23 Mayıs 2018 Çarşamba

  • 4,837 TL
  • 5,668 TL
  • 200,82 TL
  • 102.395
ISPARTA 25°
UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

UZMAN ÇAVUŞ MEHMET KAYAN KAZADA HAYATINI KAYBETTİ

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

O KAZADA ÖLEN SÜRÜCÜ DOKTOR ÇIKTI

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ISPARTA'DA DEV OPERASYON 19 KİŞİ GÖZALTINDA

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA FİYATLAR BELİRLENDİ! BÜYÜKBAŞ 170 TL, KÜÇÜKBAŞ 65 TL

ISPARTA'DA FİYATLAR BELİRLENDİ! BÜYÜKBAŞ 170 TL, KÜÇÜKBAŞ 65 TL

Isparta

Isparta Valiliği kurban hizmetleri komisyonu toplanarak bir dizi karar aldı. Vali Yardımcısı Ümit Şeref Kayacan’ın başkanlığında toplanan komisyon kurban Bayramında; kurban kestirecek vatandaşlardan; büyük baş hayvan kesimi için 170 TL, küçükbaş hayvan kesimi içinse 65 TL ücret alınmasına karar verdi.                  

Isparta Valiliği kurban hizmetleri komisyonu kararlarında şunlara yer verildi. “İlimiz "Kurban Hizmetleri Komisyonu" Vali Yardımcısı Ümit Şeref KAYACAN’ın Başkanlığında Komisyon üyeleri İl Müftülüğünden Müftü Yardımcısı Mevlüt ŞAHİNER, Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlık Teknisyeni Mesut SAĞDIÇ, Belediye Başkanlığından Veteriner İşleri Müdürü Hamdi BALCI ,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden Çevre Mühendisi Yılmaz KOKSAL, Orman ve Suİşleri Müdürlüğünden DMP Mühendisi Mustafa Basri İNAN, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden Veteriner Hekim Arif TAŞAGİREN , İl Sağlık Müdürlüğünden Memur Cafer Sadık AYGÜN ve Diyanet Vakfı Şube İşlemleri Görevlisi Mehmet GÖNDER’ in iştiraki ile 02.08.2017 tarihinde saat 14.00'de Valilik Gül Toplantı salonunda toplandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının, 2017 yılı Kurban Bayramı münasebetiyle dini amaçla ve ibadet maksadıyla kurban kesmek isteyen vatandaşların kurbanlarını dini hükümlere, sağlık şartlarına ve çevre temizliğine uygun olarak, hayvana en az acı verecek şekilde bizzat kesmelerine veya vekâlet yoluyla kestirmelerine yardımcı olunması, kurban satılacak veya kesilecek yerlerin belirlenmesi, kesim yapacak kişilerin eğitilmesi ve bu konulara ilişkin diğer hususlarla ilgili tedbirlerin alınması ile ilgili ilkelerin düzenlenmesi amacıyla hazırlayıp göndermiş olduğu " 2017 Yılı Kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ" değerlendirilmiş ve aşağıdaki kararları almıştır.

 ) Büyükbaş hayvanların satış yerlerinden kaçırılmaması, yularlarının, iplerinin uzun ve sağlam olması için üreticiler ve satıcılar, kesim esnasında kaçırılmamaları konusunda kasap ve kasap yardımcıları, kesim yerlerinde görüntü kirliliği oluşmaması için Belediyeler ve Köy Muhtarlıkları tarafından gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

) İl ve İlçelerde hazırlanan kurban satış ve kesim yerlerinin açık adreslerini ihtiva eden Ek-1 Excel formatında doldurulan çizelgenin 14.08.2017 Pazartesi gününden itibaren Komisyon üyesi kurum ve kuruluşların web sitelerinde yayınlanmasına,

) Kurban kesen, hayvanı yüzerek et taksimi yapan kasap ve kasap yardımcıları ile kurban sahiplerinin kesim, yüzme ve et taksimi işini yapmaları zorunlu ise hijyenik eldiven kullanmaları, hususu Müftülüklerimizin koordinasyonunda din görevlileri tarafından vaaz, hutbe, mahalli radyo ve televizyon programları, basın-yayın organları aracılığı ile vatandaşlarımıza etkili bir şekilde duyurulmasına

) Kurban olarak satın alınacak hayvanların sağlıklı, besili,Veteriner Sağlık Raporu, pasaport ve nakil belgesi aşı kayıtları bulunan ve hayvan kimlik sistemine kayıtlı olanlardan se­çilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek hayvanların kurbanlık olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi caiz olan hayvanlardan öncelikle erkek olanların tercih edilmesinin hatırlatılmasına,

) İki yaşını doldurmayan sığırların, gebe ve kurban olması dinen sakıncalı olan hay­vanların üreticiler tarafından kurban satış yerlerine getirilmemesi gerektiğinin duyurulmasına.

) Bakanlar Kurulu'nun 24/10/2001 tarihli ve 2001/3214 sayılı Kararı eki Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Karar ve 18/8/2002 tarihli ve 24850 sayılı Resmî gazete'de yayımlanan Kurban Hizmetlerinin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik ile 2017 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğin " 2017 Yılı Kurbanlık Hayvan Şevkleri ile ilgili alınacak önlemler” bölümünde yer alan ve 10. maddesinde belirtilen hususlarda Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarının gerekli tedbir ve önlemleri almalarına, tebliğin ilgili maddelerinin kurumlara bildirilmesine.

) Canlı hayvanlar yüklenmeden önce ve boşaltıldıktan sonra nakil araçlarının Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli dezenfektanlarla mutlaka dezenfekte edilmesine,

) Hayvanların nakil vasıtalarına aşırı yüklenmelerine, nakliye sırasında yaralanma veya gereksiz yere acı ve ıstırap çekmelerine neden olabilecek nakil vasıtaları ile şevklerine izin verilmemesine,

) Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanların şevklerinin kontrol ve denetimi açısından Emniyet ve Jandarma Teşkilatlan ile Belediye Zabıtası gibi tüm Mahalli Kolluk Kuvvetleri ile sıkı işbirliği ve koordinasyon sağlanarak, kaçak hayvan hareketlerine karşı düzenlenen yol kontrol ve denetimlerinin sayısının artırılmasına,

) Belediyeler ve komisyon ile koordineli olarak kurbanlık satış yerlerine küpesiz ve belgesiz hayvan girişlerinin önlenmesinin sağlanmasına,

) Kurbanlık hayvan satış yerlerinin belediye tarafından her gün usulüne uygun olarak temizlenmesine, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından izinli dezenfektan kullanılarak dezenfekte edilmesine,

) Kurban kesim yerlerindeki atıkların, kan ve diğer organların herhangi bir çevre kir­liliğine sebep olmalarının engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasına, kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar,kesim sırasında oluşan atıklar ile özellikle Kist hidatik karaciğerler ve akciğerler kesinlikle kedi ve köpeklere verilmeyip, uygun şekilde hazırlanmış, kedi ve köpekler tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülerek imhasının Köy Muhtarlıkları, Belediye Başkanlığı ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce sağlanmasına,

) Kurbanlık hayvanların derileri mutlaka usulüne uygun ve deriye zarar vermeyecek şekilde yüzülmelidir. Kurbanlık hayvan derileri ile bağırsakları temizlendikten sonra usulüne uygun tuzlanmasına, yetkili kurum ve kuruluşlara teslim edilmesine,

)Kesim yerlerinde deri ve sakatatların toplanacağı özel mekanlar oluşturulmasına,

) Belediye ve Köy muhtarlarınca çevre ve halk sağlığını dikkate alacak şekilde kesim yerlerinde çevre temizliğinin yaptırılması hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

) Kesim yeri beton, beton asfalt vb. sızdırmaz malzemeden olacak; çıkan kanın toprağa dağılmasını önlemek üzere hemen toprakla kapatılacak,gerektiğinde kireçlenecektir. Kurbandan çıkan kullanılmayacak olan işkembe ve diğer benzeri atıklar sızdırmaz, dayanıklı yüksek yoğunluklu polietilen siyah torbalara 2/3 oranında konacak, gerektiğinde ikinci torba kullanılacak, ağzı iyice kapatılıp bağlanacak ve bayram süresince düzenli olarak hizmet verecek olan Belediye temizlik ekiplerine teslim edilecektir.

) Kesim sonunda kesim mahalli kanlı ve kirlenmiş bir durumda bırakılmayacak, kan izi kalmayacak şekilde temizlenecek, gerektiğinde kireçlenecektir.

) Kurban derilerinin taşınması esnasında kan sızmasına engel olunacak ve çevre kirliliğine neden olunmayacaktır. Bayram öncesi kurban satışı süresince ve bayram süresince belediyeler, çevre kirliliğine neden olunmaması için dikkat edilmesi gereken hususlar ve denetim esaslarına ilişkin hazırlanan bir yönetim planı çerçevesinde yeterli sayıda temizlik ekiplerini, araçlarıyla birlikte düzenli olarak çalışır halde tutacaklardır. Özellikle bayramın ilk iki günü temizlik elemanı ve atık toplama aracı sayısı arttırılacaktır.

) Köy Muhtarlıkları ile İl Özel İdare Genel Sekreterliğiişbirliği ve Belediyeler, satış ve kesim yerlerinde kurban atıklarım düzenlibir şekilde günlük olarak sıhhi şekilde toplayıp çevre ve insan sağlığına uygunşekilde bertarafını sağlayacaklardır.

) Cadde, sokak ve parkları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atıklar ve iç organlarını sokak,cadde ve parklarda bırakanlara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce gerekli yasal yaptırımların uygulanmasına,

) Kaçak kesimlerin önlenmesi için de Zabıta Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek ekipler ile Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince müşterek olarak tedbirlerin alınmasına,

) Bayram günleri öncesi ve bayram günlerinde kaçan kurbanlık büyük baş hayvanların yakalanması için Belediye Zabıta Müdürlüğü ve Köy Muhtarlıklarının yetkili kılınmasına ve gerekli tedbirlerin alınmasına,

) 01-03 Eylül 2017 tarihlerinde idrak edilecek olan Kurban Bayramında; kurban kestirecek vatandaşlardan; büyük baş hayvan kesimi için tesisten yararlanma 40.00.TL, kasap kesim ücreti olarak 120.00 TL, komisyon için 10.00 TL, olmak üzere toplam 170,00 TL, Küçükbaş hayvan kesimi için de kasap ücreti 50.00 TL, tesisten yararlanma 10.00 TL, komisyon için 5.00 TL olmak üzere toplam 65.00 TL alınmasına, Kurban kesim ücretlerinin A4 kağıda yazılarak, naylon poşet torbaların içine konulmasına ve kurban kestirenlerin görebileceği bir yere asılmasına,

)Toplu Kurban kesim yapacak Tüzel ve Gerçek kişilerin kesim izni alabilmeleri için İl Müftülüğüne başvurmaları zorunlu olup; herhangi bir ceza-i işlemle karşılaşmamaları için Köy Muhtarlıkları ve Belediyelerce bilgilendirilmelerine,

) 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 12. Maddesinin 1.ve 2. fıkrasına, aykırı hareket edenler için 2017 yılı için belirlenenoranlarda Para cezası ile cezalandırılmalarına,

) Komisyonca alınan kararların Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü aracılığıyla basın yoluyla ve diğer vasıtalarla kamuoyuna duyurulmasına,

)Kurban Bayramından önce yapılan çalışmaların değerlendirilmesi, gerektiğinde alınacak yeni tedbirleri de görüşmek üzere 3. toplantının 16/08/2017 tarihinde saat 14.00’de Valilik Gül toplantı salonunda yapılmasına; Alınan /kararların; takiben yürürlüğe konulmasına, ilgili ve görevli kurumlara bir yazı ile duyurulmasına oy birliğiyle karar verildi.”

 

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

başlık

18 Ağustos 2017 Cuma 09:51

Hayvanın kg satış fiyatı belirlenmiş gibi haber başlığı yapmışsınız. Habere kestirme parası diye başlık atsanız, fiyatlar zaten yüksek siz daha da artmasına yol açacaksınız.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR