20 Haziran 2018 Çarşamba

  • 4,734 TL
  • 5,491 TL
  • 194,62 TL
  • 94.552
ISPARTA 21°
İNAN YALVAÇ ZAFER İNANANLARINDIR

İNAN YALVAÇ ZAFER İNANANLARINDIR

CEYHAH'DAN SDÜ REKTÖRÜNE SERT TEPKİ

CEYHAH'DAN SDÜ REKTÖRÜNE SERT TEPKİ

ISPARTA'DA GAZİ ALBAYRAK'IN EVİ YANDI

ISPARTA'DA GAZİ ALBAYRAK'IN EVİ YANDI

EĞİRDİR'DE KORKUNÇ KAZA 2 YARALI

EĞİRDİR'DE KORKUNÇ KAZA 2 YARALI

İNSANI YAŞAT Kİ DEVLET YAŞASIN

Isparta Emniyet Müdürlüğü tarafından Polisevi’nde basınla kahvaltı programı gerçekleştirildi. Yapılan programda Isparta Emniyet Müdürlüğü ve Isparta Gazeteciler Cemiyeti arasında büyük bir bağın olduğu ve her zaman diyalog yolunun açık olduğu vurgulandı.

Isparta

İl Emniyet Müdürü Halil Altan toplantıda yaptığı konuşmada; "Güller diyarı ülkemizin gül bahçesi olan güzel ilimizde Isparta İl Emniyet Müdürü olarak siz şerefli personelimizle birlikte huzur ve asayişi birlikte sağlamaktayız.  Birlikte yürüttüğümüz görevimiz onurlu,şerefli kutsal olmakla birlikte bir de o kadar fedakarlık gerektiren, zor şartlarda mücadele gerektiren bir meslektir.

 

Ülkemizin bölünmez bütünlüğünün korunması, milli birlik ve beraberliğimizin sağlanması,vatandaşlarımızın can, mal güvenliği, huzur ve sükuneti ile emniyet ve asayişin sağlanması amacımızda; gücümüz milletimiz, rehberimiz devletimiz, aracımız yasalarımız olacaktır. Bu yolda karşılaşacağımız engelleri yasaların bize verdiği yetkileri kullanarak hep birlikte aşacağız.

Kararlı, cesur ve hızlı bir çalışma temposu ile bir ekip ruhu içerisinde yürütülen hizmetleri, devraldığımız noktadan daha ileri bir seviyeye ulaştırmak için üstün bir hizmet anlayışı ile tarafsız, adil, süratli karşılıklı sevgi ve saygı esasına dayalı, cezadan çok eğitim ve ödüllendirme anlayışıyla çalışacağız. Tüm bu çabalara rağmen görevine karşı duyarsız, disiplinsiz personelin sözlü-yazılı uyarılması, ikaz edilmesi ve gerekirse cezai müeyyide uygulanması da ihmal edilmeyecektir.

            Kamu hizmetlerindeki kalite, sürat,etkinlik ve verimliliğin en üst seviyeye çıkartılması, vatandaşlarımızla devletimiz arasında anlamlı bir ilişki düzleminin yakalanması, ilimizde huzur ve sükûnunun azami derecede sağlanması amacıyla, birlikte çalıştığımız dönemi çerisinde genel çalışma prensiplerimi içeren hususlar aşağıya çıkartılmıştır.

Hizmet Vizyonumuz

            Başta Birim Amirleri olmak üzere tüm personel, kendilerini belli saatlerde belli yerlerde bulunma ve belli klasik işlevlerini yerine getirme durumunda gören basit bir dişli olma görüntüsünden kurtarmalıdırlar. Görevlilerimiz, yetkisini ve faydalı bilgisini her daim vatandaşlarımızın hizmetine açık tutacaklardır.

Vatandaşın can ve mal güvenliğini, huzurve sükununu kanun ve nizam hakimiyetini sağlamak ve devam ettirmekle görevli Teşkilatımızdan güler yüz, yakın ilgi ve alaka beklemek vatandaşlarımızın en tabii hakkıdır.

            Vatandaşı teşkilatımızdan soğutan asık surat, kaba, hırçın ve keyfilik gibi davranışlardan kaçınılacaktır.

            Günümüzde Polis-Halk İlişkileri son derece önem kazanmıştır. Vatandaşının desteğini almayan bir teşkilatın başarılı olması düşünülemez. Vatandaşlarımızla olan her türlü münasebetlerde, (Polis Merkezlerinde, Trafik Kontrollerinde, Genel aramalarda, vs,) vatandaşlarımıza daima güler yüzlü ve kibar davranışlarda bulunmak en önemli vasıflarımızdan olmalıdır. “Beyefendi”, “Hanımefendi”,“Günaydın”, “İyi Günler”, “Lütfen”, “Rica ederim.” gibi sözcüklerin kullanılması vatandaşa güven verecek, bizlerle olan ilişkileri en üst seviyeye getirecektir.

            Rütbeli personelimiz kendi birimlerinde veya ek görevlerde birlikte görev yaptığı personele mutlak surette yapılacak görev ile ilgili bilgi vermeli, personelden tam olarak ne beklendiği konusunda eksiksiz olarak bilgilendirme yapılarak takibi buna göre sağlanmalıdır.

Her görevlimiz, kendi birimindeki hizmetlerin isabetle yürütülmesinde tek sorumlu olarak kendisini görmelidir.

            Çağımızın bilgi çağı olmasından hareketle görevlilerin toplumları bilgi çağına hazırlama sorumluluğu olduğu unutulmamalıdır. Bu yüzden tüm çalışanların çağın bir adım önünde olmasını gerektirecek bilgi ve yetenek sahibi olmaları esastır.Bilgilerin tasnif ve kategorize edilerek kullanılması sağlanmalıdır.

            Tüm birimler, alacakları kararlar ve yapacakları çalışmalarda “vatandaşı hizmetin odağı” olarak kabul edeceklerdir. “İnsanı yaşat ki devletyaşasın” felsefesi ile milletine saygılı, onu anlayan, onun yediğindenyiyen, oturduğu yerde oturan, onun bir parçası olan idare anlayışı içerisinde etnik kökeninden, kimliğinden, inancından, doğduğu yerden, ailesinden,eğitiminden dolayı ayrımcılık yapmayan bir yönetimle, tarihine, geleneklerine,inancına, millete ait değerlere sahip çıkan vatandaş odaklı kamu anlayışı içerisinde olunacaktır.

            Bubakış açısının doğal sonucu olarak, başta yöneticiler olmak üzere mesleki hiyerarşi içerisinde yer alan bütün görevlilerimiz, hizmet için vatandaşı beklemek yerine, hizmeti yeni bir formatla vatandaşın en uygun biçimde istifadesine sunmaya çalışacaklardır. Her işte olduğu gibi, zaman kullanımı açısından da vatandaş odaklılık esas alınacaktır. Doğrudan vatandaşa hizmet veren bütün birimlerde, hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşın da zamanla yarıştığı göz önüne alınacaktır. Bu nedenle, tüm merkez ve ilçe birimlerimizde;vatandaşların işleri süratli, gereksiz masraftan kaçınarak ve bezginliğe meydan vermeden yapılacak, yapılamıyorsa tarafıma bilgi verilecek, hiçbir vatandaş,makamıma gelmek durumunda bırakılmayacaktır.

Kamuoyunun statükoculuk diye vasıflandırdığı, çözüm üretmekten ziyade sorun üreten yönetim tipinden uzak durulacaktır. “Değişime ve dönüşüme açık, insiyatif kullanan, çare üreten” model benimsenecektir. Bunun için bürokratik bahanelere sığınma alışkanlığı her kademedeki personel tarafından kesinlikle terk edilecektir. İşin niçin yapılamadığına, bilindiği ve daima söylenildiği şekliyle “ kadro yetersizliği”,“mali kaynak azlığı” gibi bahanelerin arkasına sığınılarak cevap verilmesi kabul edilebilir değildir. Bu bakımdan, sorunların teşhisi ve çözüm için mevcut şartlar dahilinde nelerin yapılabileceği/yapılabildiği üzerinde durulacaktır. Buanlamda gerekli duyarlılık maksimum düzeyde sağlanacaktır.

 

            Devlete saygı ve güven kavramının sarsılmamasına ve zedelenmemesine özen gösterilecektir. Vatandaşların kamu hizmetlerinin yürütülmesinden şikâyetçi olmaları sadece kurallara uyulmamasından değil, daha büyük oranda görevlilerin tutum ve davranışlarından kaynaklanmaktadır. Bu itibarla tüm birim amirleri kuruluşlarındaki görevlilerin vatandaşlarımıza karşı davranışlarını özenle izleyecekler ve geliştirilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır. Bu anlayışı halkımıza kolaylık sağlayarak idareye karşı güven ve saygınlık duygularını güçlendirip geliştirecektir.

Devlet Memurları Kanunu’nun Devlet Memurlarının Görev ve Sorumluluklarını düzenleyen 11. maddesinde “Devlet Memurları Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde belirtilen esaslara uymakla ve amirler tarafından verilen görevleri yerine getirmekle yükümlü ve görevlerinin iyi ve doğru yürütülmesinden amirlerine karşı sorumludurlar” hükmü yer almaktadır. Birim amirleri kendi görev alanlarına giren hususlarda verdiğim emirleri tam ve zamanında yerine getirecekler ve emir tekrarına sebebiyet vermeyeceklerdir.

            Sorumluluk sahibi olmak, davranışlarımızda tutarlılık göstermek, astların hak ve hukukunu gözetmek, personelin ve halkın bize ve şahsımızda kurumumuza güvenini artıracaktır. Kararların alınması ve uygulanması sırasında “katılımcılık” esas alınacak, şeffaf, sorumluluk bilinci ve öngörülebilirlik anlayışı ile başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere vatandaşların katılımı için olabildiğince ortam hazırlanacaktır. Bunu sağlamak üzere, yapılan taslak çalışmalardan konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarının haberdar olması sağlanacaktır.Halkın, aksine bir tespit yapılmayan her türlü kamusal toplantıya katılımı teşvik edilecektir.

            Devletimizin ve milletimizin temel değerlerine bağlı, “hukukun üstünlüğü” ilkesini tam olarak benimseyerek hukuk kurallarının tarafsız, tavizsiz olarak,hakkaniyet doğrultusunda uygulanması sağlanacaktır. Birimlerimizin hizmetlerinde “adalet” ve “vicdan” duygusu çerçevesinde hareket edilerek personellerimiz ve vatandaşlarımızın maddi-manevi olarak memnuniyetleri sağlanacaktır.

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

KADİR

18 Ocak 2016 Pazartesi 16:28

Sayın müdürüm özellikle çarşı içlerinde kaldırım bitiş noktalarına araç parkeden çok sayıda dükkan sahipleri var dolayısı ile kaldırım bitiş yerlerinden çocuk arabasını yola atlatmak zorunda kalıyoruz birde bu engelli birisi olması halinde nasıl geçecek gerisini siz düşünün bu hassas konuda duyarlı olmanızı bekler başarılarınızın devamını dilerim.İyi çalışmalar.

Haziran KAPLAN

18 Ocak 2016 Pazartesi 10:04

Vatandaşı teşkilatımızdan soğutan asık surat, kaba, hırçın ve keyfilik gibi davranışlardan kaçınılacaktır.Sayın Müdürüm bu sözünüz her şeyi anlatmaya yetiyor zaten,ve de bunu görüyoruz Allah'a şükürler olsun.Her zaman Polis ve Askerimizin yanındayız.Sağolun,varolun.

veysiye

17 Ocak 2016 Pazar 18:51

ıspartada resmi araçlarda ve sigara içilmemesi gereken toplu taşıt araçlarında sigara içilmesinin yasak olduğu yerlerde polisimizden müdahale bekliyoruz. cezası varsada yazılsın.Ayrıca çocuklarımıza örnek olabilecek yerlerde polis memurlarımızın tütün tüketimine dikkat etmelerinide , müdürümüz sağlarsa seviniriz.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR