21 Temmuz 2018 Cumartesi

  • 4,791 TL
  • 5,612 TL
  • 190,01 TL
  • 94.082
ISPARTA 29°
MHP AF TASARISI İÇİN KOLLARI SIVADI

MHP AF TASARISI İÇİN KOLLARI SIVADI

O KAZANIN İŞTE TÜM DETAYLARI

O KAZANIN İŞTE TÜM DETAYLARI

OKTAY PETROL AKDENİZ BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

OKTAY PETROL AKDENİZ BÖLGE BİRİNCİSİ OLDU

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

BEKÇİLİK SINAVINA GİDERKEN KAZA GEÇİRDİLER

ASFALT PLENTİ SAYESİNDE TASARRUF

ASFALT PLENTİ SAYESİNDE TASARRUF

Isparta

 İl   Genel Meclisi 2 Birleşimi Toplantı Salonu’nda İl Genel Meclis Başkanı Ali Bolat başkanlığında gerçekleşti İl Özel İdaresi’nin asfalt plenti tesisi yatırımının tamamlanmasının ardından köy grup yolları için daha önce 18 milyon TL borçlanma kararı alan İl Genel Meclisi, bunu iptal ederek, 4 yıl vadeli 15 milyon TL borçlanma kararı aldı. Bu sayede asfalt plentinin ilketapta 3 Milyon TL kâr sağladığı görüldü.

Köy grup yollarında sıcak asfalt kaplama işine başlayan Isparta İl Özel İdaresi, 2 yıl için belirlediği 400 kilometrelik hedefineulaşmak için çalışmalara başladı. Bu yıl 200 kilometre köygrup yolunu asfaltlamayı planlayan İl Özel İdaresi, maliyetleri düşürmek veçalışma hızını artırmak amacıyla bu alanda yatırım kararı almıştı.

İl Özel İdaresi, 6 milyon TL'lik yatırımla mobil asfaltplenti, 2 finişer, 3 silindir ve 1 mekanik plent satın alarak yatırımıtamamladı. Asfalt plentinin seyyar olarak kullanılabildiği için Çetince,Eğirdir Çay ve Keçiborlu Karayolları tesislerinde değişik zamanlarda asfaltüretimi yapabilecek. Sıkıştırılmış doğalgaz ile çalışan, çevreye duyarlı asfaltplenti ile saatte 160 ton, günde 1600 ton sıcak asfalt üretimi hedefleniyor.

Asfalt plentinin İl Özel İdaresinin asfalt yatırımlarındabüyük tasarruf yapmasını sağlayacağı belirtilmişti. İlk tasarruf İl Özelİdaresinin 200 km’lik köy grup yolları yatırımı için yapılacak borçlanmanınazaltılması ile kendini gösterdi. Isparta valiliği tarafından geçen gün İlGenel Meclis gündemine sevk edilen borçlanma teklifi ile ilgili hazırlanankomisyon raporu dün yapılan oturumda görüşüldü. Hazırlanan rapor doğrultusundadaha önce 18 milyon TL olarak alınan borçlanma kararı, İl Özel İdaresininasfalt plenti yatırımı ile birlikte 15 milyon TL’ye düşürüldü.

3 MİLYON TL’LİK TASARRUF

Konu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunda şunlara yerverildi. “İl Genel Meclisinin 2017 Yılı Ağustos ayı toplantısının 07/08/2017tarihli 1. birleşiminde komisyonumuza havale edilen; İdaremiz sorumluluksahasında bulunan köy yollarının Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ile kaplanmasıişinde kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin 06.01.2017 tarih ve 1/5-026 sayılıkararları gereğince İller Bankası A.Ş’den 18.000.000,00 TL. kredi tahsisininsağlandığı, ancak bu çalışmalarla ilgili yapılan ihalelerin muhtelif nedenlerleiptal olması sebebiyle, BSK asfalt kaplama çalışmalarının idarenin kendi imkanlarıile yapılmasına karar verildiği ve idaremizce ihtiyaç duyulan makine veekipmanların temin edildiği, bu nedenle BSK asfalt kaplama çalışmalarınınidaremiz makine ve ekipmanları ile yapılabilmesi amacıyla İl Genel Meclisinin06.01.2017 tarih ve 1/5-026 sayılı borçlanma kararının iptal edilerek, İdaremizsorumluluğunda bulunan köy yollarımızın Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) ilekaplanmasında ihtiyaç duyulacak malzemenin temininde kullanılmak üzere ilgilimevzuat hükümleri kapsamında İller Bankası A.Ş.’den 4 yıl vadeli, 15.000.000,00TL kredi kullanılması hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi GenelSekreterliğinin (Strateji Geliştirme Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli04.08.2017 tarih ve 10748 sayılı teklifinin komisyonumuzca incelenmesi neticesinde;İlimiz özel İdaresi sorumluluk alanında yer alan köy yollarında yıllık ortalamagünlük taşıt sayısının (YOGT) her geçen gün artması, sürücü ve yolcuların dahakonforlu seyahat edebilmelerini sağlamak, tarım ürünlerinin en kısa süredenakliyelerinin sağlanması, turizm, taşımalı eğitim vs. hizmetlerin herhangi biraksamaya meydan vermeden yürütülmesi ve yöresel ulaşımın daha güvenli birşekilde sağlanması, yolların bitümlü sıcak karışımlı (BSK) malzeme ilekaplanmanın hem ekonomik, hem güvenlik, hem de görsel açıdan değer katması,mevcut köy yollarının mevcut durumunun sathi kaplama olması nedeniyle mıcır vb.malzemelerin sık araç seyirleri esnasında araçlara hasar vererek trafik akışınıolumsuz yönde etkilemesi, söz konusu köy yollarının, köy yolu standardındaolması nedeniyle trafik yoğunluğunu kaldıramaması ve zaman zaman elim trafikkazalarına sebebiyet vermesi. BSK kaplama ömrünün uzun olması nedeniyle bütçegiderleri açısından büyük katkı sağlaması, kullanıcıların konforlu bir şekildeseyahat etmelerini sağlaması ve trafik kazalarını minimum seviyeye indirmesinedeniyle: İdaremiz sorumluluk sahasında bulunan köy yollarının Bitümlü SıcakKarışım (BSK) ile kaplanması işinde kullanılmak üzere İl Genel Meclisinin06.01.2017 tarih ve 1/5-026 sayılı kararlan gereğince İller Bankası A.Ş'den18.000.000,00 TL. kredi tahsisinin sağlandığı, ancak bu çalışmalarla ilgiliyapılan ihalelerin muhtelif nedenlerle iptal olması sebebiyle, BSK asfaltkaplama çalışmalarının idarenin kendi imkanları ile yapılmasına karar verildiğive idaremizce ihtiyaç duyulan makine ve ekipmanların temin edildiğianlaşılmıştır. İdaremiz sorumluluğunda bulunan köy yollarımızın Bitümlü SıcakKarışım (BSK) kaplanmasında ihtiyaç duyulacak malzemenin temini giderlerindesarf edilmek üzere 15.000.000,00 TL. ödeneğe ihtiyaç bulunduğu, ancak İl Özelİdaresinin kısıtlı bütçe imkanları ile söz konusu malzemelerin kısa süreiçerisinde temin edilmesinin mümkün bulunmadığı, bu nedenle BSK asfalt kaplamaçalışmalarının idaremiz makine ve ekipmanları ile yapılabilmesi amacıyla İlGenel Meclisinin 06.01.2017 tarihli borçlanma kararının iptal edilerek,İdaremiz sorumluluğunda bulunan köy yollarımızın Bitümlü Sıcak Karışım (BSK)ile kaplanmasında ihtiyaç duyulacak malzemenin temininde sarf edilmek üzereİller Bankası A.Ş.'den 4 yıl vadeli olarak 15.000.000.00 TL. tutarında kredikullanılması ve kredi ile ilgili iş ve işlemlerde İlimiz Valisi Sayın ŞehmusGünaydın veya görevlendireceği personelin yetkili kılınması komisyonumuzcauygun mütalaa edilmiştir” denildi. Komisyon kararı İl Genel Meclisinde oyçokluğu ile kabul edildi

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR