22 Mayıs 2018 Salı

  • 4,574 TL
  • 5,396 TL
  • 189,93 TL
  • 102.258
ISPARTA 25°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

6 BİN PERSONEL ALIMI

6 BİN PERSONEL ALIMI

Isparta

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu 2014-2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarının birinden P3 puan türünden en az (65,00) ve üzeri puan alanlar arasından POMEM Giriş Yönetmeliğinde belirtilen diğer şartları taşımak kaydıyla (4.900) erkek ve (1.100) kadın olmak üzere toplam (6.000) öğrenci alımı yapılacaktır.

 

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların polis memuru olarak atamaları yapılacaktır. Söz konusu alıma ilişkin giriş koşulları aşağıdabelirtilmiştir. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir.Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.

 

16.DÖNEM POLİS MESLEK EĞĠTĠM MERKEZLERİ ÖĞRENCİ ADAYLIĞINA BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

 

a) T.C. vatandaşı olmak,

 

b) Lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulutarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

 

c) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisansmezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarınınbirinden P3 puan türünden en az (65,00) puan almış olmak,

 

ç) Emniyet Teşkilatı şehit ve vazife malullerinin eş veçocukları için ise Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından lisansmezunları için yapılan 2014 ve 2015 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarınınbirinden P3 puan türünden en az (52,00) puan almış olmak, (Emniyet TeĢkilatındaçalıĢan veya Emniyet TeĢkilatından emekli olanların eĢ ve çocukları bu kapsamdayer almamaktadır)

 

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaşdüzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavınyapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (31Aralık 1986 ve daha sonraki tarihlerde doğmuĢ olmak),

 

e) Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa boyluolmamak, beden kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

 

f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki birengeli bulunmamak,

 

g) Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliğindebelirlenen koşulları taşımak,

 

ğ) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evliise eşinin;

 

1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasınıngeri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreylehapis cezasına mahkûm olmamak,

 

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geribırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklananmalvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşısuçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan birsoruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ileneticelenmemiş olmak,

 

h) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşmeyeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmışveya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak veedebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucuveya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturmaveya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırımuygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

 

ı) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasipartilerin yan kuruluşlarına üye bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak,

 

i) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyletedavi görmüş veya görüyor olmamak,

 

j) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

 

k) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitimkurumlarından çıkarılmamış olmak,

 

l) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

kamudannehaber.com

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

ali

08 Kasım 2015 Pazar 22:09

Türk yargısı ve polisi Ermeni dönmesi bir numaralı vatan haini Doğu Perinçek'in eline geçmiştir. Gerçekte hükümet Perinçek-Ergenekondur. Kumpasların ajanlıkların merkezi Perinçek-Ergenekon yolsuzluk-Mut'a vs. lerle Akp hükümetlerinide avucunda oynatmaktadır. Yani bunların onayı olmadan namuslu-Şerefli Anadolu çocukları hakinde olamaz poliste.

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR