05 Aralık 2020 Cumartesi

ENGELLİLERİMİZ BİZİM CANIMIZDIR, HER ŞEYİMİZDİR

ENGELLİLERİMİZ BİZİM CANIMIZDIR, HER ŞEYİMİZDİR

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

KORONAVİRÜSÜ YENDİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MUAF YERLER VE KİŞİLER LİSTESİ

ARANAN 128 KİŞİ YAKALANDI

ARANAN 128 KİŞİ YAKALANDI

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENE YÜZDE 5 İNDİRİM ÖZENDİRİCİ OLUR

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENE YÜZDE 5 İNDİRİM ÖZENDİRİCİ OLUR

Ekonomi

Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili, TBMM Plan BütçeKomisyon Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, vergisini zamanında ödeyenmükellefler için yüzde 5 oranında indirim getirilmesi gerektiğini savunuyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Plan ve Bütçe Komisyon Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, vergiaflarının alışkanlık yarattığı konusundaki tartışmaları yerinde bulmadığınıbelirtti. Bilgiç, “Ben hiç kimsenin günün birinde nasıl olsa bir af çıkardüşüncesinde olduğuna inanmıyorum. Bir insan borcunu ödeyemiyorsa mutlaka birzorunluluktan kaynaklanıyordur” dedi.

‘Bunu bir alışkanlıkla izah edip bunun üzerinden hüküm tesis etmeyi doğrubulmuyorum’ diyen Bilgiç, vergisini zamanında ödeyenler için de yüzde 5 ya dabunun biraz altında bir vergi indirim getirmesinin özendirici olacağını söyledi.

Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Plan Bütçe Komisyonu’nda 6 haftalık birmesainin ardından kabul edilen ve halen Genel Kurul’da görüşmeleri devam edenTorba Tasarı’ya ilişkin sorularımıza yanıt verdi.

BEN MALİYE BAKANI’NIN GÖRÜŞLERİNE KATILMIYORUM

- Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sıkça aflara karşı olduğunu açıklıyor. Sonolarak Torba Yasa’da yer alan düzenlemelere ilişkin olarak ‘Maliye’ninmutfağında hazırlanmadı’ şeklinde bir açıklaması oldu. Burada bir görüşayrılığı mı söz konusu?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Sayın Maliye Bakanı prensip olarak kendisininbu tip düzenlemelere karşı olduğunu söyledi. Ancak şunu da söyledi: ‘Ben birsiyasi partinin mensubuyum, bir siyasi partinin mensubu olarak da gelmiş olanbir düzenlemenin taraftarı olmasam da bunun yanında dururum.’ Ben, MaliyeBakanı’nın bu konudaki düşüncelerine iştirak etmiyorum. Bu tür düzenlemeler,birden bire bir milletvekilinin afla ya da yapılandırmayla ilgili bir düzenlemeaklıma geldi bu konuda bir teklif vereyim, bu teklifi verirken de hiç birşekilde ilgili bakanlarla ve bakanlıklar istişare etmeden bunu yapıyım şeklindeolmuyor. Mutlak surette ilgili yerlerde konuşuluyor ve tartışılıyor.

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENE NEDEN BİR ADIM ATILMIYOR

- Neden tasarı olarak değil de teklif olarak geldi?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Milletvekillerimiz tarafından teklif olarakgündeme getirilmiş olsa da mutlak surette teknik olarak yapılan çalışmanıniçinde Maliye Bakanı da onun bütün bürokratları da bulunmuştur. MaliyeBakanlığı’nı tamamen bu işin dışındaymış gibi görmek mümkün değil. Buradafarklı düşünceler var. Af mıdır değil midir? Bu yapılandırma 6011 ile mukayeseettiğinizde çok mu dar çerçevede kalmıştır ya da kalmamıştır? Kasa fazlası içinbir düzenleme yapılırken matrah artırımı yapılması doğru olmaz mıydı?Kesinleşmiş vergi borcunu kapsama alırken, davalıkları tamamen bu işin dışındabırakmak ne ölçüde doğrudur, bütün bu tartışmaları genişletmek mümkün. Diğertarafta toplumun bütün kesimlerinde de tartışma konusu olan diğer bir konuvergisini zamanında ödeyenlere neden hiçbir şey yapılmıyor.

-Biz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENE YÜZDE 5 ORANINDA İNDİRİM OLMALI

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: 
Ben vergisini zamanında ödeyenler için mutlakabir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 5 ya da bunun birazaltında bir vergi indirimi yapılması gerektiğini düşünüyorum. Bunun özendiricibir çerçevesi olur. En azından bu kesimleri motive etmiş olursunuz. Ben hiçkimsenin günün birinde nasıl olsa bir yapılanma, bir af çıkar, ben vergiborcumu ödemeyip bekleyeyim düşüncesinde olduğuna inanmıyorum. Bir insan buborcunu ödeyemiyorsa kendi iş boyutuna göre bu 50 TL olur 100 TL olur, 100 BinTL olur mutlaka bu bir sıkıntıdan, zorunluluktan kaynaklanan bir hadisedir.  

Bunu bir alışkanlıkla izah edip bunun üzerinden hüküm tesis etmeyi doğrubulmuyorum. Bugün dünyadaki ekonomik kriz belli, her ne kadar Türkiye bundançok sınırlı etkilenmiş olsa da bunun etkileri ortada, bu çerçevede piyasalarırahatlatmak, bu konuda oluşan beklenti doğrultusunda doğru bir adımdı. Torbatasarıyla yapılan iyileştirmelerden kundaktaki çocuktan yataktaki hastaya kadartoplumun bütün kesimleri dolaylı ya da dolaysız yararlanacaktır. Ben şukanaatteyim ki, kapsam biraz daha genişletilebilirdi.

TORBA TASARI’YA BİRLİKLERİN, ÇİFTÇİLERİN BORÇLARI DA GİRMELİYİDİ

- Başka neler alınabilirdi?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Kooperatiflerin, birliklerin, çiftçilerinborçları girebilirdi. Elektrik dağıtımında özelleştirilen yerlerde yaşanantemel sıkıntı herhangi bir borcunuz olmasa da dağıtımı alan şirketlerin yüksekoranda teminat talepleri var bunlarla ilgili sıkıntıları giderecek birdüzenleme yapılabilirdi.

- Bunlar Genel Kurul’da gelebilir mi?

BİR TARAFTA SOMA FACİASI DİĞER YANDA CEZASINI ÖDEMEYEN ŞİRKETLERİN AFFI… BUBİR İKİLEM

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: 
Neden olmasın ama Genel Kurul bizim etkialanımızdan çıkıyor, komisyonun etki alanın dışında olan bir süreç. Toplumunçok çeşitli kesimlerinden farklı beklentiler var. Bir örnek vermek istiyorum,Türkiye’de iş kazalarından kaynaklı olarak işverenlere kesilen yüksek oranlıcezalar var bunlar ödenememiş. Bunlarla ilgili de yapılandırma talepleri geldi.Alın size bir tartışma konusu bir taraftan Soma faciası ve iş güvenliğinikonuşuyorsunuz, öbür tarafta bir iş kazası sonucunda işverene kesilen cezalarınyapılandırılması konusu var. Bir ikilem gibi görünüyor ama devlet olarak birikilemde kalmadan toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına el atıp çözüyorolabilmeniz lazım. Ama netice itibariyle kamuoyu baskısı nasıl bir sonuçdoğurur, nasıl bir algı yaratır diyerek geri adım atabiliyorsunuz.

KASA AFFININ ‘17 ARALIK TEMİZLİĞİ’ OLARAK İDDİA EDİLMESİ CİDDİYETSİZLİK

- Torba tasarının en tartışmalı maddelerinden biri kasa affı. Muhalefetin budüzenlemenin ‘17 Aralık temizliği ‘ olduğu şeklinde bir iddiası da oldu. Bukonudaki düşünceleriniz nelerdir?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Muhalefetin iddiasının hiçbir ciddiyetiolduğunu düşünmüyorum. 40 güne yakın bir süre bu tasarıyı tartıştık bütünmeseleleri tek bir yere dayandırırsanız bu sizin gerçek manada söyleyecek birşeyiniz olmadığını ortaya koymaktadır. Ayrıca bir konuyu eleştirmek için illahakaret etmeniz, küfretmeniz de gerekmiyor. 4 Bakanla ilgili soruşturmakomisyonun kurulmasına ilişkin önergede ilk imza sahibi benim. Biz şunabakıyoruz ortada bir suç varsa bir suçlu varsa sonuna kadar bunun cezasınıçekmek zorundadır. Ancak Anayasa, Ceza Kanunu ortada dururken, yargıya intikaletmiş bir davayı sürekli olarak Yasama Meclisi’nde ortaya koymanın bir anlamıyok. Kasa fazlası ile ilgili düzenlemeye gelince, reel ekonominin içinden geleninsanlar bilirler ki evet hâlâ Türkiye de ciddi manada kasa fazlaları oluşuyor,bunları bir yerlere çıkmak zorundasınız. Tasarıda tarih 31 Aralık 2013 olarakbelirlendi. TOBB başta olmak üzere reel sektörün temsilcilerinin tarihin nisanmayıs ayına çekilmesi noktasında talepleri oldu netice itibariyle siz 31 Aralıkgeldiğinde bütün bu fazlalıklarınızı belli bir yerlere hesaplar dahilindedağıtmak zorundasınız. Bu doğru mudur, olmalı olmamalı mı kapsamı ne olmalıbunlar komisyonda tartışılabilir.

TÜRKİYE’NİN EN ÖNCELİKLİ SORUNU ŞU AN TASARRUF

-Türkiye’nin en öncelikli sorunu olarak neyi görüyorsunuz?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Hane halkının da reel sektörün de kamunun daen temel sorunu tasarrufla ilgili. Türkiye’nin önümüzdeki süreçte temelhandikabının hem reel sektör açısından hem kamu hem de hane halkı açısındantasarruf olduğunu düşünüyorum. Tasarruf konusu bilinç meselesi her şeyi yazılıkurallar çerçevesinde çözmeniz mümkün değil. Ama toplumun bütün kesimleribireyler, hane halkı, işletmeler, kamu bu mana da kendilerine çeki düzen vermekdurumundalar.

NE YAZIK Kİ ÜRETİM DEĞİL KATMA DEĞER SORUNUMUZ VAR

- 2023 yılına giderken belli ekonomik hedefler belirlendi. Reel sektörün buhedefe ulaşılması noktasında atması gereken adımlar nelerdir?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Ben bir kere Türkiye’de hala sermayekavramının tam olarak yerine oturduğu kanaatinde değilim. Bu konuda bir 20 senegeride olduğumuz düşünüyorum. Bizim sermaye anlayışımız makineydi, binaydı amasermaye anlayışının bunun çok ötesinde olduğu bir know-how olduğu, teknolojiolduğu, insan kaynağı, pazar olduğu, marka, pazarlama enstrümanları olduğu halaarzu edilen noktada anlaşılabilmiş değil. Ben Türkiye’de temel sorununüretimden ziyade üretimde arzu edilen katma değerin pazarlama sürecindeyaratılamaması olduğunu düşünüyorum. Türkiye’de kaç tane markanızdan sözedebiliyorsunuz. Uluslararası marka olmak sadece uluslararası bilinirlik değiluluslararası kullanımı da içermesi lazım. Bugün tekstilde Zara dünyanınneresine giderseniz gidin bir marka Prada, Hermes bir marka.

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISI ÜZERİNDE DAHA ÇOK ÇALIŞILMALI

- Bir yılı aşkın süredir bekleyen Gelir Vergisi Kanun Tasarısı nedengörüşülemedi. Reform olmadığı konusundaki tartışmalara ilişkin görüşleriniznelerdir?

SÜREYYA SADİ BİLGİÇ: Gelir Vergisi Kanun Tasarısı’na ilişkin biralt komisyon oluşturduk. Ancak komisyonun yoğunluğu nedeniyle alt komisyon toplantılarınıyapamadı. Bu pakete Maliye Bakanlığı noktasında bakarsanız bir reform, başkaaçılardan bakarsanız bu bir reform değil. Bende benzer bir kanaate sahibim.Reform olması için daha geniş çerçeveli daha radikal ve daha sonuç odaklı birdüzenlemeden söz etmeniz gerekiyor. Bunlar olursa bir reformdan söz etmeimkânına sahipsiniz. Tasarının Komisyonda ele alınmaması ise bu tartışmalarıntamamen dışında, komisyon gündeminin yoğunluğundan kaynaklanan bir durum.

Akdeniz

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

YORUMLAR

Vatandaş

27 Temmuz 2014 Pazar 03:44

Siz hala kalkmış yüzde 5 indirim diyorsunuz, yahu 1 yıldır 2 yılda bir vergi affı çıkardınız. kul hakkı var üzerinizde, ödeyemeyeceksiniz.

karayolcu

26 Temmuz 2014 Cumartesi 22:15

bızım karayolları taşeron sorunu ne zaman cozulıcek vekılım mahkemeyı kazandığımız halde hıc bısey olmuyo ısteseler bır günde bızde yasa çıkar

sanatkar

26 Temmuz 2014 Cumartesi 21:19

afda cıksa esnaf emeklisinden kesilen parayı kaldırın unukatan getırdı buyasayıssk dsi kry ddy maaş onlar yatayata almıyoruzsaten emeklilik 65 aldıgın para ama şuvar hakkını yemeyelim başbakanımınallah var saglıkcok guzelnerevarsan bakınıyorsun teşekkür ama elinden emeklinin sadece derdi kesilen parave denlet emeklisi tazminat bizpirim 450 ama birikintiyokkesileni barı almayın alın maaş 1500 olsa barı türkiyede sanatkarın derdı saygılar

karayolcu

27 Temmuz 2014 Pazar 11:58

bızı adam yerıne koyup yasa cıkarmıcaklar bunlar oy zamanı tamam dıyorlar oyu aldıktan sonra tanımıyorlar bızde karayollarında calısıyoz mahkemede bunu asıl ıscısıdır dıye karar verdı neden kadro vermıyosunuz ısınıze nasıl gelırse ole yapıyorlar

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR