21 Mayıs 2018 Pazartesi

  • 4,575 TL
  • 5,389 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 23°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

İŞTE O İTİRAZLAR

İŞTE O İTİRAZLAR

Isparta
AntalyaKültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından uygun bulunan Isparta MerkezKentsel Sit Alanı Koruma İmar Planı için 10 itiraz yapıldı. Söz konusuitirazları içeren gündem maddesi İmar Komisyonuna havale edildi. KonununBelediye Meclisinin Cuma günü yapacağı toplantıda karara bağlanması bekleniyor.Bilindiği gibi, söz konusu plan 25 Mayıs – 25 Haziran tarihleri arasında 1 aysüre ile Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde askıya çıkarılmıştı.

Bilindiği gibi;Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 24 Mart 2014 tarih ve 2561sayılı kararı ile uygun bulunan Isparta Merkez Kentsel Sit Alanı Koruma İmarPlanı, Üzüm Pazarı Valilik alanı, Damgacı sokak civarını kapsayan yaklaşık 12 hektar alandadüzenlenmiş ve uygun bulunarak 26 Temmuz 2013 tarih ve 25887 Sayılı ResmiGazetede yayımlanarak yürürlüğe giren koruma amaçlı İmar planları ve çevredüzenleme projelerinin hazırlanması gösterimi, uygulanması, denetimi vemüelliflerine ilişkin usul ve esaslara ait Yönetmeliğin ‘Planların onaylanmasıbaşlıklı 8 maddesi gereği onaylanarak ilan edilmek üzere askıya çıkartılmıştı.  

İŞTE PLANAYAPILAN O 10 İTİRAZ

Isparta Belediyesiİmar ve Şehircilik Müdürlüğüne söz konusu planla ilgili olarak yapılan veBelediye Meclisinin Cuma günü karara bağlaması beklenen 10 itirazın sahiplerive konuları şöyle;
1- Tuhafiyecilersitesi işletme ve konut yöneticiliklerinin 441 ada 61 parselde3 bulunanbinalarının koruma imar planında ticari 5 kat olarak görüldüğü, ruhsatlarınınise ticari 38,50m. olarak düzenlendiği ve önceki imar planlarında da 38,50m.ticari olması nedeniyle koruma imar planında bunun korunması için Belediyemizeve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış olduklarıitirazlarının görüşülmesi.

2- Konak sitesi gürkaynak apartman yönetimi adına celal GÜLAL' ın 440 ada, 114 parselde bulunanbinalarının bulunduğu mevcut planlarda tek cephe işareti bulunması nedeniyletek bina yapılmış olduğu ancak koruma imar planında parsellerinin 2 parçayabölünerek güney kısmının 3 kat olarak planlandığından parsellerinin eski şekliolan tek cephe şeklinin korunması için, Belediyemize ve Antalya KültürVarlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne yapmış oldukları itirazlarınıngörüşülmesi.

3- HakanKINAYTÜRK'ün 440 ada 27 parselin koruma imar planı öncesi ticari 5 kat planıolduğu ancak koruma imar planında meydan ve yeşil alan olarak görüldüğündenparselinin koruma, mar planında eski şekli ile ticari 5 kat olarak düzeltilmesiiçin Belediyemize ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge KuruluMüdürlüğüne yapmış oldukları itirazların görüşülmesi.

4- GüngörBÜYÜKTOPÇU'nun 440 ada 117 parselde 5 katlı ruhsatlı binasının olduğu ancakkoruma imar planında meydan ve yeşil alan olarak görüldüğünden parselininkoruma İmar planında eski şekli ile ticari 5 kat olarak düzeltilmesi içinBelediyemize yapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

5- Isparta İl Özelİdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün İl özel idaresi mülkiyetindebulunan eski il özel idare binasının bulunduğu 440 ada, 93 nolu parsellerininmevcut planda ticaret ve turizm

olarak planlandığı,koruma amaçlı imar planında park ve meydan olarak değişiklik yapılmış olmasınedeniyle idarenin zara uğratıldığı nedeniyle parsellerinin yine eski şekliolan ticari ve turizm alanı olarak düzenlemesi yönünde itirazının görüşülmesi.

6- Isparta Kültürve Eğitim vakfı Adına Mustafa Kemal UYAR'ın 441 ada 56 parselde 5 katlıbinalarının bulunduğu ve bu parsellerine 27.11 1981 tarih ve2348 sayılı encümenkararı ve 06,02,1982 tarih ve 3347 sayılı Gayrımenkul eski eserler ve anıtlaryüksek kurulunun karaları ile 2 kattan 5 kata çıkartıldığı buna istinadeninşaat yapıldığı ancak hazırlanan koruma imar planında katlarının 2 yedüşürüldüğü nedeniyle parsellerinin planda 5 kat olarak düzenlenmesi yönündeitirazının görüşülmesi.

7- Mehmet aliTOKAY'ın 2195 ada, 123 parselde bulunan binasının G (geleneksel yapı olarakbelirlendiği) binasının s3 ve 0,30 taks verildiği nedeniyle binasının bulunduğualanın koruma imar planında ticari 3 kat ve 0,40 taks olarak planlanması içinyapmış olduğu itirazın görüşülmesi.

8- Süreyya veFirdevs İŞBAŞARAN'ın mülkiyetlerinde bulunan yeni 8050 ada, 6 nolu parselleriüzerinde yapılan koruma imar planının parsellerinin eski şekli olan 444 ada 12parsel olarak planlanması ve damgacı sokak bağlantılarının korunması içinyapmış oldukları itirazın görüşülmesi.

9- Mehmet RafiaALTINTAŞ. Varileri adına Mehmet Metin ALTINTAŞ ve Mustafa Fikri ALTINTAŞvarisleri adına Halil ALTINTAŞ' ın 440 ada 6 ve 7 parsellerde bulunanbinalarının koruma amaçlı imar planında geleneksel yapı olarak planlandığıbinalarının bir özelliğinin olmadığı nedeniyle bunun kaldırılarak parsellerininkoruma imar planı öncesi şekli olan ticari 5 kat olarak planlanması yönündeyapmış oldukları itirazın görüşülmesi.

10- Bekir OFLAZ'ınmülkiyetinde bulunan yeni 8050 ada 9 parsel eski 440 ada 30 nolu parselininkoruma imar planında gelenelsel yapı olarak belirlendiği parseline 29.01.1990tarihinde bina yaptığı nedeniyle geleneksel yapı şerhinin kaldırılması yönündeyapmış olduğu itirazın görüşülmesi

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR