24 Haziran 2018 Pazar

  • 4,679 TL
  • 5,454 TL
  • 190,62 TL
  • 95.852
ISPARTA 25°
ISPARTA'DA TRAVESTİNİN EVİNE POLİS BASKINI

ISPARTA'DA TRAVESTİNİN EVİNE POLİS BASKINI

GECE GÜNDÜZ DEVAM !

GECE GÜNDÜZ DEVAM !

YİNE KÜÇÜKGÖKÇELİ KAVŞAĞI YİNE KAZA

YİNE KÜÇÜKGÖKÇELİ KAVŞAĞI YİNE KAZA

ISPARTA-ANTALYA YOLU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

ISPARTA-ANTALYA YOLU KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

ITKM’DE NELER OLDU VE İNŞAAT NEDEN BİTİRİLEMEDİ?

ITKM’DE NELER OLDU VE İNŞAAT NEDEN BİTİRİLEMEDİ?

Isparta

             2005yılında, dönemin AKP’li Belediye Başkanı tarafından, ihale yöntemi ile, bugün sahipleri FETÖ’cü olduğu için kaçak olan ayrıca kayyum atanan Kadıahmetoğulları firmasına verilen Isparta Ticaret ve Kültür Merkezi (ITKM) konusunda artık hiçbir gerçek perde arkasında kalmayacak.

             Bunusağlayan ise Isparta Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Günaydın oldu. Sayın Günaydın makamında düzenlediği basın toplantısında; 2005 yılından bugüne kadar yapılan anlaşmalar, zeyilnameler, sözleşmeler, açılan davalar ve bu inşaatın neden bitirilemediği ile ilgili A’dan Z’ye her şeyi anlattı.

             Sayın Başkan Günaydın’ın ITKM konusunda yaptığı bu açıklamalar, bilen bilmeyen herkesin konuştuğu, muhalefet etmek için ya eksik ya da yalan bilgilerle kamuoyunu etkilemeye çalıştığı bugünlerde bir belge niteliği taşıyor.

 ** ITKM OTOPARKI NEDEN AÇILMADI?

KAMU ZARARI OLUŞTURULDU MU?

             Konu tambir yılan hikayesi aslında. Ancak Sayın Günaydın’ın anlattıklarını maddeler halinde yazarsak daha anlaşılır olacak. Kamuoyunda sıkça dillendirilen sorulardan yola çıkarak adım adım ilerleyelim. Birinci sorumuz; ITKM otoparkının 2009 yılından bu yana neden açılmadığı ve bu yolla bir kamu zararının oluşturulup oluşturulmadığı.

Sayın Başkan Günaydın bu konuda,Türkiye Cumhuriyeti’nin bir hukuk devleti olduğunu hatırlatarak, “Yüklenici firma ile Isparta Belediyesi arasında ihale sözleşmesi hükümleri söz konusudur. Bu nedenle kendi insiyatifimiz ve kararlarımız doğrultusunda sözleşme hükümlerini yok sayarak otopark alanını kullanıma açmamız o dönem için düşünülemezdi” diyor. Başkan Günaydın ayrıca, “Diyelim ki sözleşmeyi falan dinlemeden bu otoparkı açmak isteseydik de o tarihte ortada otopark yoktu” diye ekliyor. Günaydın’ın söyledikleri önemli; “2010 yılında inşaat alanındaki çalışmalar nedeni ile inşaatın çevresi güvenlik amacı ile firma tarafından güvenlik panoları ile çevrili idi. O alanşantiye alanı ve inşaat malzemelerinin depolandığı ve çalışmalarının yapıldığı bölge idi. Diğer taraftan otoparkın geç tesliminden dolayı belediyenin uğradığı kayıpları tazmin etmek için 20 Milyon TL tutarında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/590 E. sayılı dosyasından dava açılmıştır. Dolayısıyla kamu zararı söz konusu olamaz, müteahhittin geç tesliminden dolayı uğradığımız otopark geliri mahrumiyeti için ilgili hukuki prosedür uygulanmaktadır”

** İNŞAAT BİTMEDEN

TAPULARIN DEVREDİLMESİ

ITKM konusunda en hassas olunan madde işte bu. Gerek muhalefet partilerinin gerekse de ‘muhalefet etmekisteyen’ kesimlerin dilinden düşürmediği tapuların devredilmesi konusunda benimde ilk defa duyduğum hususlar söz konusu. Kamuoyunda devamlı, “Günaydın tapuları devrederek ilgili firmaya tolerans gösterdi. O firmada bu tapularla krediler çekip ITKM’yi bitirmek yerine Antalya’daki farklı bir inşaatını tamamladı” dedikoduları konuşuluyor idi.

Bu konuda gerçekler çok farklı;

BİR: AKP’li Belediye Başkanı tarafından 2005 yılında Kadıahmetoğulları A.Ş. ile yapılan ihale sözleşmesinin 27.Maddesinde, “…yapının fiziki gerçekleşme oranı %25 aşamasına geldiğinde idare, yükleniciye, yüklenicinin mülkiyetinde kalacak olan yerlerin fiziki ilerlemeye paralel olacak şekilde devrini yapacaktır…” hükmü koyuluyor. Bu hükümle birlikte AKP’li Belediye Başkanı inşaat daha %31 seviyesindeyken 26.08.2008 tarih ve 1573 sayılı Encümen Kararı ile 220 adet tapu devri yapılıyor.

Sayın Günaydın döneminde ise inşaat yüzde 80 seviyesine gelene kadar tek bir tapu verilmiyor ve daha sonra 123 adet tapu devri yapılıyor. Yani, AKP’li Başkan inşaat yüzde 31’deyken 220 adet tapu verirken Sayın Günaydın inşaat yüzde 80’ken 123 adet tapu veriyor.

Bu noktada bir parantez açıp AKP’li yetkililere soruyorum; tapu devrini kim yapmış?

İKİ: İnşaat şu anda %90-95 seviyesine gelmiş. Buna rağmen Sayın Günaydın, müteahhide ait olan yüzde 20’lik tapuyu da elinde garanti belgesi olarak tutmaya devam ediyormuş.

** 3. PROJETADİLATI NEDEN YAPILDI?

Belediye Başkanı Sayın Yusuf Ziya Günaydın basın toplantısında, göreve geldikten sonra kucağında bulduğu ITKM konusunu anlatırken üzerinde en hassas durduğu konu bu oldu.

Günaydın,AKP’li Başkan zamanında 2 kez zeyilname yapılan ITKM’de neden 3. Proje tadilatı yaptıklarını şöyle anlatıyor; “ITKM ihalesi 30 Eylül 2005 yılında yapıldı, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan iki zeyilname ile işin bitim tarihi 27 Şubat 2009 olarak kararlaştırılmış. Bu tarih 2009 yerel seçimlerinden bir ay önceye rastlamaktadır. Göreve geldikten sonra inşaatla ilgili Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından atanan bilirkişilere rapor hazırlattım. Bilirkişiler inşaatın % 60 seviyesinde olduğunu ve ikinci zeyilnameye aykırı 50 husus tespit ettiklerini raporettiler. Kadıahmetoğulları firması yetkilileri ile yapılan görüşmede inşaatın büyük bir kısmının yıkılması gerektiğini bunun yerine imar kanununa göre proje tadilatı yapılmasının hem inşaat sürecine zarar vermeyeceğini, mevcut duruma göre proje tadilatı yapılmasının uygun olacağını belirttiler. Bizde bunu kabulettik ve bunun karşılığında da belediyemize 43 adet tapu kazandırdık”

            Başkan Günaydın bu açıklamayı yaptıktan sonra aldığı 43 adet tapuyu tek tek gösterdi ve, 3. Proje tadilatından dolayı tapu almadığımızı ve yalan söylediğimizi iddia ettiler. 43 Adet tapu elinizdeki kitapçıkta mevcuttur. Tapu Müdürlüğüne gidilip sorulduğunda, gerçeği öğrenebileceklerken iftira atmayı yeğlediler” diyerek siyaset kalitesinin bu kadar düşürülmemesi gerektiğini söyledi.

**“SÖZLEŞMEYİ FESHET DİYENLER BUGÜN

‘SÖZLEŞMEYİNEDEN FESH EDİYORSUN’ DİYORLAR”

                       AKPİl Başkanı Osman Zabun daha düne kadar Başkan Günaydın’ı ‘sözleşmeyi feshetmeyip müteahhidi kollamakla’ suçlarken, son katıldığı televizyon programında da, “Artık devlet o firmaya kayyum atadı. Neden görüşmeden sözleşmeyi feshetmek için mahkemeye başvuruyorsunuz” diye eleştirmişti.

             Başkan Günaydın bu konuda, “Şirket yetkilisi Hilmi Ünal’ın yurt dışına kaçtığını basından öğrendik. Devletimiz ve kamu kurumları, mahalli idareler, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya d abunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ilekira sözleşmelerini ve ihaleleri iptal ederken, yönetim kurulu başkanı yurtdışına kaçmış bir şirketin sözleşmesini fes etmek için 1 Ağustos 2015 tarihinde çalışmalara başlamış, tespitleri yaptırmış, fesih edilmesi için mahkemeye müracaat etmiş, bu aşamada devletimiz önce Kadıahmetoğulları şirketine kayyum,daha sonra kanun hükmünde kararname ile TMSF’ye devrini gerçekleştirmiştir.Belediye olarak ilgili firma yıllardır inşaatı geciktirecek, borçlarını ödeyemeyecek, birde şirket yöneticisi yurt dışına kaçacak, belediye idaresi olarak bizde bu duruma seyircimi kalacağız? Fesih işleminin hazırlıklarına 1 Ağustos 2015 tarihinde başladık” dedi.

 ** AKP’Lİ BAŞKANIN YAPTIĞI SÖZLEŞME

BELEDİYENİN ELİNİ KOLUNU BAĞLADI

             Yazımın başında da belirttiğim gibi ITKM ihalesi 2005 yılında yani AKP’li Başkanın zamanında yapıldı. Başkan Günaydın’ın basın toplantısında anlattıkları ise, o dönemde yapılan sözleşmede konulan maddelerin bugün belediyenin elini nasıl bağladığını ortaya çıkarıyor.

             Örneklendirecek olursak;Isparta Belediyesi ilgili firmayı alacakları için icraya veriyor fakat, 2005yılında kamulaştırma işlemleri yapılmadan ihaleye çıkılmış olması, 2007 ve 2008 yıllarında yapılan zeyilnamelerin noterden onaylı olmaması, 2006 yılında şartlıyer teslimi yapılması ve en önemlisi de inşaat geciktiği taktirde uygulanacak cezanın sözleşmede belirtilmemesi nedeniyle hiçbir sonuç alınamıyor.

 Sayın Başkan Günaydın, “Müteahhitin mahkemelere sunuduğu gerekçelerin hiçbirisini ben yapmış değilim” diyerek, “İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığının görevlendirdiği müfettiş raporunda, Belediye tarafından hiçbir hukuki mevzuatın ve icraile mahkemenin eksik yapılmadığını kendisi ve kurmuş olduğu heyet tarafından beyan edilmiştir. Kadıahmetoğulları firması mahkemelere ne gerekçe sunarsa sunsun 11 yıldır bitmeyen inşaatın ve Isparta halkının 1 Lirasının hesabını sormak için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanacağız. Yüce Türk Adaletinin bir an önce kamu menfaatini düşünerek yaptığımız mahkeme başvurularını sonuca bağlayacağını umuyoruz. Kimne şekilde belediyemize hukuki yardım yapmak istiyorsa kapılarımız her zaman açıktır”dedi.

             Sonuç olarak, 2005 yılında AKP’li Başkanın yaptığı yarım yamalak işlerden dolayı bugün inşaat bitirilemiyor. 2009 yılından beri ITKM ile yatıp kalkan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın geçmişte yapılan hatalar yüzünden bugün suçlanıyor. Yukarıda uzun uzun anlatmaya çalıştığım gibi; ITKM inşaatının bu durumda olmasının sebebi Günaydın değil.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Joseph Ziya Morning

16 Kasım 2016 Çarşamba 01:18

Ticaret Kültür Merkezinin açılmamasına karşılık, Iyaş Avm'den aldığın 2 adet işyerinden bahset başkan, bugün olmazsa yarın ahirette hesabını tek tek vereceksin bunu unutma!

SPARTAKÜS

15 Kasım 2016 Salı 14:25

ZABUNDA GEREKEN CEVABI İL KONGRESİNDE ZAMANI GELİNCE VERECEKTİR. NE VAR BÖYLE İL BAŞKANLIĞINA SUS SUS HALK NASIL OLSA HER ŞEYİ GÖRÜYOR . KONUŞMAYA GEREK VARMI? NASIL OLSA ZİYA AK PARTİLİ . PARTİLİSİNE TOZ KONDURMAK BAŞKANINA YAKIŞIRMI . YAKIŞMAZZZ .

SEN BENİ BİLİRSİN

15 Kasım 2016 Salı 01:01

DİYELİM Kİ BALABAN YANLIŞ YAPTI. AYNI YANLIŞI SEN NİYE YAPTIN. ÇOCUK MU KANDIRIYORSUN?

Ali

15 Kasım 2016 Salı 00:35

Düzeltme; Yaptığım yorumda "20 Milyon dolar" yanlıslıkla yzaılmıstır. Dogrusu "20 Trilyon" olacak. Belediye baskanı Ispartayı İstanbul Beyoglu veya Antalya gibi kalabalık sehirlerle karıstırıyor. ITKM mütehhit açısından yatırılan trilyonları geri getirecek kadar degerli değil. Dükkanları satsa o para çıkmaz, kiraya verse 100 senede ancak harcadığı parayı toparlar. Otoparkın 2-3 saati bedava olmak zorunda. Baskan 20 trilyonluk park gelirini kimden kazanacaktı? Millet 1'liralık otoparka gitmiyor

Mehmet

14 Kasım 2016 Pazartesi 23:49

Bu yazılanların çoğu aslında defalarca paylaşıldı. Görmek istemeyen görmedi. Bu kadar açık ve net. Ne diyelim iş içinden çıkılmaz bir durumda. Allah kolaylık versin başkanımıza.

Ali

14 Kasım 2016 Pazartesi 19:35

AÇ GOZLULUGUN SONU, sirket enayi gibi trilyonlari yatirsin ama hicbisey kazanmasin, hepsini biz alalim hirsinin sonu budur. Zeyilnameleri zamaninda onaylamadilar sirketin elini bagladilar. Baskan ucuyor, abartili bir deger yukluyor. otopark icin 20 milyon dolarlik tazminat davasi acmislar. Uctuklari burdan belli, sirketide bu hirslari batirdi. Belediyenin onundeki otoparktan kacmilyon dolar kazaniyon baskan? sirket bu isten cok buyuk zarar etti, Bu durum sizin eseriniz başkan

Mevlüt

14 Kasım 2016 Pazartesi 20:32

20 Milyon Dolar degil 20 milyon TL ....Zarar etmek istemeyen Sirket insaati 27 Subat 2009 da teslim eder.Ve istedigi gibide olurdu...Adam gibi plan proje yapmis olsalardi Zeyilnameye ihtiyaç olmazdi...Sirketi Belediye degil Kendi Açgözlülügü Batirmistir...Burada bir insaat varken Antalyada ne isi vardi....

Recepgil

14 Kasım 2016 Pazartesi 19:00

Bu iş mahkemeye düşmüşse; bundan herkes sorumlu..

Mevlüt

14 Kasım 2016 Pazartesi 20:34

Sorumlu birileri varsa !Dônemin Belediye Baskani ve AKP il Baskanidir!Siyasi Rant ugruna yapilan ihale Sartlarini Okuyup Yapilan insaat Antlasmasini Okumaniz Kimin Sorumlu oldugunu görürsünüz...

malesef

14 Kasım 2016 Pazartesi 17:54

5 yıldır ısparda ikamet ediyorum. ıspartalı değilim. zaman zaman basından ve kamuoyundan bu meseleyi dinliyorum. tarafsız biri olarak söyleyebilirimki kim se bu işte samimi değil. herkesin bir hesabı var. yazık ısparta halkına. ıspartalı kimsenin umrunda değil.

Mevlüt

14 Kasım 2016 Pazartesi 20:37

Malesef Bu iste Samimiyet Ihale antlasmasi ile kisitlanmistir...Samimi olmak isteselerdi 27 Subat 2009 da ITKM diye bir Sorunumuz Kalmayacakti...FETÖ her yerde Sorundur Burada da Sorun olmaya devam ediyor. Ve biz Bunu 15 yildir Haykiriyoruz....

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR