22 Mayıs 2018 Salı

  • 4,574 TL
  • 5,396 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

70 BİN KADRONUN DAĞILIMI YAYIMLANDI

Devlet Personel Başkanlığı 2013 yılında alınacak 70 memur kadrosunun kurumlara göre dağılımını yayımladı.

Isparta

BAŞBAKANLIK MAKAMINA

 

13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin, ek 7 nci maddesinde; bu Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşlarının serbest memur kadrolarına yapabilecekleri açıktan atama sayıları ve diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapabilecekleri nakil sayıları toplamının merkezi yönetim bütçe kanununda gösterileceği, merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen toplam sayının kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımı, kullanımı ve diğer hususların Devlet Personel Başkanlığının bağlı olduğu Bakan ile Maliye Bakanının birlikte teklifi üzerine Başbakan onayı ile belirleneceği hükme bağlanmış; aynı maddede bu hükümde yer alan sınırlamalardan istisna tutulacak atamalar da belirtilmiştir.

 

20/12/2012 tarihli ve 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun İ cetvelinde; 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen kamu idare, kurum ve kuruluşları; serbest memur kadrolarına 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sini geçmeyecek şekilde açıktan veya diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından nakil suretiyle atama yapabileceği; bu sınırlar içinde memur ihtiyacını karşılayamayacak söz konusu idare, kurum ve kuruluşlardan yükseköğretim kurumları için ilave 5.000 adet, diğerleri için ilave 65.000 adet atama izni verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

 

Yukarıdaki hüküm uyarınca atama yapılabilecek boş kadroların kullanılmasında,

 

- 2013 Yılı içinde Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre ilk defa kamu hizmeti görevlerine yapılacak atamalar,

 

- Diğer kamu idare, kurum ve kuruluşlarından yapılacak naklen atamalar,

 

tespit edilen sayıya dahil edilmesi gerekmekte olup, bu mahiyette yapılacak atamalar için hiçbir merciden ayrıca izin alınmayacaktır.

 

Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar çerçevesinde;

 

a) Söz konusu ilave (70.000) adet atama izninin kamu idare, kurum ve kuruluşları itibarıyla dağılımının ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen şekilde yapılması,

 

b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu ve 92 nci maddelerine göre, açıktan atama izni talep edilen her bir personel için; daha önceki hizmetlerine ilişkin hizmet belgesi ile teşkilatı, sınıfı, unvanı, derecesi ve adedini gösteren cetvellerin doldurularak atama izni alınması amacıyla Devlet Personel Başkanlığına intikal ettirilmesi,

 

c) 2012 yılında verilmiş bulunan açıktan ve naklen atama izinleri dâhilinde 31/12/2012 tarihi itibarıyla;

 

- Naklen atama işlemlerinde, muvafakat talebi söz konusu personelin görev yaptığı kamu idare, kurum veya kuruluşa gönderilmiş olan,

 

- Açıktan yapılacak atamalarda sınav ilanı yapılan,

 

- Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre yerleştirme yapılması Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından talep edilen,

 

ve 2012 yılında sonuçlandırılamayan atama işlemlerinin, 2012 yılında verilmiş bulunan söz konusu atama izinlerinden kullanılması kaydıyla, ekli (I) sayılı cetvelde belirtilen sayılara bağlı kalınmaksızın, 2013 yılında tamamlanabilmesi,

 

d) Ekli (I) sayılı cetvelde kamu idare, kurum ve kuruluşlar itibariyle dağılımı belirtilen sayılara, yargı kararlarının yerine getirilmesi amacıyla yapılacak atamaların dâhil edilmemesi,

 

e) Kamu idare, kurum ve kuruluşlarının; genç işgücünün kamu yönetimine kazandırılması için Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde personel alımına öncelik vermelerini sağlamak amacıyla, bu onayla verilen ilave atama izin sayıları ile 2012 yılında emeklilik, ölüm, istifa veya nakil sonucu ayrılan memur sayısının yüzde 50'sine tekabül eden boş kadroları toplamının yüzde 2’sine kadar olanını 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca kullanabilmeleri, sözü edilen madde uyarınca ataması yapılanların isimlerinin Aralık ayının ilk haftasında Devlet Personel Başkanlığına bildirilmesi,

 

f) Personel giderlerinin izlenebilmesi amacıyla, belirlenen sayılar dâhilinde yapılan atamaların sayı, unvan, sınıf ve dereceler itibarıyla; Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonuna kadar e-uygulama sisteminden Devlet Personel Başkanlığına ve e-bütçe sisteminden Maliye Bakanlığına gönderilmesi,

 

hususları arz ve teklif olunur.

 

Faruk ÇELİK Mehmet ŞİMŞEK

 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Maliye Bakanı

Recep Tayyip ERDOĞAN

BAŞBAKAN

(I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

A-KAMU İDARE, KURUM VE KURULUŞLARI

1          BAŞBAKANLIK       100

2          ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI  30

3          YARGITAY BAŞKANLIĞI   100

4          DANIŞTAY BAŞKANLIĞI   30

5          HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU  40

6          SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI   45

7          ADALET BAKANLIĞI          4.310

8          MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI     225

9          İÇİŞLERİ BAKANLIĞI         450

10        DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI       250

11        MALİYE BAKANLIĞI          800

12        MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI            37.706

13        SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARI 6.627

14        ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK ve HABERLEŞME BAKANLIĞI      275

15        ÇALIŞMA ve SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 100

16        ENERJİ ve TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI      85

17        KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI 350

18        AİLE ve SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI    625

19        AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI      20

20        BİLİM, SANAYİ ve TEKNOLOJİ BAKANLIĞI     90

21        ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI       375

22        EKONOMİ BAKANLIĞI      80

23        GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI  150

24        GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI   500

25        KALKINMA BAKANLIĞI   45

26        ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI         113

27        JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI       55

28        SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI          23

29        EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  450

30        DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI    3.800

31        HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI    48

32        KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI          30

33        DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI           50

34        TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI 90

35        AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI        70

36        GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI       248

37        TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     500

38        BASIN YAYIN VE ENFORMASYON GENEL MD.          75

39        ADLİ TIP KURUMU BAŞKANLIĞI            90

40        YÜKSEK SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI            18

41        ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜV.EĞT. VE ARŞ.MRK.BŞK.  3

42        DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜD.      5

43        YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI      20

(I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

44        ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 33

45        SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI     20

46        ATATÜRK KÜLTÜR DİL VE TARİH YÜKSEK KURUMU BAŞK.         5

47        ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ           4

48        ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ      4

49        TÜRK DİL KURUMU           4

50        TÜRK TARİH KURUMU      4

51        T.O.D.A.İ.E. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ           4

52        TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ   5

53        Y.Ö. KRD. VE YRT.KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    325

54        KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    138

55        SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          1.500

56        DEVLET TİYATROLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  5

57        DEVLET OPERA VE BALESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ      15

58        ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ     550

59        VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ            23

60        MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    30

61        SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ           10

62        TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI         35

63        TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ Kl'RLMU        30

64        TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI            48

65        GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ           5

66        ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI  28

67        KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU    70

68        YURTDIŞI TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIĞI    10

69        TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI  100

70        DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.       15

71        KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.           15

72        DOĞU KARADENİZ PROJESİ BÖLGE KALKINMA İD.BŞK.    15

73        DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          350

74        TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU    20

75        SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI   1.250

76        TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ    125

77        ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ      5

78        M.S.B AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TES.İŞL.BŞK        5

79        MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ          20

80        TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI  25

 

 

 

 

 

 

 

(I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

B-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

1          ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ   50

2          ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ  30

3          ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 30

4          ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ          40

5          ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ        40

6          AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ        55

7          AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ   50

8          AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ           50

9          AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ   55

10        AKSARAY ÜNİVERSİTESİ 55

11        AMASYA ÜNİVERSİTESİ   30

12        ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 55

13        ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ    60

14        ANKARA ÜNİVERSİTESİ   70

15        ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ 40

16        ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ   40

17        ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ  50

18        BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ            50

19        BARTIN ÜNİVERSİTESİ      40

20        BATMAN ÜNİVERSİTESİ   40

21        BAYBURT ÜNİVERSİTESİ  40

22        BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ            35

23        BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ     50

24        BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ         45

25        BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ  25

26        BOZOK ÜNİVERSİTESİ      45

27        BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   40

28        BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ  50

29        CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ     50

30        CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ      40

31        ÇANAKKALE 18 MART ÜNİVERSİTESİ  40

32        ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ   45

33        ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ          55

34        DİCLE ÜNİVERSİTESİ         30

35        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ     50

36        DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ      50

37        DÜZCE ÜNİVERSİTESİ       50

38        EGE ÜNİVERSİTESİ 50

39        ERCİYES ÜNİVERSİTESİ    30

(I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

40        ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ            50

41        ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ         40

42        ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ           50

43        FIRAT ÜNİVERSİTESİ         50

44        GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ   25

45        GAZİ ÜNİVERSİTESİ           55

46        GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ          50

47        GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ          50

48        GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ         20

49        GİRESUN ÜNİVERSİTESİ   50

50        GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ       55

51        HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ          50

52        HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ  35

53        HARRAN ÜNİVERSİTESİ    45

54        HİTİT ÜNİVERSİTESİ          45

55        İĞDIR ÜNİVERSİTESİ          45

56        İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ       40

57        İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ 30

58        İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ         40

59        İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 70

60        İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ      40

61        İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ          15

62        KAFKAS ÜNİVERSİTESİ    50

63        KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ     45

64        KARABÜK ÜNİVERSİTESİ 55

65        KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ     60

66        KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ           40

67        KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ       50

68        KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ           50

69        KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ         55

70        KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ   40

71        KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ   50

72        MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ         35

73        MARMARA ÜNİVERSİTESİ            50

74        MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ   50

75        MERSİN ÜNİVERSİTESİ     50

76        MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ      20

77        MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ           50

78        MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ          50

79        MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ           50

80        NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ    55

81        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ 50

(I) SAYILI CETVEL

2013 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU GEREĞİNCE AÇIKTAN ATAMA VE NAKİL SAYILARININ KAMU İDARE KURUM VE KURULUŞLARA DAĞILIMI

Sıra No            Kurum Adı       Uygun Görülen

82        NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 40

83        NİĞDE ÜNİVERSİTESİ        30

84        ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ          55

85        ORDU ÜNİVERSİTESİ         45

86        ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ     40

87        OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ        40

88        PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ       50

89        RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ        60

90        SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 55

91        SELÇUK ÜNİVERSİTESİ     50

92        SİİRT ÜNİVERSİTESİ           50

93        SİNOP ÜNİVERSİTESİ        45

94        SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ    45

95        ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ     40

96        TRAKYA ÜNİVERSİTESİ    55

97        TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ    40

98        TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ      25

99        ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ    50

100      UŞAK ÜNİVERSİTESİ         50

101      YALOVA ÜNİVERSİTESİ    50

102      YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ         60

103      YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ    45

104      YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ      55

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR