21 Mayıs 2018 Pazartesi

  • 4,560 TL
  • 5,358 TL
  • 188,14 TL
  • 103.020
ISPARTA 23°
ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ESKİ SAĞLIK MÜDÜRÜNÜN OĞLU KAZADA CAN VERDİ

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 12 YAŞINDA ÇOCUK CANINA KIYDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

ISPARTA'DA 3 KİŞİ TUTUKLANDI

BU ACININ TARİFİ YOK

BU ACININ TARİFİ YOK

İHALE İLANI

İHALE İLANI

İhale ilanları
İLAN
DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM YÜKSEK RAKIMLI SPORCU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ BAŞKANLIĞINDAN
Isparta İli Davraz Kayak Merkezinde bulunan;    
1- Davraz Kayak Merkezinde 108 ada- 1 Parsel de bulunan Oberj Otel: 20.000,00 TL./YIL
2- Kayak Alanı İçerisinde telesiyej alt istasyonundaki 60 m2 lik kafeterya (Kafe-1) : 35.000,00 TL/YIL
3- Telesiyej alt istasyonunda bulunan Kayak Kiralama Odası (Snowtrack Garajı Hariç): 35.000,00 TL/YIL
Olmak üzere yıllık KDV hariç toplam 90.000,00 TL. Muhammen bedel üzerinden Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliği Encümenince 22/10/2015 tarihinde Perşembe günü ve saat 10,30’da 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 51/g maddesi gereğince Pazarlık Usulü ile 20 (yirmi) yıllığına kiraya verilecektir.
Geçici teminatı yıllık Muhammen Bedelin %3 oranındaki 2.700,00 TL dir. Ayrıca İhale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınacaktır.
1- İhaleye katılabilmek için;
a- Nüfus cüzdanı sureti veya aslını,
b- Kanuni İkametgâh sahibi olduğuna dair belgeyi,
c- Tebligat adresini,
d- İşin adına alınmış geçici teminatı vermek. ( Tedavüldeki Türk parası, Banka teminat mektubu veya Devlet Tahvili.  Nakit olarak yatırılması halinde;  birliğimize ait  Isparta Halk Bankası Merkez Şubesindeki    TR 68 0001 2009 5450 0016 0001 88 nolu hesaba yatırılacaktır.)
e- İstekliler adına vekâleten katılanlar, noter tasdikli vekâletname ile imza sirkülerinin aslını,
f- Tüzel kişilerde, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli vekâletnamesi ile imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretini,
g- Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek kişilerin her birinin ayrıca (a),( b) ve (d) maddelerinde istenilen belgelerin noter tasdikli sureti veya aslını,
ğ- İsteklilerin ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesinin aslı veya noter tasdikli suretini,
h-Vergi dairesinden vergi, S.G.K’dan prim borcu olmadığına dair alınmış belge.( Belgeler ilgili kurumdan İhale tarihinden önceki bir ay içinde alınmış olacak.
ı- Gerçek ve Tüzel kişiliği temsilen yetkili kişinin kiraya verilecek taşınmazı gördüğüne dair imzalayacakları  ((Kroki -Yer Görme Belgesini -idareden alınacak)) belgeyi vermek.   
2- İstekliler 22/10/ 2015 günü saat 10.30’da yukarıda istenilen belgelerle birlikte Isparta - Eğirdir yolu üzerindeki Isparta Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonu da hazır bulunmaları gerekmektedir.
3-Birlik Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4-Kiraya verilen taşınmaz maldan ayrıca tüm vergiler ile KDV(%18) alınacaktır.
5- İhale 22/ 10/ 2015 saat 10.30 ‘da Birlik Encümenince Isparta - Eğirdir yolu üzerindeki Isparta Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda yapılacaktır.
6- İsteklilerin kiralama ile ilgili şartname ve eklerini mesai saatleri içersinde Isparta – Eğirdir yolu üzerinde bulunan İl Özel İdaresi Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakımlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet Birliği Müdürlüğünden bedelsiz görebilir veya aynı adresten 500,00 TL. Karşılığı olarak temin edebilir. Dosya Alındı makbuzu ihale dosyasına konacaktır.
7- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.
V.N: 08-10.10.2015/1105

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR