25 Mayıs 2018 Cuma

  • 4,708 TL
  • 5,528 TL
  • 199,47 TL
  • 101.138
ISPARTA 17°
LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

LİSE ÖĞRENCİSİ BERKAY'IN KAHREDEN ÖLÜMÜ

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

HASTAYI TAŞIRKEN DÜŞÜRDÜLER

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

CENAZE TÖRENİNE GELİNLİK GİYEREK GELDİ

ISPARTA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

ISPARTA'DA 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Elektrik Faturasında Kötü Haber!

Elektrik Faturasında Kötü Haber!

Isparta
Elektrik Piyasası Kanunu ile bazı kanunlardadeğişiklik yapılmasını öngören 15 maddelik tasarı önceki gün hükümet tarafındanTBMM'ye sunuldu. Tasarıda, elektrikte kayıp kaçak bedellerine yönelik açılacakdavaların önüne geçmek için ilginç bir hüküm de yer aldı. Geçici bir madde ilekayıp kaçak konusunda bugüne kadar açılan davalar sonucunda yapılan ödemelerile mahkeme masraflarının, bundan sonraki dönemlerde hazırlanacak yenifaturalara eklenerek tüm tüketicilerden tahsilinin önü açılıyor.

YENİ DAVA AÇILAMAYACAK
Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Tasarı, TBMM GenelKurulu'na sunuldu. Tasarı elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedellerineitiraza yönelik dava açılmasının önüne geçiyor. Ancak, tasarı ile ElektrikPiyasası Kanunu'na ilginç bir geçici madde ekleniyor. Bu na göre, elektrikfaturalarındaki kayıp kaçak bedellerine itiraz edip dava açarak bu paralarıgeri alan tüketicilere ödenen tüm bedellerin yeniden müşteriden tahsilinin önüaçılıyor. Yasaya eklenen geçici 19'uncu madde ile 'mahkeme ve tüketici hakemheyeti kararına istinaden dağıtım şirketi ya da tedarikçi tarafından yapılaniadeler ve mahkeme kararlarına yer alan giderler dağıtım tarifeleri yoluylakarşılanır' hükmü yasaya eklendi. Bu hüküm, tüketicilere bugüne kadar ödenentüm bedeller ile yapılan mahkeme masrafl arının dava açsın açmasın tümtüketicilerden tahsil edilmesinin önünü açıyor.

GEREKÇE : DAVALAR SÜRERSE ELEKTRİK ŞİRKETLERİ İFLAS EDER
Tasarının gerekçesinde mahkemeler tarafından mevzuata rağmen verilenkararların, elektrik dağıtım ile perakende satış hizmetlerini sürdürülemez halegetirdiği kayldildi. Yapılan düzenlemeyle hizmetlerin devam ettirilemez halegetirilmesinin önlenmesinin amaçlandığı kaydedildi. Gerekçede, 2013 yılında 21dağıtım şirketinin hedef kayıp kaçak oranları baz alınarak hesaplanan kayıpkaçak enerjiye konu gelir ihtiyacının 5.85 milyar lira olduğu ancak bunlarınher şey dahil toplayabilecekleri toplam tutarın gelir tavanı toplamının 3.5milyar lira olduğu belirtildi. Gerekçede, 'Bu şartlar altında 5.85 milyarliralık kayıp kaçağa konu enerji maliyetinin dağıtım şirketlerine yüklenmesininşirketlerin tamamının faaliyetlerinin sürdürülemez hale gelmesi ve pek çoğununifl as etmesi anlamına geleceği açıktır' ifadeleri yer aldı.

8 YILDA 33 MİLYAR LİRA KAYIP KAÇAK TAHSİLATI
Aynı maddenin gerekçesinde, 2006-2014 arasında sayaç okuma bedeli, perakendesatış hizmet bedeli, iletim bedeli ve dağıtım bedeli dışında sadece kayıp kaçakkapsamında 33 milyar liralık tahsilat yapıldığı belirtilerek, bu rakamıniadesinin fiili olarak mümkün olmadığı kaydedildi. Gerekçenin son bölümünde,'Tedarikçiler tarafından tüketicilere ödenen bedellerin ve mahkeme masraflarının tekrar bir dava sürecine gerek kalmaksızın dağıtım şirketlerine rücuedilerek dağıtım şirketlerinden tahsil edilmesi ve dağıtım şirketlerinin hemkendisinin katlandığı iade ve mahkeme giderlerini hem de tedarikçilertarafından rücu edilmesi sonucu ödediği iade ve mahkeme masrafl arıkapsamındaki giderleri dağıtım tarifeleri yoluyla geri alması sağlanmaktadır'bilgisi yer aldı.

BAZI YATIRIMLAR ÇEVRE VE KIYI KANUNUNDAN MUAF OLACAK
Tasarının birinci maddesi ile 3621 sayılı Kıyı Kanunu'nun yapılaşmaya ilişkinsınırlandırmalar getiren hükümleri de değiştirildi. Buna göre askeri yasak vegüvenlik bölgelerine yapılacak kamu ve özel sektöre ait, rafineri, petrokimyatesisleri ve eklentileri ile milletlerarası anlaşma hükümleri uyarıncayapılması öngörülen yatırımlara, Kıyı Kanunu'nun sınırlayıcı hükümleriuygulanmayacak. Yine milletlerarası anlaşma hükümleri uyarınca yapılmasıöngörülen üretim tesisleri için alınacak ruhsat ve diğer mevzuattan kaynaklananinşaata izin, onay, lisans gibi belgeler, ilgili kurul tarafından belirlenensüre içinde sunulacak. Ancak üretim lisansı alınmadan önce üretim tesisiyledoğrudan ilgili olmayan yapıların inşasına başlanabilecek. Milletlerarasıanlaşma hükümleri çerçevesinde transit petrol boru hattı projelerinin inşa vemodernizasyonunu gerçekleştirenlere yapılan tüm teslim ve hizmetler KDV'ye tabiolmayacak. Bu kapsamda yapılan mal teslimleri ve hizmet ifaları nedeniyleyüklenen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek.İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler ise mükellefin talebi üzerine iadeedilecek.

2019'A KADAR ÇEVRE MEVZUATINDAN MUAFİYET
EÜAŞ veya bağlı ortaklıklarına, kamu üretim şirketlerine ve bunlara ait üretimtesisleri ile daha önceden özelleştirilmiş şirketlere, çevre mevzuatı açısındangerekli izinlerin tamamlanması amacıyla 31 Aralık 2019'a kadar süre tanındı.Tasarı uyarınca ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde birNükleer Enerji Genel Müdürlüğü kurulacak

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

gariban

31 Ocak 2015 Cumartesi 11:38

durmak yok yola devammmmmm :)))

AHMET YÜCEL

30 Ocak 2015 Cuma 16:05

PEKİ BİR ANDA ÜÇ MİSLİ GELEN FATURALARYA YAPILAN SOYGUNA KARŞI HER KONUDA HALKA AÇIKLAMA YAPAN SİYASİ MİLLETVEKİLLERİ İLE İL İDARASİNDEN SORUMLU BÜROKRATLAR NİYE BU KONUDA ORTADA YOK.

CLK AKDENİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş.

30 Ocak 2015 Cuma 18:23

Şirketimizin icraatlarıyla ilgili rahatsızlık duyduğunuz konuları görüşmek üzere sizi çay içmeye davet ediyorum. Erol TÜRKÖZMEN ISPARTA Perakende Yönetmeni

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR