlerle ve kamuoyumuzla paylaşacağımıburadaifade ederek sözlerimi toparlamak istiyorum.

Siyaset, kabiliyet ve istek işidir. Millete hizmetin engüzelyolu siyasettir. Aslında yaşadığımız yerde arzuladığımızhayatıgerçekleştirmenin meşru ve güzel yolu da siyasettir. Siyaset aynızamandayönetme sanatıdır. Ak Parti olarak kurulduğumuz zamandan bu yanahalkımızınönüne 10 defa sandık konuldu. Partimiz tüm seçimlerde vereferandumoylamalarında kendi tezleri ve listeleri ile açık ara birinci çıktı.Bunuaraştırdığımızda halkımızın Ak Partiyi kendisine yakın, kendindengördüğühakikatine varırız. Evet Partimiz halkın talep ve görüşleridoğrultusundaprogramını, seçim beyannamelerini, hükümet programlarını, icraatlarınıhazırlamaktave uygulamaktadır. Tabi seçimlerde halkımıza sunduğu adaylarını dayine en çokteveccüh edilen, istenilen hizmeti anlayacak ve sunulmasında gayretgösterecek,insanımızın takdir ve duasını alacak şahıslardan oluşturmuştur.İnşaallah bu seçimlerdede Ak Parti aday listeleri en iyilerden oluşacaktır.Tabi ki seçim demekDemokrasi demektir ve demokraside yarış demektir.Isparta’mızda bu yarışa girip“Millete Hizmet” sevdasını ortaya koyan ve görevtalep eden arkadaşlarımızınekseriyeti partimizi tercih etmiştir. Adaylarımızarasında 10 hanımefendi var kibu partimizin bayanlara verdiği değerin vesiyasette açtığı alanın ne derecetakdir edildiğinin bir göstergesidir. Yine engellikardeşlerimiz var kikendilerine hayatın her alanını açmaya çalışan Ak Partiiktidarının kendiniifade edebilme platformundaki geldiği seviyeyigöstermektedir. İşadamlarımız,sivil toplum temsilcilerimiz, gençlerimiz ve enönemlisi ülkesine ve milletineistikbal gösterebilen ve gelecek planlarına enazından istikrar ve güven duygularıile eşlik eden bir siyasi hareketin hizmetkervanında bende olmalıyım diyerek bugün partimize adaylık başvurusundabulunan tüm kardeşlerime huzurlarınızdabaşarılar diliyorum.

 

Milletin önündeki tüm vesayet yapılarına cesurca dikdurupsessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesi olan, dünyanın enücraköşelerinde hak ve hukukumuzu arayan ve şanlı bayrağımızı dalgalandıran,dünya5 ten büyüktür diyerek tün insanlığın, mazlumlarının sesi olan,insanımızınürettiğini dünyanın dört bir yanına satmasının yollarını açan,inancımızı, kültürümüzü,kimliğimizi koruyan geliştiren ve insanımıza alnın dikolsun yanında, arkandadevletin var duygusunu sağlayan başta kurucu GenelBaşkanımız veCumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beye ve Başbakanımız AhmetDavutoğlu beyeve tüm bakanlarımıza, Genel Başkan Yardımcılarımıza,milletvekillerimize, baştail başkanlığımızı ve teşkilatımızın her kademesindegörev yapmış ve yapmaktaolan arkadaşlarım ile bu güne kadar gerek BelediyeBaşkan ve Meclis üyeliklerive İl Genel Meclis Başkan ve üyeliği görevleriniyapmış ve yapmakta olankardeşlerime huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Bu gün aramızdaolmayıp ta Hakkın Rahmetine kavuşmuş kardeşlerimizi rahmetleanarken, birlikteçalıştığımız fakat kendilerine ulaşamadım için bu gün aramızdaolamayan şifabekleyen dertlilere de Allah(c.c)’tan acil şifalar dileyerekkendilerine deteşekkür ediyorum.

Bir baştan bir başa ülkemizin erişilmedik yeri,hizmetgetirilmedik noktası bırakmamak için uğraşan, “İNSANI YAŞAT Kİ DEVLETYAŞASIN”düsturu ile tüm vatandaşlarının Türk Milleti ailesinin şerefli birmensubuolduğu duygusunun emin sularına taşıyan ve bu anlamda Çözüm Süreci veYeni birAnayasa yapılmasını kendi siyasi hedeflerinin başına alan; Adalet veKalkınmaPartimizin Isparta Milletvekili adaylığı için müracaatımı yaptım.  Partimizin yetkilikurullarıdeğerlendirmelerini yapacak ve Ak Parti aday listelerimizbelirlenecektir.  Tarihin kayıtlarınakalın harflerle geçecekbu “YENİ TÜRKİYE” gayretlerinde bende varım demek içinaday oldum. LiderTürkiye’nin Örnek Şehri Isparta için, Dayanışma ruhu içindeortak akıl lahareket eden Isparta için, Üniversiteler şehri Isparta için, TarımveHayvancılıkta ülkemize örneklik eden Isparta için, Kozmatik sanayininkalbiIsparta için, Doğa, İnanç, Kültür,Eğitim, Sağlık,Spor ve KongreTurizmininmerkezi Isparta için,Duble kara yolları,hızlı tren hatları vehavalimanı ileulaşım sorunu olmayan ve bölgesinde Lojistik misyona öncülük edenIsparta için,her köşesini, her sorun ve fırsatlarını bildiğim bu güzelŞehrimize tecrübeli  milletvekili sıfatıile hizmete devam etmekiçin aday oldum. Ülkemizin ve milletimizin bahtınıkarartmak isteyen hukuksuz,millete ve iradesine saygısız tüm yapı veörgütlenmelere karşı verilecekmücadelede varım demek için aday oldum. Milletehizmet yolunda gayret edenBaşta Sayın Cumhurbaşkanımız ,Başbakanımız ve tümgönüldaş  kardeşlerimize Isparta adına“BİZDE” varızdemek için aday oldum. Dünyanın , milletimizin hak ve adaletdeğerlerine veinancına eskiden olduğundan daha çok ihtiyacı olduğu inancı ilebu yolda hizmetedebilmek için aday oldum. Bölgesel güçTürkiye’den dünyanın lider ülkesi Türkiye tarihiyolculuğunda üzerimize düşecekvazifeler için milletimin ve insanlığınemrindeyim ve buradayım demek için adayoldum. İnşaallah “HEP BİRLİKTE YENİ TÜRKİYE”yi tüm engellemeler, sabotajlar vefitne fesat odaklarının ve gafletiçindekilerin aymazlıklarına rağmenkuracağız. Sizleri tüm katılımcıları saygıile selamlıyorum. Allah çıktığımızbu yolda bizleri utandırmasın, yar veyardımcımız olsun. Sağolun, var olun .Destek ve dualarınıza talibim. Allah’aemanet olun.


       


YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Suhulet

04 Mart 2015 Çarşamba 16:07

Her şey güzel olacak. Ispartalı bir bakanın olduğu günler yakındır. Yolun açık olsun Haydar Kemal bey.

Göksel sayar

04 Mart 2015 Çarşamba 14:53

Ben sporcuyum güresle ugrasiyorum sayın vekilimiz olmasaydi ispartada güreşin .g. harfi olmazdi allah razi olsun ve size kötü yorum yazan lar cekemeyenlerdir sayin vekilimiz goreve gelince bu kötü yorum yazanlar elini opecekler sadece ispartamiz icin inşallah büyük güç olcak...

adam ol

04 Mart 2015 Çarşamba 14:27

sen önce saygılı olmayı bil.cumhurbaşkanının arkasından elin boşa çıkınca konuşan sen önce adam ol.ne yaptın da bir kere daha oy isteyeceksin..

AKP li değil AK PARTİLİ

04 Mart 2015 Çarşamba 11:57

Ispartada bu gün 60000 üzerinde üniversite öğrencisi varsa kimse haydar beye bir şey yapmadı diyemez.2006da ıspartaya il başkanı olduğunda bu rakam 30000 civarındaydı.Yenişarbademli de bile okul açıldı.İnşallah 1.sıradan listeye girer ve diğer adayları sürükler.

Ak Partili

04 Mart 2015 Çarşamba 11:45

Ak partili olmayan parelelcilerin yorumu çok gözüküyor,Parelelciler hala ders almadınız mı,bittikçe bitiyor battıkça batıyorsunuz.Hani siz dine hizmet için çalışmıyor muydunuz,rotayı iyice sapıttınız,hadi hayırlısı

la

04 Mart 2015 Çarşamba 07:31

Git

PEHLİVAN

04 Mart 2015 Çarşamba 03:19

SEN AK PARTİLİ FALAN DEĞİLSİN SEN AK PARTİLİ OLSAN BU YORUMU YAPMAZSIN HAYDAR BEYİ YA TANIMIYORSUN DOĞRU DÜRÜST BİR KİŞİLİĞİNİ YADA MENFATINA GELMEDİĞİ İÇİN BÖYLE YORUM YAPIYORSUN HALK BİLİYO NE YAPACAĞINI HİZMET EDENİ ETMEYENİ TÜM VEKİLLER HAYDAR BEY GİBİ GÖREVİNE DUYARLI OLSA.

PEHLİVAN

04 Mart 2015 Çarşamba 03:00

BU YALANCILAR VE DOĞRUYU KONUŞMAYANLAR HAKKINI HAKKINA VERMEYEN BAZI DENSİZLER YÜZÜNDEN SİZİ BU HALK DAHA ÇOK SEVİYOR YOLUN AÇIK OLSUN.

PEHLİVAN

04 Mart 2015 Çarşamba 02:49

BU ÜLKEDE HİZMET EDEN MAZLUMUN GARİBİN YANINDA OLAN KİŞYE NİYE LAF ATILIR ANLAMIYOM YA SİZİ TANIMIYORLAR YADA MENFATLARINA GELMİYORSUN YADA SENDEN HAKSIZ ADALETSİZ BİR ŞEY İSTİYORLARKİ BÖYLE DENSİZ YORUM YAPIYORLAR. HALKIN ÇOĞUNLUĞU SENİ BİLİYOR HAYDAR BEY YOLUNUZ AÇIK OLSUN ALLAH YAR VE YARDIMCIN OLSUN. KEŞKE BÜTÜN ISPARTA VEKİLLERİ SENİN GİBİ OLSA. BİZ NE VEKİLER GÖRDÜK SİZ VEKİL DEĞİLKEN BİLE HİZMET ETTİNİZ BU ISPARTAMIZA YAPTIKLARINIZ YAPACAKLARINIZINTEMİNATIDIR.

AK PARTİLİ

03 Mart 2015 Salı 23:26

Sayın vekilim özünde iyi adam olabilirsin. Fakat git milletin ağzını bi dinle. 4 yıl boyunca ne yaptı diyorlar. Canla başla çalışan insanları unutup öğretmeneviden çıkmadı, birkaç yabancının sözünden çıkmadı diyorlar. İnşallah kazanırsın ama bu sefer işin çokkk zor. Ak Parti bu sefer 2 zor çıkaracak gibi. hadi hayırlısı.

AK PARTİLİ

03 Mart 2015 Salı 20:28

GERÇEK AK PARTİLİLERE SORULDUĞUNDA HAYDAR BEYE YALVAÇDAN YÜZ OY VEREN ÇIKMAZ BUNU GÖZ ÖNÜNE ALAN AK PARTİ HAYDAR BEYİ NE ADAY EDER NEDE BU RİSKİ GÖZE ALIR DENENMİŞİ BİR DAHA DENEMEYE KALKMAZ.SEKTİ OĞLUNADA TAVSİYEM BOŞ HAYELLERE KAPILMA AKLI SELİM OL

ISPARTA

03 Mart 2015 Salı 19:50

O salonu dolduranlar oy verecek olanlar Haydar Bey 5 yıldır vekil değildi ama Ankara dan ayrılmadı sorun bakalım neden :)

çilekeş

03 Mart 2015 Salı 18:55

Allahım sen ıspartalıya acı ıspartayı eski ve mevcut vekillerden koru ya Rabbi..amin

GERÇEK VATANDAŞ

03 Mart 2015 Salı 18:26

ÖNCEDEN VEKİLDİ ISPARTA'YA ÇİVİ ÇAKILMADI.DOĞRU DÜRÜST BİR FALİYETİ YOK.ŞİMDİ NE YÜZLE ADAY OLUYOR ANLAMADIM GİTTİ.

KEMAL

03 Mart 2015 Salı 16:17

BEN O HATAYI BUNDAN EVEL BİR YAPMIŞ VE KEMAL EFENDİ SENİ CANLA BAŞLA DESTEKLEMİŞTİM.BİR DAHA YAPARMIYIM VALLAHİ YAPMAM BEN YAPMADIĞIM GİBİ ÇEVREM DE YAPMAYACAK.

ısparta halkı

03 Mart 2015 Salı 16:03

ak parti ısparta il baskanı osman zabun haydar kemal kurt vekilimizin yanında olduğunu soyledi ısparta ak parti teskilatı sizinle gurur duyuyor sozlerini ekledi durmak yok yola devam dedi

KOMŞU

03 Mart 2015 Salı 15:36

helal sana sayın vekil kim tutar seni

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR