15 Aralık 2017 Cuma

  • 3,883 TL
  • 4,577 TL
  • 156,55 TL
  • 109.666
ISPARTA
DENETİMLİ SERBEST KALDI

DENETİMLİ SERBEST KALDI

İŞYERİNE GİDİYORDU

İŞYERİNE GİDİYORDU

DUR İHTARINA UYMADI DAYAĞI YEDİ

DUR İHTARINA UYMADI DAYAĞI YEDİ

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

FETÖ SANIKLARINA CEZA YAĞDI

ihale ilanı

ihale ilanı

İhale ilanları
İLAN
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
1. Aşağıda dökümü yazılı olan Mülkiyeti Belediyemize ait (Gökçay mevkiinde) Keçeci Mahallesi 197 Ada 14 Nolu Parselde 1.547 m2 197 Ada 15 parselde 2379 m2 lik kayıtlı toplam 3926 m2 lik taşınmaz üzerinde bulunan Tarih Konağının yıllık, kiraya verilmek üzere 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi hükmünce açık artırma usulüyle 27/10/2015 günü saat: 14:30’de ihaleye çıkartılacaktır.
2. İhaleye girebilmek için;
a) İstekli Şirket ise kanıtlayıcı belgeleri,
b) Noter tasdikli imza sirküleri,
c) Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesini,
d) İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imzü sirkülerini,
e) Isparta Belediye Başkanlığı adına alınmış geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu,
3. İstekliler Mahalle Muhtarından tasdikli ikametgah ilmühaberini Belediyeye vermek mecburiyetindedir. 
4. İhale Belediye Encümeni Toplantı Salonunda yapılacaktır.
5. Bu ihaleye ait Şartname mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir bölümünden görülebilir.
6. Telgrafla veya faksla yapılacak müracaatlar ve postadan gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
ilan olunur
SIRAADRESİM2MUAMMAN   GEÇİCİİHALE TARİHİ
NOBEDELİ   TEMİNAT
1KEÇİCİ MH. 197 ADA 14-15  Yıllık
NOLU PARSELLERDE             22.000 TL+KDV
BULUNAN TARİH KONAGI (3926 M2)3926    660 TL27.10.2015
V.N: 12-16.10.2015/1110

YORUM EKLE

Güvenlik Kodu

DİĞER HABERLER

ÖNE ÇIKANLAR