22 Mayıs 2018 Salı

  • 4,577 TL
  • 5,390 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

BU YAZIYI OKUMAKTA FAYDA VAR

BU YAZIYI OKUMAKTA FAYDA VAR

Isparta

KESNİZANİ TARİKATI NEDİR?

Kürtçede "Kimse bilmiyor" anlamına gelen ve Saddamrejiminde çok yaygın olan tarikatla ilgili, Doç. Dr. Ramazan Kurdoğlu'nun"Hollywood ve Kabala'nın 13. Havarisi Evanjelizm" kitabında şöylebahsediliyor:

ABD Irak'a vurduğunda, Irak ABD'ye adeta altın tepsi içindeteslim edilmişti.

Herkes "Esas savaş Bağdat'ta olacak" derken Bağdatsavaşmadan teslim edilmişti. Tarih 10 Nisan 2003'ü gösteriyordu. Teslimatıyapan, gerçekte Irak'ta herkesin bildiği ama ortalıkta gözükmeyen KESNİZANİtarikatıydı.

Tarikat "Körfez Savaşı"ndan sonra Saddam'ınetrafını örümcek ağı gibi sarmıştı. Saddam'ın karısı, çok güvendiği generallerive istihbarat kuruluşlarının başındakiler... Hepsi tarikat"müritleriydi."

KESNİZANİ TARİKATI, 

MOSSAD ve CİA tarafından Saddam'ı içten yıkmak, Irak'ıkolayca teslim almak için organize edilmişti.

Saddam 33 yıllık diktatörlüğünde, birçok karşı ihtilal,suikast vartalarını atlatmıştı. Ancak "tarikatın" metodu hepsindenfarklıydı. Tarikatın "müritleri" Saddamın en yakınında olanlardı.Onun her hareketini, her adımını an be an tarikat şeyhinin oğlu Nehru'yaaktarıyorlar, sonra da bilgiler kuş olup MOSSAD ve CİA istasyonlarına doğruuçuyordu.

Şeyh Muhammed Abdülkerim Kesnizani, zikirden ziyade,siyasete meraklıydı. Müritlerine de Kur'an eğitimi yerine adını zikretmedenKabala öğretilerini /mistizmini anlatıyordu.

Kesnizani tarikatı, baba Abdülkadir zamanı da dâhil Saddam'abağlılıkta kusur etmiyordu. Kürt, Türkmen, Arap rejim muhaliflerini anında BAASParti istasyonlarına bildiriyordu. Şeyh Muhammed kitap yazmaktan da geridurmamıştı.

Tarikatın dönüşümü şeyh efendinin etrafındaki İslamâlimlerince, gerçekte MOSSAD ajanı hahamlarca hızlandırılmıştı. Şeyh'in kitabı,Kabala öğretilerini İslam mistizmi adı altında imanlı müritlerin beyinlerine vekalplerine ince ince enjekte etmek için başucu kitabı olarak kullanılmaktaydı.

Müritlere MOSSAD'ın hahamlıktan tövbekâr hocaları dersveriyordu.

Aslında tarikatın asıl hedefi Irak ordusuydu. Önceliklegeneraller ve subaylar Keznizani tarikatının müritleri haline getirildiler.Genelkurmay Başkanı, Genel Askeri İstihbarat Başkanı, Hava Kuvvetleri Komutanı,hepsi Şeyh Muhammed Abdülkerim Kesnizani'nin ayağını öperek müridiler arasınagirmişti.

Irak'ın acımasız El-Muhaberat'ının sivil-asker elemanları datarikatın müritleri olmuşlardı.

Müridiler arasında bir isim vardı ki, Saddam'dan sonraBAAS'ın en kudretlisiydi: İbrahim İzzet El Duri. Duri bütün karanlık odaklarlailişki kuruyor, Saddam'ın bütün pis işlerini organize ediyordu. Duri şeyhinayağını öpenler arasına çoktan dâhil edilmişti.

Öte yandan Saddam'ın karısı Sacide Hayrullah, Saddam'ınkardeşleri Vatban ve Barzan ile oğul Uday da müridiler arasındaydı.

Birinci körfez savaşında Baba Bush, Bağdat'ı işgalireddetmişti. İsrail bu duruma çok bozuldu. Irak hızlı bir şekildeparçalanmalıydı. Gözüne kestirdiği Kürt tarikatı Kesnizani'lik üzerindenIrak'ın İslami hayatını da kontrol altına alacaktı.

MOSSAD Kesnizani tarikatının önde gelenleriyle muhtelifyollardan temasa geçti ve ilişkileri hızla geliştirdi. Irak Devleti'ninmekanizması içinde yer alanlar, medya mensupları uhrevi yollardan iknaedilemezlerse MOSSAD'ın cömertçe tarikata aktardığı dolarlarla ikna ediliyor,mürit yapılıyordu.

Saddam'ın yatak odası dâhil, istihbaratçı müritlerdenderlenen bilgiler oğul Nehru'da toplanıyor, Nehru'da bunları MOSSAD'aaktarıyordu. 

Artık Saddam ve çevresinde neler olup bittiğinden Kesnizanitarikatı ve şeyhi vasıtasıyla MOSSAD anında bilgi sahibi oluyor ve gereğiyapılıyordu. Tarikatın içine MOSSAD iyice yerleşmişti. Şeyh adına rahat rahatoperasyon yapar hale gelmişti.

Kısaca, Güneyde Şii Müslümanlar Kuzeyde ise Türkmenlerinbüyük çoğunluğu hariç sivil Araplar, Kürtler ile Irak devlet mekanizmasınıelinde bulunduranlar Kesnizani tarikatı kullanarak MOSSAD ve CİA tarafındandevşirilmişler ve psikolojik harbin kurbanı olmuşlardı.

Saddam en yakınlarının bile tarikat tarafından mürityapıldığını, her hareketinin CİA ve MOSSAD'a ulaştırıldığını fark ettiğinde işişten geçmişti.

Amerika, İngiliz birlikleri Irak'a saldırdılar. Güneyde müthişbir dirençle karşılaştılar.

Dünya medyası, bu arada Türk medyası, akademisyen, emekliasker, strateji uzmanları asıl savaşın Bağdat ve çevresinde olacağını dilegetiriyorlardı.

Hâlbuki Bağdat ve çevresi Saddam'ın askerleri tarafındanhiçbir direnç gösterilmeden Amerikan askerlerine teslim ediliverecekti. Niçinböyle olmuştu?

Tarikat yoluyla Irak devlet mekanizması devşirilmişti. ŞeyhMuhammed müritlerine Amerikan askerlerine direnmemelerini öğütlemişti.

Şeyhin emrindeki mürit generaller vatanlarının bağımsızlığıiçin savaşmak yerine Şeyh Muhammed'in emrine uydular.

Bu arada İzzet El Duri de boş durmamış, Kuzeyini de o teslimetmişti Amerikalılara. Şeyhin isteğinde mutlaka bir keramet vardı. BağdatBağdat olalı böyle bir şerefsizlik görmemişti. Buraya kadar anlattıklarımmuhtelif kaynaklarca teyit edilmiştir.

En önemlisi Türk Milletinin ve devletinin "KesnizaniTarikatı Operasyonu"ndan çıkaracağı bir ders var mıdır?

Dr. Ramazan Kurdoğlu'nun verdiği bu bilgiler, Türkiye'dehala uyuyanlara ders gibi bir uyarıdır.

Türkiye'de devlet mekanizmasını ele geçirenler,geçiremedikleri kesimlere savaş açanlar, Türk Ordusu'nu hedefe oturtanlar kim?Ordu'nun kalbine girip en mahrem bilgileri ele geçirenler, devletin gizlibilgilerini "iddianame adıyla" ortalığa saçanlar...

İletişim, Milli Eğitim, Polis İstihbarat Şube gibi önemlibirimlerin ezici çoğunluğunu ele geçirenleri... Devlet mekanizması içindekanserli bir hücre gibi METESTAS yapan dindar görünümlü örgütü herkes biliyor.

Onlar da Kuran okumuyor. Okudukları; tek kişinin adınıtaşıyan kitaplar içinde ne kadar Kabala öğretisi var bilmiyoruz.

Taraftarları gece gündüz bu kitapları hatmediyor.Kelimelerin tekrarı beyinleri esir alıyor. 

Efendileri Amerika'da. Onlar Amerika'da olmasını"hicret", yani Peygamberimizin sünnetini işlemesi olarak kabulediyor.

Dinler arası diyalogun öncüsü de olan Hoca efendilerininbuyruğunu Allah'ın buyruğu gibi kabul ediyorlar.

10 Yıllık süre içinde gördük ki, hedef yaptıkları kurum vekişileri bertaraf ederken hiçbir ahlaki kurala uymuyorlar.

En ahlaksız yöntemlerle saldırıyorlar. Acımaları yok.Hedeflerine karşı imha edici bir silah gibiler.

Dr. Ramazan Kurdoğlu yazısında; "Tarikatın içine MOSSADiyice yerleşmişti. Şeyh adına rahat rahat operasyon yapar hale gelmişti."diyor.

Türkiye'de cemaat görüntülü örgüt adına MOSSAD ve CIA nekadar operasyon yaptı acaba?

Bu yapılanmaya YILLARDIR izin veren, destek çıkan bütünkurum ve kuruluşlar gösterdikleri açık zaaf ve görev ihmalinden dolayı hesapverip yargılanmalıdır. 

Bu yapıların Türk devletlerinde ve Türkiye'de açtıkları okulve dershaneler aslında MİSYONER okullarıdır. Amaç küresel elite hizmet edecek"tek dinli- tek dilli-mankurtlaşmış" köle nesiller yetiştirmektir.

Bu durumu hala görmeyenler gaflet, dalalet ve hatta hıyanetiçindedir.

Tehlike görünenden büyüktür. Çürümenin ne kadarderinleştiğini anlamak için illa Türkiye'nin de savaşa girip Ankara veİstanbul'u teslim mi etmesi gerekiyor?????

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Arınç

24 Temmuz 2016 Pazar 10:13

Irak'ta izzet el diri,bizim memlekette ise Bülent Arınç.Ama bizde şerefsizlik yok

editör sorunu..

24 Temmuz 2016 Pazar 02:43

Gayet demokratik bir ülke de olduğumuza göre yapılmış yorumları onaylamamak nasıl bir zihniyetin davranışıdır?-Ayrıca kelimeler de ki yazım yanlışları.-İmla kurallarına aykırılık.-Noktalama kurallarına dikkat etmemek.Bu saydığım ve daha fazlasını yazmadığım karakteristik hatalarınız ile yaptığınız gazetecilik sizi ciddiyetsiz göstermekte.Bu basit hataları yaptığınız halde hala yayında olmanız ise nerelerden beslendiğiniz açık bir göstergesi.Saygılarımla...

Baki yeşil

23 Temmuz 2016 Cumartesi 22:03

Eksiği var fazlası yok. Dahası Türkiye Irak gibi değildir,Hain Cemil Balık "bunları geldikleri yere geri göndereceğiz " pkk bunları tükürükle boğacak,bu haçlı ve siyonist evanjelist işgal hareketidir. Yani Türkler bu topraklar da esir olacak çoğu imha edilecek kalanlarda zamanla asimile edilip Ermenistan Kürdistan kurulacak fetoş da gebertilip elemanları köle olacaktı. Bu fetoş zaten iyi yetiştirimiş (cia ve mossad) sebetaydır

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR