25 Mayıs 2018 Cuma

  • 4,742 TL
  • 5,552 TL
  • 198,91 TL
  • 102.314
ISPARTA 17°
LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

ISPARTA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ISPARTA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

GÜNAYDIN ITKM İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ MADDE MADDE AÇIKLADI...

GÜNAYDIN ITKM İLE İLGİLİ TÜM GELİŞMELERİ MADDE MADDE AÇIKLADI...

Isparta

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve Belediye Başkan Yardımcıları Recep ERDEM, Halil GÜLDERE, Akif ASLAN ile birlikte Belediye'nin ITKM hafızasını Isparta Basınına açtı. Günaydın ITKM'nin ihale süresi ve bugüne kadar gelen sürecini Basın Mensuplarına dosya şeklinde hem anlattı hemde elden vererek Isparta'ya aktarılmasını istedi.

TMSF YETKİLİLERİ BELEDİYEYLE GÖRÜŞME HALİNDE

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, Fetöcü Oldukları Gerekçesiyle Kadıahmetoğulları Şirketine Kayyum olarak atanan TMSF yetkililerin Isparta Belediyesine gelerek kendilerinden brifing aldıklarını konunun çözüme kavuşturulması adına kendilerine el uzattıklarını kendisinin ve ekip arkadaşlarının bu durumdan oldukça memnun olduklarını ifade etti.
ITKM OTOPARKININ 2009 YILINDA AÇILMADIĞI VE KAMU ZARARI HUSUSU
 
        Türkiye Cumhuriyetinin bir hukuk devletidir. Belediye olarak hukuk kuralları çerçevesinde hareket etmemiz gerekmektedir. Yüklenici firma ile Isparta Belediyesi arasında ihale sözleşmesi hükümleri söz konusudur. Bu nedenle Isparta Belediyesi olarak kendi insiyatifimiz ve kararlarımız doğrultusunda sözleşme hükümlerini yok sayarak otopark alanını kullanıma açmamız o dönem için düşünülemezdi.

Kaldı ki 2009 yılında otopark kısmında hiçbir çalışmanın olmaması, o dönem ağırlıklı çalışmanın diğer kısımlarda yapılması nedeniyle otopark alanının fiili olarak çalıştırılması mümkün olmamıştır. 2010 yılında inşaat alanındaki çalışmalar nedeni ile inşaatın çevresi güvenlik amacı ile firma tarafından güvenlik panoları ile çevrili idi. O alan şantiye alanı ve inşaat malzemelerinin depolandığı ve çalışmalarının yapıldığı bölge idi.
Ayrıca gerek icra gerek gecikme cezaları ile ilgili açmış olduğumuz davalara itiraz dilekçelerinde sürekli bahaneler üreten firmaya “…otoparkı işletmeye açarak inşaat alanındaki çalışmalarımıza engel oluyor, inşaatın bitirilmesini geciktiriyor…” gibi bahaneler üreterek idaremizi zor duruma düşürmemesi için hukuk çerçevesinde bu zamana kadar beklenilmiştir. 2015 yılının son aylarında inşaatın otopark kısmında firmanın çalışması sağlanmış ve eksikliklerin büyük bir kısmı tamamlattırılmıştır.

       Diğer taraftan otoparkın geç tesliminden dolayı belediyenin uğradığı kayıpları tazmin etmek için 20 Milyon TL tutarında Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2016/590 E. sayılı dosyasından dava açılmıştır. Dolayısı ile herhangi bir kamu zararı söz konusu olamaz, müteahhittin geç tesliminden dolayı uğradığımız otopark geliri mahrumiyeti için ilgili hukuki prosedür uygulanmaktadır.
 
TAPU DEVİRLERİ HUSUSU
 
     2005 yılında Kadıahmetoğulları A.Ş. ile yapılan ihale sözleşmesinin 27. Maddesinde “…yapının fiziki gerçekleşme oranı %25 aşamasına geldiğinde idare, yükleniciye, yüklenicinin mülkiyetinde kalacak olan yerlerin fiziki ilerlemeye paralel olacak şekilde devrini yapacaktır…” hükmü yer almaktadır.
26.08.2008 tarihi itibariyle inşaatın %31 seviyesine gelmesi sebebiyle 26.08.2008 tarih ve 1573 sayılı Encümen Kararı ile 220 adet bağımsız bölümün müteahhide devri yapılmıştır.
 
İnşaat seviyesinin %80 e gelmesi sebebiyle şartname gereği buna paralel olarak 12.04.2011 tarih ve 494 sayılı Encümen Kararı ile 111 adet bağımsız bölümün, yine 11.09.2012 tarih ve 1294 sayılı Encümen Kararı ile 12 adet bağımsız bölümün müteahhide devri yapılmıştır. 
 
İnşaat şu anda %90-95 seviyesinde olup, belediyemizin elinde halen daha müteahhide ait %20 tapu mevcuttur ve devri yapılmamıştır. Müteahhit firmanın belediyemize olan borçlarına ve süren alacak davalarına karşılık belirtilen %20 lik kısmın tapu devri yapılmamış olup, herhangi bir kamu zararı oluşmamıştır.
    
Kaldı ki Isparta Belediyesi olarak Kadıahmetoğulları A.Ş ye karşı açmış olduğumuz alacaklarımıza ilişkin davalarımız halen devam etmekte olup, herhangi bir kesinleşmiş hüküm bulunmamaktadır. Tarafımızdan açılan davaların, herhangi bir kamu zararı ve mağduriyetin oluşmaması, kamuoyunda belirsizlik ve polemik konusu yapılmaması için bir an evvel Yüce Türk Adaletince karara bağlanmasını bekliyoruz.
 
 
3. PROJE TADİLATINI NEDEN YAPTIN DEDİLER ?
      
ITKM ihalesi 30 Eylül 2005 Yılında yapılmıştır. İnşaat süresi 24 ay olarak kararlaştırılmıştır.
2007 ve 2008 yıllarında yapılan iki zeyilname ile işin bitim tarihi 27 Şubat 2009 olarak kararlaştırılmıştır. Kararlaştırılan tarih 2009 yerel seçimlerinden önceki bir tarihe rastlamaktadır.

Hepinizin bildiği gibi ITKM inşaatı 2008 Eylül’ünden itibaren durmuştur. 2009 Yerel seçimlerinde Belediye’de göreve başladığımda inşaatta her hangi bir faaliyet söz konusu değildi. Zaten inşaatın tamamlanma süresi 27 Şubat 2009 tarihi olarak belirlenmişti.
 
Isparta 2. Asliye Hukuk Mahkemesi 2010/41 Değişik iş sayılı mahkemece atanan bilirkişiler tarafından inşaatın % 60 seviyesinde olduğu ve ikinci zeyilnameye aykırı 50 husus tespit edilmiştir. Kaldıki projeye aykırı inşaat benim dönemimde yapılmamıştır.
Kadıahmetoğulları firması yetkilileri ile yapılan görüşmede inşaatın projeye uygun olarak yerine getirilmesi istenmiş olup, kendileri inşaatın büyük bir kısmının yıkılması gerektiğini onun yerine imar kanununa göre proje tadilatı yapılmasının hem inşaat sürecine zarar vermeyeceğine hem kamuoyunda birtakım eleştirilere maruz kalınmaması için mevcut duruma göre proje tadilatı yapılmasının uygun olacağını belirtmiş, belediyemiz tarafından bu talep kabul edilmiştir.

   Bu proje tadilatı karşılığında belediyemize 43 adet tapu kazandırılmıştır.    
 

ÖNCE NEDEN SÖZLEŞMEYİ FESHETMEDİN DEDİLER, BUGÜNDE SÖZLEŞMEYİ NEDEN FESH EDİYORSUN DİYORLAR.
    
      Sözleşmeyi bu güne kadar neden feshetmedin diyenler, fesih sürecini başlatmak için mahkemeye başvurduğumuzda neden feshediyorsun diyorlar. Ben belediyemin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorum.
 
Şu ana kadar Isparta Belediyesi olarak Kadıahmetoğulları A.Ş. ye ITKM işini bitirip tamamlaması için defalarca uyarılarda bulunup, yazışmalar yaptık. İhtarnameler çektik. Yine adı geçen firmaya 1. Ve 2. Zeyilnamelerden kaynaklanan borçlarının ödenmesi hususunda icra takipleri başlattık, davalar açtık. Bütün bu hukuki sürecin devam etmesi sırasında şirket yetkilisi Hilmi Ünal’ın yurt dışına kaçtığını basından öğrendik. Devletimiz ve kamu kurumları, mahalli idareler, milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği veya iltisakı ya da bunlarla irtibatının değerlendirilmesi halinde irtifak ve intifa hakları ile kira sözleşmelerini ve ihalleleri iptal ederken, yönetim kurulu başkanı yurt dışına kaçmış bir şirketin sözleşmesini fes etmek için 1 Ağustos 2015 tarihinde çalışmalara başlamış, tesbitleri yaptırmış, fesih edilmesi için mahkemeye müracaat etmiş, bu aşamada devletimiz önce Kadıahmetoğulları şirketine kayyum , daha sonra kanun hükmünde kararname ile TMSF’ye devrini gerçekleştirmiştir. Belediye olarak ilgili firma yıllardır inşaatı geciktirecek, borçlarını ödeyemeyecek, birde şirket yöneticisi yurt dışına kaçacak, belediye idaresi olarak bizde bu duruma seyirci kalacağız. Fesih işleminin hazırlıklarına 1 ağustos 2015 tarihinde başladık, fesih işlemi için özel emekli hakim ile sözleşme yaptık, bu fesih işlemi 10 günde yapılacak bir işlem olmayıp aylarca hazırlık yaptık.
 
Ayrıca ITKM inşaatında 2016 yılı ocak ayı itibariyle tüm faaliyetlerin durması nedeniyle kurumumuzun ve şehrimizin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için öncelikle ilgili şirketin tapuları üçüncü kişilere devretmek suretiyle mal kaçırmasının önüne geçmek ve yine şirketin inşaatta getirdiği seviyenin ve eksik işlerin tespitini, bu tespitten sonra gerek inşaatın korunması ve mevcut imalatların muhafaza edilmesi için tedbir talepli olarak söz konusu ITKM işinin sözleşmesinin feshi yönünde karar aldık, dava açtık.
 
Fesih Kararını Yüce Türk Adaleti verecektir.
TMSF İLE NEDEN GÖRÜŞMEDİN DEDİLER
 
      08.11.2016 tarihine kadar şirkete atanan kayyumun resmi bir başvurusu bulunmamaktaydı. Ancak 09.11.2016 tarihinde TMSF yetkilileri görüşme talebinde bulundular. 10.11.2016 tarihinde TMSF yetkilileri ile Şahsım, ilgili Başkan Yardımcılarım, ilgili daire müdürlerim ve belediyemiz avukatlarının da katıldığı bir toplantı yaparak, ITKM sürecini ayrıntılı olarak kendileri ile değerlendirdik. Kendilerinin ITKM inşaatı ile ilgili detaylı bilgileri yoktu. Gerek alacaklarımız hususunda gerek inşaatın durumu hakkında gerekse inşaatın bitmesi için ne kadar daha para harcanması gerektiği hususunda görüş alış verişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde kendilerinin bizden aldıkları bilgi ve belgeleri inceledikten ve gerekli değerlendirmeleri yaptıktan sonra tekrar görüşmek için bir araya gelebileceklerini ilettiler.
 
 
NEDEN BELED›YE ALACAKLARI ›«›N KADIAHMETO–ULLARI A.fi. F›RMASINI ›CRAYA VERMED›N DED›LER ?
 
Şirketin belediyemize olan zeyilnamelerden ve gecikme
cezalarından kaynaklanan borçlarından dolayı icra takipleri yapılmış ve bunlara ilişkin davalar açılmıştır.
 
ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/559
 
ISPARTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2016/384
 
ISPARTA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/214
 
ISPARTA 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA ESAS NO : 2014/3447
 
ISPARTA 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ DOSYA ESAS NO : 2015/2552
Halen bu davalar sonuçlanmamış olup devam etmektedir
 
 

3. PROJE TADİLATINDAN BELEDİYEYE 43 TAPU ALDIK DEDİK “YALAN SÖYLÜYORSUN, BÖYLE BİR TAPU ALINMADI” DEDİLER.


                
43 Adet tapu elinizdeki kitapçıkta mevcuttur. Tapu Müdürlüğüne gidilip sorulduğunda, gerçeği öğrenebileceklerken iftira atmayı yeğlediler. 

MÜTEAHHIT FİRMA ZEYILNAMEDEN VE INŞAATIN GEÇ BITILRILMESINDEN
KAYNAKLANAN GECIKME CEZALARI BORÇLARINI ÖDEMEMEK İÇ
İN SÜREKLI MAZARET BEYAN ETTI. 

AÇTIĞIMIZ MAHKEMELERE HANGİ İTİRAZLARI YAPTI, HANGİ GEREKÇELERİ SUNDU, BU GEREKÇELER NELERDİ ?

      2007 ve 2008 yıllarında yapılan 1 ve 2. zeyilnameden kaynaklanan alacaklar için zeyilname sözleşmesinin geçersiz olduğunu ileri sürerek böyle bir borcunun bulunmadığını mahkemelere verdiği itiraz dilekçelerinde beyan etmiştir. Oysaki zeyilnameyi talep eden firmanın kendisi olup küçük bir miktarınıda ödemiştir. Tamamen mahkemeyi yanıltmaya yönelik beyanlardır.

İnşaatın gecikmesinden kaynaklanan ve her ay kendisine yazılan 378 bin TL›lik gecikme cezasınada 2005 yılında yapılan sözleşmede gecikme cezasına yönelik bir hüküm bulunmadığı dolayısıyla inşaatı ne zaman bitirirse bitirsin böyle bir cezanın yazılamayacağını kendisine 2006 yılında şartlı yer teslimi yapıldığını, kamulaştırılması gereken yerlerin kamulaştırılması yapılmadan 2005 yılında ihaleye çıkıldığı, kusurun kendisinde değil idarede olduğunu mahkemelere itiraz dilekçelerinde beyan etmiştir.

Müteahhitin mahkemelere sunuduğu gerekçelerin hiçbirisini ben yapmış değilim. Müteahhitin iddia ettiği tüm mazeretleri zaman içerisinde ben ortadan kaldırdım. Şöyleki; Otopark inşaatına engel oluyor diye belirttiği Künarlar Apartmanını kamulaştırdım. Cami inşaatına Trafolar engel oluyor diye belirttiği trafoları kaldırdım. İnşaat sahasındaki vakıf ve şahıslara ait yerleri kamulaştırdım. Bunların tamamı ihaleye çıkılmadan önce yapılması gerekirdi. Bu sorunları masamda buldum. Belediyemin imkanları ve gücü nispetinde zaman içerisinde bu sorunları çözdüm ve belediyemin tüm alacaklarını tahsil etmek içinde hukuki mücadele verdim ve veriyorumda.

      İçişleri  Bakanlığı Makamının 22.08.2016 günü onay ve Teftiş Kurulu Başkanlığının 25.08.2016 gün 4528 sayılı görev emirleri uyarınca görevlendirilen müfettiş incelemesinde, Belediye tarafından hiçbir hukuki mevzuatın ve icra ile mahkemenin eksik yapılmadığını kendisi ve kurmuş olduğu heyet tarafından beyan edilmiştir. Dönemimize ilişkin tapu devri ve hesap hatası ile ilgili soru sorulmuş olup cevapları verilmiştir.

      Kadıahmetoğulları firması mahkemelere ne gerekçe sunarsa sunsun 11 yıldır bitmeyen inşaatın ve Isparta halkının 1 Lirasının hesabını sormak için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanıyoruz ve kullanacağız.

Yüce Türk Adaletinin bir an önce kamu menfaatini düşünerek yaptığımız mahkeme başvurularını sonuca bağlayacağını umuyoruz. Kim ne şekilde belediyemize hukuki yardım yapmak istiyorsa kapılarımız her zaman açıktır.
      
       SAYIN BASIN MENSUPLARI ANLATTIĞIM TÜM BU HUSUSLARIN BELGELERİ SİZE DAĞITMIŞ OLDUĞUMUZ KİTAPCIKTA MEVCUTTUR. ITKM İLE İLGİLİ KİM NE BELGE İSTİYORSA TAMAMINA BU KİTAPCIKTA YER VERDİK. UNUTULAN BİRŞEY VARSADA, İSTEDİĞİNİZ ZAMAN BANA BUNLARI SORA BİLİRSİNİZ .
 
MÜTEAHHİTİN MAHKEMELERE SUNDUĞU ŞARTLI YER TESLİM TUTANAĞI VE MÜFETTİŞ TARAFINDAN SORGU YAPILAN 2005 YILI SÖZLEŞMESİNDE GECİKME CEZASINA İLİŞKİN HÜKÜM BULUNMADIĞI TESPİTİ

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

chpli

16 Kasım 2016 Çarşamba 10:43

atma ziyaaaaa atmaaaaa istemiyor seni artık kimse

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR